Koffie drinken, gewone of decafeïné, oploskoffie of gemalen koffie, zou het risico op chronisch leverlijden en met name leververvetting en de sterfte aan leverlijden verlagen. De heilzame effecten zouden maximaal zijn bij consumptie van drie, vier koppen per dag.

Minstens twee porties vette vis per week eten zou het risico op ernstige hart- en vaataandoeningen bij mensen die een hoog risico lopen zoals mensen met een voorgeschiedenis van myocardinfarct of CVA met ongeveer een zesde verlagen.

Volgens een Amerikaanse studie lopen vrouwen met lange en onregelmatige menstruatiecycli tijdens hun reproductieve leven een hoger risico op type 2-diabetes, vooral als ze te veel wegen of zwaarlijvig zijn, als de voeding van slechte kwaliteit is en als ze weinig lichaamsbeweging nemen.

Volgens een Zweedse studie lopen mannen die een kind hebben verwekt via medisch geassisteerde voortplantingstechnieken, een significant hoger risico om prostaatkanker te krijgen dan andere mannen. Die vaststelling versterkt de hypothese die stelt dat beide gezondheidsproblemen gemeenschappelijke oorzaken zouden kunnen hebben.

Portugese vorsers hebben vastgesteld dat de cafeïneconsumptie correleert met een lager overlijdensrisico bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie.

Hoe beter de teelballen ademen, des te beter werken ze. Om hun kansen op vaderschap te vergroten, hebben mannen er dus alle belang bij om een loszittende onderbroek te dragen in plaats van een spannende slip. Dat is alvast wat vorsers van Harvard aanraden.

Jean-Claude Lemaire

Jean-Jacques Amy voert al tientallen jaren strijd voor een brede en vrije toegang tot contraceptie en voor het recht van de vrouw om een ongewenste zwangerschap te onderbreken. Bij analyse van de huidige situatie blijkt dat die doelstelling in Europa niet is bereikt, verre van, en dat er veeleer een tendens is om de rechten te beknotten. Hij vraagt de European Society for Contraception and Reproductive Health dan ook om haar werkterrein uit te breiden tot buiten het strikt wetenschappelijke en 'militante' acties te ondernemen om deze rechten te verdedigen.

Jean-Claude Lemaire

In deze video beschrijft onze landgenoot Gilbert Donders de vele gezichten van seks zonder toestemming, pleit hij voor een verbreding van het concept seksuele opvoeding, bespreekt hij hoe je de kwalijke gevolgen van seks zonder toestemming kan voorkomen en benadrukt hij terecht de houding die je moet aannemen ten aanzien van de slachtoffers. Het gesprek leert duidelijk dat je in dergelijke omstandigheden blijk moet geven van kennis en knowhow. Bij de minste twijfel over 'toestemming', afspraak op https://www.youtube.com/watch?v=u7Nii5w2FaI

Jean-Claude Lemaire

In het licht van de laatste wetenschappelijke gegevens, recente fundamentele onderzoeken en lopende klinische studies geeft Kristina Gemzell Danielsson ons een overzicht van de perspectieven over contraceptie voor de volgende jaren. Nog effectiever, nog veiliger, meerdere toedieningswegen, voorbehoedsmiddelen die tevens nog andere gunstige effecten hebben op de gezondheid, en meer aandacht voor het welzijn en een verbetering van de levenskwaliteit.

Jean-Claude Lemaire

Tijdens de 'meet the expert'-sessie over de keuze van het levonorgestrel-IUD naargelang van de klinische situatie werd ingegaan op de verschillende aspecten van werkzaamheid en veiligheid en over wat je moet doen om maximaal baat te vinden bij de beschikbare opties. De sessie werd voorgezeten door Ana Godinho-Lourenco en Diana Mansour uit Newcastle. Op het programma: grootte van de baarmoeder, bloedingen en pijn, dosering van levonorgestrel, expulsie en migratie.

De symptomatische behandeling voor migraine volstaat niet altijd. Als de patient er niet op reageert of in geval van refractaire of speciale vormen van migraine moet het beleid worden herzien.