...

Wetenschappers van het Fuwai Hospital hebben onderzocht of laat gaan slapen correleert met een hoger risico op algemene en abdominale obesitas, of een middagdutje daar iets aan doet, en of die correlatie gelijk is bij mannen en vrouwen.Ze zijn voor hun grote transversale multinationale populatiestudie uitgegaan van de gegevens van proefpersonen in 60 studiecentra in 26 landen met een wisselend inkomen. De proefpersonen waren 35-70 jaar en waren vooral gerekruteerd tussen 2005 en 2009. De gegevens werden geanalyseerd van oktober 2020 tot maart 2021.Obesitas werd gedefinieerd als een body mass index van meer dan 30 kg/m². Abdominale adipositas werd gedefinieerd als een middelomtrek van meer dan 102 cm bij mannen en 88 cm bij vrouwen. De cohorte telde 136 652 deelnemers van gemiddeld 51 jaar, onder wie 81 652 vrouwen (59,8%). 27 195 (19,9%) proefpersonen waren zwaarlijvig en 37 024 (27,1%) vertoonden abdominale adipositas. De proefpersonen sliepen 's nachts gemiddeld 7,8 uur. 1660 proefpersonen (14,4%) gingen laat slapen (om middernacht of later). Het risico op obesitas en abdominale adipositas was hoger bij de proefpersonen die laat gingen slapen, dan bij de proefpersonen die gingen slapen tussen 20 en 22 uur, en het verschil was nog groter als de proefpersonen pas tussen 2 en 6 uur naar bed gingen. Een nachtelijke slaaptijd van minder dan 6 uur correleerde met een hoger risico op obesitas. Een langer middagdutje overdag verminderde dat risico niet, maar correleerde met een hogere prevalentie van abdominale adipositas, vooral bij vrouwen. Noch vroeg gaan slapen noch het uur van ontwaken correleerde met obesitas. (referentie : JAMA, 30 juni 2021, doi : 10.1001/jamanetworkopen.2021.13775)