Goed nieuws voor ambulante patiënten met stabiel hartfalen

De ReBIC-1-studie is een gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde studie die werd uitgevoerd door het Braziliaanse netwerk dat onderzoek verricht naar hartfalen (ReBIC). De studie leert dat je de behandeling kunt verlichten door het diureticum stop te zetten.

Hartfalen, een verontrustende stand van zaken

Het naleven van de richtlijnen voor de niet-farmacologische behandeling (water- en vochtrestrictie, dagelijks wegen, lichaamsbeweging en regelmatige inname van de voorgeschreven geneesmiddelen) heeft zeer belangrijke invloed op de prognose van patiënten met chronisch hartfalen.

Hoog risico, maar dan nog

Het is uitermate belangrijk de patiënten op te sporen die een hoog bloedingsrisico lopen bij een percutane coronaire interventie (PCI). Jammer genoeg bestaat daar geen gestandaardiseerde definitie voor.

De indicaties voor TAVI breiden zich uit

Er bestaat geen doeltreffende medische behandeling voor een ernstige, symptomatische aortastenose. Bij die patiënten moet de aortaklep worden vervangen hetzij chirurgisch (SAVR) hetzij door inplanting via een katheter (TAVI). Tot voor kort werd de keuze vooral gemaakt op grond van het operatieve risico: SVAR was de standaardbehandeling bij patiënten met een laag chirurgisch risico en TAVI was vooral geïndiceerd bij inoperabele patiënten of patiënten met een hoog operatief risico. Maar de tijden veranderen.

Slaap en glykemie-evenwicht

Een Amerikaanse groep van het RISE-consortium (Restoring Insulin Secretion) rapporteert dat een te korte of te lange slaap correleert met ongunstige veranderingen van de parameters van het glykemie-evenwicht bij patiënten met prediabetes of patiënten met een nieuw gediagnosticeerde diabetes die nog niet worden behandeld.

SGLT2-remmers en niet-alcoholische leververvetting

Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) is een complicatie, die sterk wordt onderschat bij type 2-diabetespatiënten. Onze landgenoot André Scheen heeft een beeld geschetst van de mogelijke voordelen van SGLT2-remmers wat leververvetting betreft, een frequente comorbiditeit die ernstige complicaties kan veroorzaken.

mGluR5, een biomarker van zelfmoordgedrag

Amerikaanse vorsers hebben vastgesteld dat de neurotransmitter mGluR5 een biologische marker is die zou kunnen helpen bij het diagnosticeren van patiënten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en een depressie in engere zin en bij het evalueren van het zelfmoordrisico bij die mensen.

Een alternatief bij mild, persistent astma en lage eosinofielen

De richtlijnen bevelen aan om alle patiënten met persistent astma te behandelen met inhalatiesteroïden (ICS). Maar ongeveer de helft van de patiënt met mild, persistent astma heeft geen eosinofielen in het sputum. Zouden zij baat hebben bij een alternatieve behandeling?

Exacerbaties verhinderen bij mild intermitterend astma

Ook patiënten met mild, intermitterend astma lopen een risico op exacerbaties. ICS kunnen dit risico verlagen maar corticosteroïden worden zowel door patiënten als door artsen bij milde en niet-frequente symptomen niet graag gebruikt. In deze studie wordt onderzocht of de combinatie ICS+LABA wanneer nodig effectief kan zijn ter preventie van exacerbaties.

Mucolytica bij chronische bronchitis en COPD

Patiënten met chronische bronchitis en COPD produceren meer sputum en/of purulenter sputum bij een exacerbatie. Kunnen mucolytica - door het verminderen van de viscositeit van het sputum en dus het gemakkelijker ophoesten - leiden tot minder exacerbaties?