...

Een sars-CoV-2-infectie veroorzaakt meestal weinig of geen symptomen, maar kan levensbedreigend zijn bij gevoelige mensen, vooral ouderen, patiënten met comorbiditeit en immunogedeprimeerde patiënten. Covid-19 is een zware belasting voor de gezondheidszorgstelsels in de hele wereld.Covid-19 veroorzaakt een systemische ontstekingsreactie, cytokinestorm genoemd, waardoor het immuunsysteem wordt onderdrukt. Die patiënten vertonen hoge concentraties van pro-inflammatoire cytokines en chemokines. Naast barrièremaatregelen en vaccinatie zou een ontstekingsremmende voeding kunnen helpen bij de preventie en de behandeling van een sars-CoV-2-infectie. Er is al veel onderzoek verricht naar het effect van de voeding op het ademhalingsapparaat en het immuunsysteem. Herhaaldelijk is aangetoond dat een gezonde voeding belangrijk is voor een goede werking van het immuunsysteem. Omgekeerd dreigt het immuunsysteem te verzwakken bij mensen met een onevenwichtige voeding, waardoor ze vatbaarder zijn voor virale infecties.Het is evenwel niet bewezen dat een bepaald dieet of een bepaald voedingsmiddel een infectie met het sars-CoV-2 zou kunnen tegengaan. Hoewel bewezen is dat sommige voedingssupplementen invloed kunnen hebben op de uitkomstmaten bij andere luchtweginfecties zoals een daling van de ontstekingsmarkers, een korter verblijf op de intensive care en een lagere incidentie van infectie, weten we nog altijd niet of voedingssupplementen en nutraceutica de behandeling van Covid-19-patiënten kunnen verbeteren. Vorsers van de Universiteit van Limerick hebben de literatuur doorgenomen om na te gaan of een ontstekingsremmende voeding een sars-CoV-2-infectie kan voorkomen of het risico op een ernstige Covid-19 en ziekenhuisopname kan tegengaan. Ze hebben alle artikels gelezen die het effect van macro- en micronutriënten op de ontstekingsreactie bij Covid-19 hebben gemeten, en hebben dan specifiek de klinische studies, gerandomiseerde, gecontroleerde studies, meta-analyses en overzichtsartikels geselecteerd die tussen januari 2020 en juni 2021 zijn gepubliceerd. Na uitsluiting van studies die niet bij de mens zijn uitgevoerd, preprintstudies en niet-Engelstalige studies hebben ze uiteindelijk 17 studies gehandhaafd.De analyse leert dat Covid-19-patiënten die een tekort aan voedingsstoffen vertoonden, trager herstelden. De meeste patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen wegens Covid-19, bleken een tekort aan minstens één voedingsstof te vertonen. Voedingsstoffen zoals vitamine C, vitamine D, omega 3-vetten en zink en een mediterrane voeding blijken ontstekingsremmende eigenschappen te hebben. Klinische studies en grootschalige enquêtes over Covid-19 zijn wenselijk om de therapeutische of preventieve waarde van de voeding te analyseren. (referentie: Diseases, 29 oktober 2021, doi: 10.3390/diseases9040076)