Volgens een Amerikaanse studie verhoogt lichaamsbeweging, zelfs matige lichaamsbeweging zoals dagelijks stappen, tijdens en na de zwangerschap de hoeveelheid 3'-sialyllactose (3'-SL), een oligosacharide, in de moedermelk. 3'-SL verlaagt het risico op hartlijden, diabetes en obesitas later in het leven.

Een SARS-CoV-2-infectie zou ook een plotselinge neurosensorische gehoordaling kunnen veroorzaken. In Groot-Brittannië werd een eerste geval gesignaleerd. De laatste weken werden nog andere gevallen van gehoordaling als gevolg van Covid-19 geregistreerd. Een snelle behandeling met corticosteroïden zou de gehoordaling kunnen genezen.

Volgens een meta-analyse correleren alle indices van centrale vetophoping significant met een hoger risico op overlijden ongeacht de doodsoorzaak, los van de totale adipositas. Een grotere heupomtrek en een grotere dijomtrek correleerden echter met een lager risico op voortijdig overlijden.

Het SARS-CoV-2 zou meer dan viermaal langer op de menselijke huid overleven dan het H1N1-griepvirus. Dat is uiteraard bevorderlijk voor het verspreiden van de pandemie. Daarom is het zo belangrijk de handen te wassen.

Comorbiditeit zoals obesitas, diabetes en hypertensie verhoogt het overlijdensrisico in geval van een SARS-CoV-2. Volgens een Amerikaanse studie zou ook de ziekte van Parkinson een onafhankelijke risicofactor voor overlijden aan Covid-19 zijn. Het risico zou 30% hoger zijn.

Patiënten met een Covid-19 die een chromosoomfragment hebben dat is overgeërfd van neanderthalers, lopen een risico op een ernstig verloop van een infectie met het coronavirus en lopen driemaal meer risico te moeten worden beademd.

Een Finse groep heeft aangetoond dat de Covid-19-pandemie echt een nachtmerrie is. Meer dan de helft van de nachtmerries die in deze studie werden geanalyseerd, had te maken met het nieuwe coronavirus en de daarmee samenhangende restricties.

Duitse wetenschappers hebben een sterke correlatie vastgesteld tussen de generositeit van een maatschappij en de gemiddelde levensverwachting van de leden van die maatschappij. Het overlijdensrisico daalde lineair met het percentage openbare en privémiddelen dat werd gedeeld met anderen.

Een Australische observationele studie treedt de hypothese bij die stelt dat een hogere consumptie van kruisbloemige groenten kan beschermen tegen bloedvatverkalking en dus het risico op optreden van hart- en vaataandoeningen kan tegengaan, vooral bij oudere vrouwen.

In een Zuid-Koreaanse studie vertoonde een kwart van de jongere mensen (jonger dan 40 jaar) die in het ziekenhuis werden opgenomen wegens een SARS-CoV-2-infectie, een pneumonie. Hoe meer symptomen ze hadden, des te groter was het risico op pneumonie.