...

Gezien de stijgende prevalentie van obesitas en het stijgende alcoholgebruik zal de incidentie van niet-alcoholische en alcoholische leververvetting stijgen. Om het gecombineerde effect van adipositas (overgewicht of obesitas) volgens de BMI en de middelomtrek en het alcoholgebruik op de incidentie van leverziektes en de sterfte aan leverlijden te evalueren, hebben vorsers van de Universiteit van Sydney de gegevens doorgenomen van 465 437 mensen van 40-69 jaar die geregistreerd zijn in de UK Biobank. Het alcoholgebruik werd geklasseerd volgens de huidige Britse richtlijnen (14 eenheden/week).Tijdens een gemiddelde follow-up van 10,5 jaar zijn 1090 mensen gestorven aan een leverziekte, 230 aan alcoholische leververvetting en 192 aan niet-alcoholische leververvetting.Bij multivariate analyse waren het risico op alcoholische leververvetting en niet-alcoholische leververvetting en de incidentie van en de sterfte aan leverlijden hoger bij de mensen met overgewicht of obesitas dan bij de mensen met een normaal gewicht die eenzelfde hoeveelheid alcohol dronken.Mensen met overgewicht of obesitas die meer alcohol dronken dan de Britse richtlijnen aangeven, liepen een hoger risico op leverlijden en sterfte aan leverlijden dan mensen met een normaal gewicht.Soortgelijke resultaten over de correlatie tussen het alcoholgebruik en de middelomtrek en alcoholische leververvetting, niet-alcoholische leververvetting en de sterfte aan leverlijden. De mensen met een hoge middelomtrek die meer alcohol dronken dan wat de Britse richtlijnen aangeven, liepen een hoger risico op leverlijden dan mensen met een normale middelomtrek.Op grond van die resultaten stelt de hoofdauteur dr. Elif Inan-Eroglu dat mensen met overgewicht zich bewuster zouden moeten zijn van de risico van alcohol drinken. "Aangezien volgens recente gegevens 67% van de Australiërs overgewicht of obesitas vertoont, is dat uiteraard een zeer actueel probleem", concludeert hij. (referentie: European Journal of Clinical Nutrition, 31 mei 2021, doi: 10.1038/s41430-021-00923-4)