...

Koffie blijkt heel wat heilzame effecten te hebben. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat koffie heilzame effecten heeft op het hart en het spijsverteringsstelsel. Vorsers van de Universiteit van Southampton en de Universiteit van Edinburgh hebben nu aangetoond dat koffie ook goed kan zijn voor de lever.Dat is een belangrijke vaststelling, ook al omdat chronisch leverlijden wereldwijd almaar meer morbiditeit en mortaliteit veroorzaakt, vooral in landen met een laag of intermediair inkomen, waar de morbiditeit hoog is en de beschikbaarheid van geneesmiddelen beperkt.De vorsers hebben de gegevens doorgenomen van 494 585 deelnemers van 40-69 jaar die geregistreerd zijn in de UK Biobank. 384 818 (78%) dronken koffie (gemalen of oploskoffie, gewone of decafeïné) en 109 767 (22%) dronken helemaal geen koffie. Tijdens een mediane follow-up van 10,7 jaar hebben de artsen 3600 gevallen van chronisch leverlijden, 5439 gevallen van chronisch leverlijden of leververvetting, 184 gevallen van hepatocellulair carcinoom en 301 sterfgevallen als gevolg van een chronische leverziekte geregistreerd.Roderick et coll. hebben vastgesteld dat het risico op chronisch leverlijden, chronisch leverlijden of leververvetting en overlijden aan een chronische leverziekte respectievelijk 21%, 20% en 49% lager was bij de deelnemers die koffie dronken, dan bij de deelnemers die geen koffie dronken. Elk type koffie bleek heilzame effecten te hebben, maar de maximale effecten werden waargenomen bij de deelnemers die gemalen koffie dronken. Gemalen koffie bevat hoge hoeveelheden kahweol en cafestol, twee bestanddelen die dieren lijken te beschermen tegen chronische leverziektes. Ook moet rekening worden gehouden met de hoeveelheid. Het "optimale" effect op de gezondheid van de lever werd verkregen met drie, vier koppen per dag.(referentie: BMC Public Health, 22 juni 2021, doi: 10.1186/s12889-021-10991-7)