Koffie is goed voor de nieren

Koffie is goed voor de nieren

Portugese vorsers hebben vastgesteld dat de cafeïneconsumptie correleert met een lager overlijdensrisico bij patiënten met chronische ...

Toekomst van contraceptie

Toekomst van contraceptie

Jean-Claude Lemaire - In het licht van de laatste wetenschappelijke gegevens, recente fundamentele onderzoeken en lopende klinische studies geeft Kristina ...

Welk levonorgestrel-IUD voor welke patiënte?

Welk levonorgestrel-IUD voor welke patiënte?

Jean-Claude Lemaire - Tijdens de 'meet the expert'-sessie over de keuze van het levonorgestrel-IUD naargelang van de klinische situatie werd ingegaan ...

Stemmingsschommelingen en contraceptieve pil

Stemmingsschommelingen en contraceptieve pil

Jean-Claude Lemaire - In een sessie over recente studies ging Gabriele Merki in op twee recente publicaties uitgaande van een Deens register. Die studies ...

Informatie over contraceptie, dat kan beter

Informatie over contraceptie, dat kan beter

Jean-Claude Lemaire - In deze video geeft Johannes Bitzer uitleg en commentaar bij een recente steekproef die werd uitgevoerd bij vrouwen en hun artsen. ...

Hormonale contraceptie en vrouwelijke seksualiteit

Hormonale contraceptie en vrouwelijke seksualiteit

Jean-Claude Lemaire - Vrouwen maken zich zorgen over de eventuele negatieve invloed van hormonale contraceptie op hun seksualiteit. Een dankbaar onderwerp ...

Contraceptie na een abortus

Contraceptie na een abortus

Jean-Claude Lemaire - Oskar Heikinheimo (Helsinki, Finland) heeft een pleidooi gehouden voor onmiddellijke ...

Intra-uteriene contraceptie net na de bevalling, dat werkt

Intra-uteriene contraceptie net na de bevalling, dat werkt

Jean-Claude Lemaire - Te oordelen naar de resultaten van een studie uitgevoerd bij 400 vrouwen die hun toestemming hadden gegeven en bij wie tijdens een keizersnede (n = 300) of binnen 48 uur na bevalling via natuurlijke weg (n = 100) een spiraaltje (koper- of levonorgestrelspiraaltje) werd ingeplant.

Ook rekening houden met economische aspecten contraceptie

Ook rekening houden met economische aspecten contraceptie

Jean-Claude Lemaire - De bevolkingsgroei beteugelen en de economie stimuleren waren dringende politieke uitdagingen in bepaalde delen van de wereld. De auteurs hebben een model ontwikkeld om de impact van een toereikende implementering van de moderne contraceptieve methoden op de vruchtbaarheid en de economische groei te evalueren.

Seksuele opvoeding: een primordiale rol voor de school

Seksuele opvoeding: een primordiale rol voor de school

Jean-Claude Lemaire - Ouders en de school moeten hun krachten bundelen voor een doeltreffende communicatie over seksualiteit met kinderen en adolescenten. Dat is zeker geen gemakkelijke opdracht, maar die populatie is vragende partij. De resultaten beantwoorden meestal aan de verwachtingen.

INAS-SCORE-studie

INAS-SCORE-studie

Jean-Claude Lemaire - De International Active Surveillance Study - Safety of Contraceptives: Role of Estrogens (INAS-SCORE) is een groot, prospectief, gecontroleerd, niet-interventioneel cohortonderzoek dat de vrouwen actief op lange termijn heeft gevolgd. In Budapest werden de definitieve resultaten gepresenteerd van de studie, die werd uitgevoerd op verzoek van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA).

Intra-uteriene contraceptie, als de terugtrekdraadjes verdwijnen

Intra-uteriene contraceptie, als de terugtrekdraadjes verdwijnen

Jean-Claude Lemaire - Het gebeurt vrij vaak dat je de draadjes niet meer ziet bij een speculumonderzoek na plaatsing van een spiraaltje (IUD) voor contraceptieve doeleinden. Werd het spiraaltje dan niet onopgemerkt uitgestoten?

Controle van urinaire, prostaatgebonden symptomen

Controle van urinaire, prostaatgebonden symptomen

Jean-Claude Lemaire - Gezien de levensverwachting steeds toeneemt, worden meer en meer mannen geconfronteerd met urinaire problemen gelinkt aan prostaathypertrofie. Het is dus belangrijk deze patiënten goed te ondervragen om een behandeling voor te kunnen stellen die is aangepast aan hun symptomen en de beste risico/batenverhouding biedt. De raad van prof. Frank Van der Aa (UZ Leuven).

Robotgeassisteerde niertransplantatie : België in de prijzen

Robotgeassisteerde niertransplantatie : België in de prijzen

Jean-Claude Lemaire - Prof. Karel Decaestecker (UZ Gent) geeft een gedetailleerd overzicht van de verworvenheden en toekomstige mogelijkheden van robotgeassisteerde niertransplantatie (levende donor) na twee jaar praktische toepassing op Europees niveau. De studie die in Kopenhagen werd voorgesteld, werd beloond met de René Küss Award 2018. Deze prijs die een origineel onderzoek naar transplantatie in de kijker zet, is een eerbetoon aan deze Franse pionier van de niertransplantatie.