Volgens een Franse studie heeft comazuipen negatieve invloed op het opslaan in en de herinnering van het verbale episodische geheugen bij jongvolwassen studenten. Academische mislukkingen bij studenten die te veel drinken, zouden daar gedeeltelijk aan kunnen worden toegeschreven.

De lijst van complicaties van Covid-19 wordt almaar langer. Volgens een systematisch overzicht van de literatuur tot in december 2020 moeten ook audiovestibulaire problemen aan de lijst toegevoegd worden. Een sars-CoV-2-infectie blijkt inderdaad ook oorsuizen, duizeligheid en gehoorsdaling te veroorzaken.

Volgens een Amerikaanse studie is de prevalentie van depressie en angst tijdens de coronapandemie wereldwijd gestegen, met echter grote verschillen naargelang van de streek en het land. De studie toont ook dat social distancing invloed heeft op depressie en angst.

Volgens nieuwe gegevens van de TANGO-studie blijft de virologische suppressie op lange termijn (96 weken) gehandhaafd na overschakeling van een drievoudige combinatietherapie met TAF op een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en 3TC, ongeacht de aard van de antiretrovirale behandeling, de demografische kenmerken en de kenmerken van de infectie op het ogenblik van overschakeling op de tweevoudige combinatietherapie.

Met een wiskundig model hebben vorsers van de Johns Hopkins University berekend dat het aantal Amerikaanse 65-plussers met een hiv-infectie tegen 2030 sterk zal stijgen en dat die patiënten ook veel comorbiditeit zullen vertonen.

Nieuwe gegevens van de ATLAS-2M-studie bevestigen dat het hiv gedurende twee jaar onderdrukt blijft bij i.m. toediening van cabotegravir en rilpivirine LA om de twee maanden en dat dit schema niet minder goed is dan maandelijkse injecties. Dat biedt uitzicht op een nieuwe, eenvoudigere, discretere en minder belastende antiretrovirale behandeling. Dat zal zeker bevorderlijk zijn voor de therapietrouw.

De EACS, de WGO en de IAS stellen dat PrEP volgens noodzaak een interessant alternatief is voor dagelijkse inname van PrEP. Dat is echter nog niet voldoende onderzocht in het reële leven. De groepen van prof. Jean-Michel Molina hebben op de CROI van 2021 de eerste resultaten gepresenteerd van de ANRS-PREVENIR-studie, die twee jaar geleden in de streek van Parijs is opgestart.

Voor de allereerste keer heeft een goede gerandomiseerde, gecontroleerde klinische studie aangetoond dat een online psychologische interventie van het type mindfulness gevoelens van depressie, angst en eenzaamheid sterk verbetert bij hiv-geïnfecteerde patiënten van 50 jaar of ouder, vooral tijdens de emotionele rollercoaster, die de coronapandemie toch is.

Volgens een preliminaire studie neemt meer dan twee derde van de mensen met migraine niet genoeg lichaamsbeweging. Migrainelijders die minstens 2,5 uur per week matige tot intensieve lichaamsbeweging nemen, hebben minder vaak last van stress, depressie en slaapstoornissen, factoren die migraine kunnen uitlokken.