...

De gezondheidsbegroting van 2022 wordt op een nieuwe leest geschoeid - er komt een groeipakket (groeinorm van 2,5%) maar dat moet het realiseren van gezondheidsdoelstellingen mogelijk maken. De zorg moet efficiënter gemaakt worden waarbij projecten over een perspectief van verschillende jaren worden bekeken, en over de verschillende zorgdisciplines heen worden gepland. Op 1 maart van dit jaar gingen verschillende taskforces aan de slag om deze voornemens waar te maken - maar het eindrapport dat tegen de zomer zou worden afgeleverd, zal er uiteindelijk pas eind van dit jaar komen. De begrotingsnota van 2022 baseert zich op het tussentijdse rapport over het werk van de taskforces van 15 juli. Het bevat alle buzzwords: 'appropriate care', transversale zorg, meerjarenplanning,... - maar de volle implementatie van de ideeën van de taskforces zal pas voor de komende jaren zijn. De nota stelt als hefboom de ontwikkeling van een gedeeld, elektronisch, interprofessioneel patiëntendossier voorop - hoewel het geld daarvoor buiten de gezondheidsbegroting gevonden moet worden. Het idee daarvoor is bijna tien jaar oud. België moet zijn internationaal blazoen op het vlak van digitale innovatie oppoetsen door daar eindelijk eens echt werk van te maken, klinkt het. De nota vindt in de begroting een 'budgettaire marge' van 123.650.000 euro voor projecten appropriate care: zorgtrajecten voor beginnende diabetes, obese kinderen, revalidatie van COPD-patiënten, advanced care planning, verlaging van het plafond voor de maximumfactuur, betere tandzorg, enzovoort. De Bvas deelde in een reactie mee dat ze zich in het Verkeringscomité onthield. Dit begrotingsvoorstel zet de artsen te veel in de schaduw, vindt het syndicaat. ASGB/Kartel maakte bekend dat het uiteindelijk vóór de nota stemde, maar met lange tanden. Bij hen leeft eigenlijk dezelfde vrees. Het is uiteindelijk de Algemene Raad van het Riziv - met de 'sociale partners' en regeringsvertegenwoordiging - die de knoop zal doorhakken.