...

Meerdere studies hebben de hypothese naar voren geschoven dat de eetgewoontes een belangrijk effect zouden kunnen hebben op het risico op sars-CoV-2-infectie, de ernst van de Covid-19 en de duur van de ziekte. Het verband tussen de eetgewoontes en Covid-19 was echter nog niet precies onderzocht. Onderzoekers hebben een casus-controleonderzoek uitgevoerd bij 2884 artsen en verpleegkundigen die actief waren in de eerstelijnszorg in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en die sterk werden blootgesteld aan het sars-CoV-2.De proefpersonen hebben tussen 17 juli en 25 september 2020 een onlinevragenlijst ingevuld en op grond van die gegevens hebben de auteurs de eventuele correlatie tussen het eetpatroon en infectie met het sars-CoV-2 en de ernst en de duur van de Covid-19 geëvalueerd.2316 personen hebben geen enkel symptoom van Covid-19 vertoond en hebben niet positief getest. Die vormden de controlegroep. De overige 568 personen hadden symptomen die compatibel waren met Covid-19 of hadden een positieve test op een wisser. 138 van die 568 mensen hebben een matig ernstige tot ernstige Covid-19 doorgemaakt en de overige 430 een zeer lichte vorm van de ziekte.Na correctie voor belangrijke vertekenende factoren was het risico op een matig ernstige tot ernstige Covid-19 73% lager bij de mensen die een voeding volgden op basis van planten (meer groenten, peulgewassen en noten, minder gevogelte en minder rood of getransformeerd vlees) en 59% lager bij de mensen die een voeding op basis van planten en vis volgden (zelfde voeding als de eerste groep, maar met vis en zeevruchten), dan bij de mensen met een andere voeding. Omgekeerd was de waarschijnlijkheid van een matig ernstige of ernstige Covid-19 bijna viermaal hoger (3,86x) bij de mensen met een koolhydraatarme, eiwitrijke voeding.De studie wijst dus op een correlatie tussen de bovenvermelde diëten en de ernst van Covid-19, maar heeft geen correlatie vastgesteld tussen de voeding en het optreden van een sars-CoV-2-infectie of de duur van een Covid-19."Volgens onze studie beschermen de bovenvermelde voedingen tegen een ernstige Covid-19", concluderen de auteurs. (referentie: BMJ Nutrition, Prevention & Health, 7 juni 2021, doi: 10.1136/bmjnph-2021-000272)