...

Insulineresistentie veroorzaakt menstruatiestoornissen. Het is echter niet heel duidelijk of er een verband bestaat tussen onregelmatige en lange menstruatiecycli en type 2-diabetes.Om na te gaan of de kenmerken van de menstruatiecyclus op verschillende tijdstippen in het reproductieve leven van een vrouw correleren met het risico op type 2-diabetes en om na te gaan welke invloed de levenswijze heeft op die correlatie, hebben Amerikaanse vorsers een prospectief cohortonderzoek uitgevoerd bij 75 546 premenopauzale verpleegsters die van 1993 tot 30 juni 2017 hadden deelgenomen aan de Nurses' Health Study. De gemiddelde leeftijd bij inclusie in de studie was 37,9 jaar. De gegevens werden geanalyseerd van 1 februari tot 30 december 2019.Tijdens een follow-up van 1 639 485 persoonjaren hebben 5608 deelneemsters (7,4%) type 2-diabetes ontwikkeld. Na correctie voor mogelijke vertekenende factoren was het risico op ontwikkeling van type 2-diabetes respectievelijk 32%, 41% en 66% hoger bij de vrouwen die hadden verklaard altijd een onregelmatige menstruatiecyclus te hebben gehad op de leeftijd van respectievelijk 14 tot 17 jaar, 18 tot 22 jaar en 29 tot 46 jaar, dan de vrouwen die hadden verklaard op die leeftijd altijd normale menstruatiecyclus te hebben gehad.Vrouwen bij wie de menstruatiecycli op de leeftijd van 18 tot 22 jaar en van 29 tot 46 jaar gewoonlijk 40 dagen of langer hadden geduurd, liepen een respectievelijk 37% en 50% hoger risico op ontwikkeling van type 2-diabetes dan de vrouwen die op die leeftijd gewoonlijk een cyclus van 26-31 dagen hadden gehad.De correlaties waren sterker bij vrouwen met overgewicht of obesitas, met een voeding van slechte kwaliteit, die weinig lichaamsbeweging namen."Onze studie wijst erop dat de kenmerken van de menstruatiecyclus het risico op ontwikkeling van type 2-diabetes op lange termijn kunnen voorspellen en dat niet-farmacologische maatregelen nuttig kunnen zijn om het risico op type 2-diabetes bij vrouwen met onregelmatige of lange menstruatiecycli te verkleinen", concluderen de auteurs. (referentie: JAMA Network Open, 21 december 2020, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.27928)