...

Het boek Goed ziek. Hoe we onze gezondheidszorg veel beter kunnen maken verscheen al eind vorig jaar in het Nederlands (AK 2610, 29 november 2019) en zopas in het Frans. Aangezien de auteur nu kabinetschef is van minister Vandenbroucke is het boek, dat vertrekt van een blanco blad, meer dan ooit actueel. Een interview. Ri De Ridder: "Ik baseerde me op mijn grondige kennis van de zorgsector en met een ideale wereld voor ogen. Wat ik voorstel, is geen utopie. Zo'n grote hervorming is realiseerbaar. Uiteraard vereist dit heel wat voorwaarden maar zaken evolueren in de goede richting. Kijk maar naar de beslissingen van de Algemene Raad van het Riziv op basis van het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité." We moeten stap voor stap tewerk gaan, uitgaande van een concrete werkelijkheid, stelt De Ridder. "Verandering vergt tijd. Met een duidelijk doel voor ogen dienen we alle actoren daarvoor te sensibiliseren. De huidige gezondheidscrisis vormt een echt ' burning platform'." "Een aantal voorstellen uit mijn boek zijn essentieel om de uitdagingen aan te gaan: een versterking van de eerste lijn - daar is werk aan - en geïntegreerde zorg. Mijn hervormingsvoorstellen zijn grotendeels gebaseerd op de principes van de ' quadruple aim': verbetering van de gezondheid van de bevolking, van de zorgkwaliteit en van de werkomstandigheden. En meer efficiëntie door minder geldverspilling aan onnodige uitgaven. De gezondheid kan met evenveel financiële middelen verbeteren. Dat zijn de leidende doelstellingen. Om ze te bereiken, is een maatschappelijk debat en overleg met de partners vereist. Naast politieke wil. Ik ben optimistisch, het regeerakkoord ondersteunt de zorgsector." Een hervorming vraagt moed van onze politici en zorgverstrekkers. "In de huidige crisis geven onze zorgverstrekkers al blijk van moed", zegt Ri De Ridder. "Ze stellen alles in het werk om zich te reorganiseren. En plots zie je dan de tussenschotten verdwijnen. In een minder acute periode moeten we de chronische zorg aanpakken. De hoogdringendheid is daar niet zo groot, maar toch komt er een ijsberg op ons af. Het gebrek aan personeel, de teleurstelling van de patiënten in de zorgkwaliteit, de steeds toenemende medicalisering, de groeiende kost van technologie zijn stuk voor stuk uitdagingen die we moeten aangaan. De coronapandemie toont hoe ons zorgsysteem in gevaar kan komen als we ons niet voorbereiden." In zijn boek heeft Ri De Ridder ook aandacht voor de geschiedenis van de wijkgezondheidscentra. "Daar is weinig documentatie over. Dat komt onder meer doordat de forfaitaire betaling in ons land lang een negatieve bijklank had. De evolutie van de wijkgezondheidscentra past in de visie die ik in mijn boek uitbouw. Dat is geen toeval. De historiek van de wijkgezondheidscentra geeft ons een beter beeld van een systeem dat niet gebaseerd is op betaling per prestatie. Het is belangrijk dat men dat weet." Als kabinetschef voor Volksgezondheid bij minister Vandenbroucke is De Ridder vast van plan om het zorgbeleid mee uit te stippelen op basis van de grote prin- cipes in zijn boek: de uitbouw van geïntegreerde zorg en de verwezenlijking van de ' quadruple aim'. "De prioriteit is nu uiteraard covid-19. Dat zal mij er niet van weerhouden om al een grondslag te leggen voor de toekomst", aldus De Ridder. Aan te stippen valt nog dat het voorwoord in het boek van dokter De Ridder geschreven is door Frank Vandenbroucke, die bij het verschijnen van het boek in het Nederlands hoogleraar was in Amsterdam. In dat voorwoord stelt de huidige minister Vandenbroucke dat "een radicale blauwdruk in één keer doordrukken niet werkt. Wat nodig is, is ruimte voor doordachte beleidsexperimenten".