In een Amerikaanse studie werd een sterke correlatie waargenomen tussen een sedentaire levenswijze en het risico om aan kanker te sterven. Lichaamsbeweging nemen, zelfs weinig intense lichaamsbeweging, daarentegen verlaagt het risico.

Volgens een peiling uitgevoerd bij 449 artsen in 13 landen verspreid over de vijf continenten die hadden deelgenomen aan de ATLAS-2M-studie, een fase IIIb-studie, is het goed mogelijk een nieuwe antiretrovirale behandeling te starten gebaseerd op dolutegravir LA, maar dat moet gepaard gaan met klinische en operationele richtlijnen en met educatie van de medische staf en de patiënten.

Volgens een Europese observationele studie correleert een hogere consumptie van fruit en groenten met een kleiner risico op ontwikkeling van type 2-diabetes. Zelfs een lichte verhoging zou een preventief effect kunnen hebben.

Volgens een studie uitgevoerd in Barcelona hebben korte, maar frequente wandelingen in blauwe ruimtes, waar er veel water is (strand, meer, rivier, fontein) positieve invloed op het welzijn, de vitaliteit en de gemoedsstemming van mensen.

Een netwerkmeta-analyse van 14 fase III/IV-studies bij in het totaal meer dan 10.000 patiënten leert dat een 2DR met dolutegravir en lamivudine virologisch even effectief en even veilig is gedurende een periode van 96 weken als een klassieke drievoudige combinatietherapie bij patiënten die nog geen behandeling hebben gekregen.

De studies GEMINI 1 en 2 (starten van de behandeling) en TANGO (overschakeling) hebben aangetoond dat de combinatie dolutegravir/lamivudine virologisch even doeltreffend is als de klassieke drievoudige combinatietherapie en goed wordt verdragen. Maar om de artsen en vooral de patiënten ervan te overtuigen over te schakelen van hun beproefde drievoudige combinatietherapie, waar ze veel vertrouwen in hebben, op een 2DR, zijn andere argumenten nodig, bijvoorbeeld mogelijke gunstige effecten op het gewicht en de serumlipiden.

De Spaanse DOLAM-studie heeft een klassieke drievoudige combinatietherapie vergeleken met een tweevoudige combinatietherapie bestaande in dolutegravir en lamivudine als onderhoudstherapie. De studie bevestigt de werkzaamheid twee jaar na overschakeling op dolutegravir plus lamivudine. Interessant om te vermelden is verder dat de studie enkel patiënten heeft gerekruteerd met een profiel dat beantwoordde aan de internationale richtlijnen voor overschakeling op een 2DR-schema.

Op het virtuele congres van de IAS heeft dr. Rebecca Zash (Harvard Medical School) een update gepresenteerd van de gegevens van de Tsempo-studie. Die studie volgt de prevalentie van stoornissen van de sluiting van de neurale buis bij kinderen van hiv-geïnfecteerde vrouwen die bij de bevruchting of tijdens de zwangerschap een antiretrovirale behandeling kregen op basis van dolutegravir. De prevalentie blijkt te dalen, wat de wetenschappelijke gemeenschap nog meer zou moeten geruststellen. Je moet de tijd altijd wat tijd geven.

Er zijn almaar meer klinische en epidemiologische aanwijzingen dat seksueel overdraagbare aandoeningen correleren met mislukken van PrEP en dus een belangrijke oorzaak van seroconversie zijn. Een analyse van de gegevens die werden verzameld tijdens de Franse IPERGAY-studie, geeft informatie over seksueel overdraagbare aandoeningen bij patiënten tijdens PrEP en het profiel van de patiënten die het hoogste risico lopen. Die gegevens zijn belangrijk om een nieuwe screening- en follow-upstrategie uit te stippelen zodat de efficiëntie van PrEP kan verbeterd worden.