Op het jaarlijkse congres van de ESC wordt telkens opnieuw herinnerd aan het belang van griepvaccinatie. Dat was dit jaar niet anders, met een studie die zelfs tijdens een 'hot line'-sessie is gepresenteerd.

Het gebruik van NSAID's verhoogt het risico op hartfalen in de algemene bevolking. De waarschijnlijkheid van hartfalen is tweemaal hoger bij patiënten met type 2-diabetes. Een Deense groep heeft daarom het risico op een eerste ziekenhuisopname wegens hartfalen als gevolg van een korte behandeling met NSAID's (celecoxib, diclofenac, ibuprofen en naproxen) bij 331.189 patiënten van gemiddeld 62 jaar met type 2-diabetes onderzocht. De studie is gepresenteerd op het ESC-congres 2022.

Volgens een vooraf gespecificeerde analyse van de samengevoegde gegevens van de fase 3-studies FIDELIO-DKD en FIGARO-DKD (FIDELITY) verlaagde finerenon het risico op cardiovasculaire accidenten met 14% en het risico op verergering van de nierinsufficiëntie met 23% bij type 2-diabetespatiënten met een urinaire albumine-creatinineverhouding van 30 tot 5.000 mg/g of een geraamde glomerulusfiltratiesnelheid (eGFR) ≥ 25 ml/min/1,73 m2 (1).

Het antwoord op die vraag is ontegensprekelijk ja, maar SGLT2-remmers zijn veel meer dan dat. Een evolutie zoals we er zelden een hebben gezien in de geneeskunde.

In de DoxyPEP, een Amerikaanse studie uitgevoerd bij 500 homo- of biseksuele mannen en transvrouwen, was het risico op seksueel overdraagbare infecties 66% lager bij inname van doxycycline meteen na onbeschermde geslachtsgemeenschap (post-expositieprofylaxe of PEP). De studie werd dan ook een jaar vroeger dan voorzien stopgezet gezien de uitstekende resultaten die zijn waargenomen bij een tussentijdse analyse.

Een nieuwe behandeling moet niet-gecoverde therapeutische noden dekken, moet doeltreffend en veilig zijn, maar belangrijk is ook wat de betrokkenen, de patiënten, ervan vinden. Vandaar het belang van een post-hocanalyse van de SALSA-studie, die op het IAS 2022 is gepresenteerd en die de tevredenheid en de ervaring beschrijft van patiënten die zijn overgeschakeld op een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir/lamivudine, volgens de leeftijd.

Volgens de tussentijdse resultaten van de ALLIANCE-studie na een follow-up van 48 weken zou een drievoudige combinatietherapie op basis van TAF interessanter zijn om het hepatitis B-virus te onderdrukken bij hiv-geïnfecteerde patiënten die tevens geïnfecteerd zijn met het HBV.

In afwachting van de ontwikkeling van een vaccin is PrEP erg belangrijk bij het voorkomen van overdracht van het hiv. Een recent rapport wijst echter op een grote ongelijkheid in de toegang tot PrEP volgens het ras en de locatie. Die ongelijkheid is de laatste tien jaar zelfs nog toegenomen.

De TANDEM-studie is een retrospectieve analyse van de medische dossiers van hiv-geïnfecteerde patiënten die in 24 referentiecentra in de USA werden gevolgd. Uit die studie blijkt dat het vermijden van de langetermijntoxiciteit van de klassieke drievoudige combinatietherapieën in het reële leven de belangrijkste reden is om een tweevoudige combinatietherapie met DTG/3TC voor te schrijven bij patiënten die nog geen behandeling krijgen, of om patiënten die tijdens een drievoudige combinatietherapie een onmeetbaar lage viruslast hebben, over te schakelen op een tweevoudige combinatietherapie.

Maar zelden zijn studies uitgevoerd die antiretrovirale behandelingen direct met elkaar hebben vergeleken. Op het congres van de IAS 2022 is een Spaanse studie gepresenteerd die in het reële leven is uitgevoerd bij patiënten die een drievoudige combinatietherapie kregen en een onmeetbaar lage viruslast hadden. Die patiënten werden overgeschakeld op een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine of een drievoudige combinatietherapie met bictegravir, emtricitabine en TAF.

Online e-learning

Real-world treatment adherence and strict inclusion criteria used during RCTs can lead to several patient groups being underrepresented. Therefore, real-world data on DTG-based 2DRs are highly needed to be able to evaluate virologic and safety outcomes in these underrepresented patient groups.In this webinar, Dr. Nasreddine highlighted the outcomes of the BREACH DTG-based 2DR cohort, a retrospective, observational, multicenter study (n=10).Subsequently Prof. De Wit, Chair of the Belgian HIV Research Consortium BREACH, gave his clinical implications of these cohort data.Finally, Dr. De Scheerder provided a comprehensive overview of the real-world DTG/3TC data that are currently available beyond Belgium.

Take the course