Onlangs gepubliceerde genetische studies suggereren een mogelijk causaal verband tussen hoge insulinewaarden en het risico op een cardiovasculaire ziekte (CVZ). Bepaalde auteurs hebben dus de hypothese geopperd dat een hoge nuchtere insulinemie ook geassocieerd zou zijn aan precursoren van CVZ zoals een toegenomen intimamediadikte (IMD > 1 mm) of arteriosclerose (AS, gedefinieerd door de aanwezigheid van plaques).

In een retrospectief patiënt-controleonderzoek dat werd gepresenteerd tijdens het EASD-congres 2021 bogen de auteurs zich over een mogelijk verband tussen de glucosehomeostase en het botmetabolisme. Ze wilden aan de hand van de gegevens van Deense registers nagaan of eerder gebruik van een bisfosfonaat (in dit geval alendronaat) het risico op DT2 wijzigde. Er werden in totaal 163.588 patiënten met DT2 en 490.764 gematchte controlepersonen ingesloten. De gemiddelde leeftijd was 67 jaar en 55% van de deelnemers was man.

Volgens een recente studie uitgevoerd aan de Cleveland Clinic ontwikkelen patiënten die regelmatig een neusspray met corticosteroïden gebruiken, minder vaak een ernstige Covid-19. Het risico op ziekenhuisopname, opname op de bewakingsafdeling en overlijden zou 20-25 % kleiner zijn.

Onlangs is misschien een nieuwe complicatie van Covid-19 ontdekt: het rustelozeaarssyndroom, een syndroom dat aanleunt bij het rustelozebenensyndroom en waarbij de anale last zou worden veroorzaakt door een probleem in het centrale zenuwstelsel. Tot nog toe is er maar één geval beschreven.

Regelmatig buitenkomen heeft positieve invloed niet alleen op het algemene welzijn, maar ook op de hersenstructuur. Een Duitse longitudinale studie leert dat "goed verluchte" hersenen meer grijze stof hebben in de rechter dorsolaterale prefrontale cortex. Die zone speelt mee bij het plannen van acties en de cognitieve controle

Volgens een Zweedse studie verlaagt lichaamsbeweging het risico op optreden van angststoornissen op lange termijn met bijna 60 % zowel bij mannen als bij vrouwen. Vrouwen die een hogere lichamelijke prestatie neerzetten, liepen meer risico op optreden van een of andere angststoornis dan vrouwen met een zwakkere prestatie.

In het tijdschrift Open Forum Infectious Diseases is onlangs een studie gepubliceerd die op basis van gegevens van het grote Amerikaanse cohortonderzoek OPERA in de reële klinische praktijk heeft aangetoond dat het aantal therapeutische mislukkingen negen maanden na het starten van de behandeling bij patiënten met een zeer hoge initiële viruslast significant lager was bij behandeling met dolutegravir dan met een eerstelijnstherapie met andere geneesmiddelen.

Welk percentage van de patiënten bij wie een hiv-infectie is gediagnosticeerd sinds het ter beschikking stellen van PrEP, had een PrEP kunnen/moeten krijgen? Wat verklaart die gemiste kansen? Belangrijke vragen waarop een studie die dr. Isabelle Poizot-Martin (CHU Sainte-Marguerite, Marseille) op verzoek van het Franse ANRS heeft uitgevoerd, het antwoord heeft proberen te vinden.

De symptomatische behandeling voor migraine volstaat niet altijd. Als de patient er niet op reageert of in geval van refractaire of speciale vormen van migraine moet het beleid worden herzien.