Het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker vermindert het aantal gevallen van dikkedarmkanker in Vlaanderen. Dat blijkt uit een addendum van het Belgisch Kankerregister bij het jaarverslag over het bevolkingsonderzoek.

Volgens een grote studie correleert een lagere BMI systematisch met een lager risico op type 2-diabetes, ongeacht het lichaamsgewicht, familiaire antecedenten van diabetes en het genetische risico. Dat wijst erop dat vermagering bij iedereen eenzelfde beschermend effect zou hebben, ook bij mensen die weinig risico lopen.

Vorsers hebben een peiling uitgevoerd bij artsen en patiënten om na te gaan wat ze weten over de bijwerkingen van protonpompremmers, hoe ze aan die informatie komen en welke invloed dat heeft op het gedrag van de patiënten en de praktijkvoering van de artsen. Ze hebben daarvoor aan 277 volwassen patiënten en 83 artsen (67 eerstelijnsartsen en 16 specialisten) gevraagd om een vragenlijst in te vullen.

De maaglediging verloopt vaak trager bij cirrosepatiënten, en dat zou een gedeeltelijke verklaring kunnen zijn voor het feit dat ze vaak maag-darmproblemen hebben. Een Amerikaanse groep is uitgegaan van de hypothese dat maagretentie vaker voorkomt bij cirrosepatiënten en correleert met de ernst van de cirrose. Voedselretentie bij oesofagogastroduodenoscopie werd beschouwd als een teken van tragere maaglediging.

Pancreascysten worden meestal toevallig gediagnosticeerd tijdens een MRI of een CT-scan uitgevoerd om andere redenen. Naar schatting worden in bijna 40% van de gevallen pancreascysten ontdekt bij een MRI van het abdomen en die waarschijnlijkheid stijgt met de leeftijd.

Volgens artsen van het University College London kan je met een eenvoudige vragenlijst zeer gemakkelijk de eerste tekenen van slokdarmkanker opsporen bij patiënten met een barrettoesofagus.

Een Franse groep heeft een prospectief casus-controleonderzoek uitgevoerd om na te gaan of er een correlatie bestaat tussen een behandeling met protonpompremmers en het optreden van 'buikgriep' in de winterperiode, als er veel enterovirussen circuleren.

Obeticholzuur is een synthetisch galzuur dat gelijkt op chenodesoxicholzuur en dat een krachtige farnesoid X-receptoragonist is. De farnesoid X-receptor (FXR) maakt deel uit van een superfamilie van receptoren in de kern. Activering van die receptor verhoogt de gevoeligheid voor insuline, vermindert de neoglucogenese, de serumtriglyceriden en de synthese van galzuren en heeft in experimentele omstandigheden ontstekings- en fibroseremmende eigenschappen.

'Zuigelingenkolieken' komen zeer vaak voor: tot 25% van de zuigelingen tijdens de eerste drie levensmaanden. Het is een goedaardige aandoening, die spontaan geneest, maar die toch heel wat leed veroorzaakt bij de zuigelingen en waarschijnlijk nog meer bij de familie.

Joggen, al is het maar één keer per week, zou de gezondheid en de levensverwachting van de bevolking zeer ten goede komen. Lopen correleert met een lagere sterfte ongeacht de doodsoorzaak, en je hoeft daarom nog niet lang en snel te lopen, maar vermoedelijk is de relatie niet dosisafhankelijk.

Volgens een nieuwe studie maken enige kinderen minder gezonde keuzes bij het eten en drinken en dreigen ze daardoor meer overgewicht of zwaarlijvigheid te ontwikkelen dan kinderen die opgroeien met broers en zussen.

De COLCOT-studie (Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial) is een gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie die het effect van colchicine 0,5 mg/d, dat ontstekingsremmende eigenschappen heeft, op het cardiovasculaire risico heeft onderzocht bij patiënten die recentelijk (binnen 30 dagen) een myocardinfarct hadden doorgemaakt, die een optimale medicamenteuze behandeling kregen en bij wie zo nodig een angioplastiek was uitgevoerd.

Doordat de Scandinavische registers zo goed worden bijgehouden, worden vaak mooie ontdekkingen gedaan. Dat wordt andermaal bewezen door een studie die heeft onderzocht of de waarschijnlijkheid van remissie bij zwaarlijvige diabetespatiënten (BMI ≥ 35 kg/m2) na bariatrische chirurgie afhangt van de duur van de diabetes.