...

De lijst van symptomen van Covid-19 wordt almaar langer. Volgens een groep van de Universiteit van Rome moeten daar ook erectiestoornissen aan toegevoegd worden. Sinds vorige zomer onderzoeken andrologen en urologen de mogelijke correlatie tussen een infectie met het nieuwe coronavirus en erectiestoornissen, die soms lang aanhouden.Om de prevalentie van erectiestoornissen te evalueren bij patiënten met een Covid-19 en om de correlatie tussen de ziekte en erectiestoornissen te ramen, hebben de Italiaanse vorsers de medische gegevens doorgenomen van de onlinepeiling Sex@COVID, die tussen 7 april en 4 mei 2020 in Italië werd uitgevoerd. Ze hebben hun studie uitgevoerd bij 100 seksueel actieve mannen, van wie er 25 positief waren getest op het sars-CoV-2.In die enquête werden verschillende gestandaardiseerde psychometrische tools gebruikt om de effecten van de lockdown en social distancing op de psychische gezondheid, de relatie en het seksleven van Italiaanse patiënten te evalueren.De wetenschappers hebben ontdekt dat de prevalentie van erectiestoornissen hoger was in de Covid-19-groep (28% versus 9,3%). Dat werd bevestigd door logistische-regressiemodellen los van andere risicofactoren voor erectiestoornissen zoals de psychische toestand, de leeftijd en de BMI.Andrea Sansone en zijn team hebben ook ontdekt dat het risico op infectie met het sars-CoV-2 meer dan vijfmaal hoger was bij patiënten met erectiestoornissen, los van de leeftijd en de BMI. Met andere woorden, erectiestoornissen zouden een klinische marker kunnen zijn van een hogere vatbaarheid voor een sars-CoV-2-infectie."Onze bevindingen stroken met de pathofysiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan erectiestoornissen, endotheeldisfunctie en Covid-19", commentarieerde Emmanuele A Jannini. Verder onderzoek is evenwel wenselijk om die gegevens te bevestigen of te ontkrachten.""Universele vaccinatie tegen Covid-19 en barrièremaatregelen zouden dus nog een extra voordeel kunnen bieden, meer bepaald preventie van erectiestoornissen", concluderen de auteurs van de studie. (referentie: Andrology, 20 maart 2021, doi: 10.1111/andr.13003)