...

In een exclusief interview met Artsenkrant gaat federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) uitvoerig in op een drietal hete hangijzers uit de actualiteit. Maandag jongstleden keurde de Algemene Raad van het Riziv het budget van de ziekteverzekering voor 2022 goed. Voor het eerst wordt gewerkt met een meerjarenbegroting en met gezondheidsdoelstellingen. Minister Vandenbroucke legt uit waar het om draait. Een tweede belangrijk thema in dit vraaggesprek is de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. Het Riziv trekt daarvoor 152 miljoen uit. In de tsunami aan mentale problemen die op ons afkomen is een goede geestelijke gezondheidszorg uiteraard geen overbodige luxe. De Vooruit-excellentie noemt de hervorming, waarbij de nadruk op samenwerking tussen klinisch psychologen/orthopedagogen, huisartsen en psychiaters ligt, innoverend. Tot slot staat Vandenbroucke kort stil bij de vaccinatiecampagne en de wettelijk verplichte vaccinatie van zorgverstrekkers en zorgpersoneel die er zit aan te komen.