...

Volgens rapporten uit de hele wereld is de sterfte van patiënten met terminaal nierfalen in geval van een sars-CoV-2-infectie 20-30%. De effecten van Covid-19 bij de circa 800 000 patiënten met terminaal nierfalen in de Verenigde Staten waren echter nog niet precies bekend.De vorsers hebben de patiënten met terminaal nierfalen opgezocht uitgaande van de gegevens van de Centers for Medicare en Medicaid Services tijdens de epidemiologische weken 3 tot 27 (van 12 januari tot 4 juli) 2020 en de overeenstemmende weken van 2017-2019, dus voor de pandemie, en hebben ze gestratificeerd naargelang van de nierfunctievervangende behandeling die ze kregen. De vorsers hebben het aantal ziekenhuisopnames wegens Covid-19, de sterfte ongeacht de doodsoorzaak en het aantal ziekenhuisopname wegens andere problemen dan Covid-19 becijferd.Het aantal ziekenhuisopnames wegens Covid-19 bij dialysepatiënten heeft een piek bereikt tussen 22 maart en 25 april 2020. Het aantal ziekenhuisopnames wegens Covid-19 was hoger bij zwarte patiënten en bij latino's. Het aantal ziekenhuisopnames was lager bij patiënten die werden behandeld met peritoneale dialyse, dan bij hemodialysepatiënten.Tijdens week 13 tot 27 (22 maart tot 4 juli) was de gecorrigeerde sterfte in 2020 17% hoger dan in de periode 2017-2019 bij dialyse patiënten en 30% hoger bij patiënten met een functioneel niertransplantaat. De oversterfte was hoger bij zwarte, Latijns-Amerikaanse en Aziatische patiënten.Bij dialysepatiënten was het aantal ziekenhuisopnames zonder Covid-19 tijdens week 13-27 in 2020 17% lager dan in de overeenstemmende weken in 2017-2019.De eerste golf van de pandemie heeft dus een sterke impact gehad op patiënten met terminaal nierfalen. Volgens de auteurs moeten die patiënten zeker voorrang krijgen bij vaccinatie. (referentie: Journal of the American Society of Nephrology, april 2021, doi: 10.1681/ASN.2021010009)