Een direct bewijs bij analyse van de gegevens van volwassenen (> 50 jaar) in de Verenigde Staten (n = 9.294) en het Verenigd Koninkrijk (n = 7.566) met een goede cognitieve gezondheid. De vorsers hebben gezocht naar een eventuele correlatie tussen de cumulatieve bloeddrukbelasting op lange termijn (mediane follow-up 8 jaar) en achteruitgang van de cognitieve functies, optreden van dementie en overlijden ongeacht de doodsoorzaak (1).

Patiënten met type 2-diabetes lopen een hoger risico op dementie in de brede zin van het woord, maar het is nog niet duidelijk of dat geldt voor alle vormen van dementie en of de glykemiecontrole invloed heeft op dat risico.

Ketoacidose wordt klassiek op de intensive care behandeld omdat in het begin zeer frequente klinische en laboratoriumcontroles vereist zijn om de behandeling aan te passen. De doelstellingen van de behandeling zijn: snelle correctie van de vullingstoestand, de hyperglykemie en de acidose en preventie van hypokaliëmie.

Allergeen-immunotherapie (AIT) is een ziektemodificerende behandeling voor IgE-gemedieerde ziekten. Gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken (RCT's) ondersteunen de potentiële rol van AIT bij astmapreventie, maar er zijn weinig data van niet-gerandomiseerde onderzoeken naar interventies (NRSI) en longitudinale observationele onderzoeken.

Reeds in 2018 toonden de resultaten van de fase 3-studie VENTURE dat dupilumab als add-on therapie bij ernstig OCS-afhankelijk astma het gebruik van orale corticosteroïden (OCS) op significante wijze kon verminderen. Data van de extensiestudie TRAVERSE die als doel had om op lange termijn veiligheid en werkzaamheid te bestuderen, bevestigen dat het verminderd gebruik van OCS behouden blijft.

Een gezonde leefstijl doet in studies het risico op de ziekte van Alzheimer afnemen. Auteurs in British Medical Journal vroegen zich af of dat geen tweesnijdend zwaard is, waardoor we uiteindelijk meer alzheimer-jaren in de bevolking opstapelen. Ze gingen het na, en vonden geruststellende cijfers.

Percutane balloncompressie is een van de mogelijke neurochirurgische opties als de klassieke medicamenteuze behandeling voor trigeminusneuralgie mislukt, niet meer werkt of niet wordt verdragen. Percutane balloncompressie is effectief, maar kan sensitieve complicaties veroorzaken.

Online e-learning

Real-world treatment adherence and strict inclusion criteria used during RCTs can lead to several patient groups being underrepresented. Therefore, real-world data on DTG-based 2DRs are highly needed to be able to evaluate virologic and safety outcomes in these underrepresented patient groups.In this webinar, Dr. Nasreddine highlighted the outcomes of the BREACH DTG-based 2DR cohort, a retrospective, observational, multicenter study (n=10).Subsequently Prof. De Wit, Chair of the Belgian HIV Research Consortium BREACH, gave his clinical implications of these cohort data.Finally, Dr. De Scheerder provided a comprehensive overview of the real-world DTG/3TC data that are currently available beyond Belgium.

Take the course