Welke COPD-patiënten hebben meest baat bij een triple therapie in één inhaler?

De richtlijnen over behandeling van COPD stellen dat voor een beperkte groep patiënten die exacerbaties blijven hebben, ondanks andere behandelingen, een triple therapie met LAMA/LABA/ICS overwogen kan worden. Het inzicht in hoe men best patiënten identificeert voor wie triple therapie het meest aangewezen is, is echter nog beperkt.

1 op 7 overlijdens bij kinderen te wijten aan ondersteluchtweginfectie

Ondanks een belangrijke afname sinds 1990 blijven pneumonie, griep en andere ondersteluchtweginfecties wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak bij kinderen onder de vijf jaar oud. Dat zijn de bevindingen van een nieuwe analyse van de Global Burden of Disease (GBD), waarin data van 195 landen opgenomen waren.

Werkzaamheid experimenteel tuberculosevaccin aangetoond

De finale analyse van een klinische studie die de werkzaamheid van een geadjuvanteerd tuberculosevaccin, M72/AS01E, onderzocht is beschikbaar. Deze studie werd uitgevoerd bij 3.575 volwassenen met een latente Mycobacterium tuberculosis-infectie in Kenia, Zuid-Afrika en Zambia.

Totaal aantal overlijdens door COPD stijgt verder

Een nieuwe internationale analyse van de WHO toont dat tussen 1995 en 2017 de frequentie van COPD daalde, maar dat het aantal gevallen van COPD verder steeg. Er werd gekeken naar 24 landen, zes in Latijns-Amerika en de Caraïben, telkens twee in Noord-Amerika en Oceanië en 12 landen in Europa. Inclusiecriteria waren een bevolking > 2 miljoen mensen en het beschikbaar zijn van mortaliteitsdata van de laatste 10 jaar.

DOVATO terugbetaald sinds 1 december 2019

DOVATO (dolutegravir 50 mg/ lamivudine 300 mg), het eerste complete regime op basis van 2 molecules in één tablet voor naïeve en reeds behandelde hiv-1 patiënten, is terugbetaald in België vanaf 1 december 2019.

Goed slapen om de darmen gezond te houden

Volgens een nieuwe studie bestaat er een verband tussen de samenstelling van de intestinale microbiota, de fysiologie van de slaap, het immuunsysteem en de cognitieve functies. Dat verband zou ons op het spoor kunnen zetten van mechanismen om via "manipulatie" van de intestinale microbiota de slaap te verbeteren.

Zwangerschap: pre-eclampsie verhoogt het cardiovasculaire risico

Vrouwen die tijdens minstens één zwangerschap een zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie hebben ontwikkeld, lopen een hoger cardiovasculair risico dan vrouwen zonder zo'n voorgeschiedenis, en het risico blijft verhoogd tot boven de leeftijd van zestig jaar.

Dolutegravir/3TC: werkzaamheid reikt verder dan virologische doelstellingen uit klinische praktijk

In de studies GEMINI 1&2, die werden uitgevoerd bij hiv-geïnfecteerde patiënten die nog geen antiretrovirale behandeling hadden gekregen, was het percentage patiënten met een onmeetbaar lage virale belasting (< 50 kopieën/ml), een klassieke virologische doelstelling, na 96 weken niet lager met een 2DR bestaande in dolutegravir en lamivudine (3TC) dan met een klassieke drievoudige combinatie van dolutegravir + TDF/FTC. Op het congres van de EACS in Basel werd een studie gepresenteerd, die nog verder is gegaan en die het percentage patiënten zonder residuele viremie (Target Non Detected, TND) heeft gemeten.

Hiv-diagnose na de leeftijd van 50 jaar, een duidelijk stijgende tendens

Richting Italië en meer bepaald de kliniek voor infectieziekten van Perugia, hoofdstad van de provincie Perugia in Umbrië, waar een groep vorsers een onderzoek heeft uitgevoerd naar een specifieke groep hiv-geïnfecteerde patiënten, waar ten onrechte weinig over wordt gesproken: patiënten bij wie de diagnose wordt gesteld na de leeftijd van 50 jaar.

Antiretrovirale behandeling met dolutegravir: analyse van 4.101 Belgische patiënten

Onder de vlag van het Belgische consortium voor hiv-onderzoek (BREACH) hebben vijf universitaire ziekenhuizen en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen een studie uitgevoerd om de waarde van een antiretrovirale behandeling met dolutegravir bij meer dan 4.000 Belgische patiënten in het reële leven te evalueren. De resultaten werden in de vorm van een ePoster gepresenteerd op het congres van de EACS 2019 in Basel. De studie bevestigt de hoge en langdurige virologische werkzaamheid en de goede veiligheid van een antiretrovirale behandeling op basis van dolutegravir in het 'reële leven'.

Hiv en steatose/NASH: prevalentie en impact van antiretrovirale middelen

Het aantal gevallen van leververvetting, de eerste stap naar NASH, stijgt wereldwijd exponentieel.Hiv-geïnfecteerde patiënten blijven er niet van gespaard. Dat is toe te schrijven aan de vele al bekende metabole risicofactoren, de chronische ontsteking als gevolg van de hiv-infectie en het effect van de behandeling. Een groep uit Rome heeft de prevalentie van leververvetting onderzocht in een groepje van 60 patiënten en heeft de differentiële impact van antiretrovirale middelen en vooral van de nieuwe tweevoudige combinatietherapie van dolutegravir en lamivudine geanalyseerd.

2DR in de richtlijnen van de EACS van 2019

Het is nu, voor de eerste keer, officieel: 2 = 3. De EACS, een veeleisende wetenschappelijke vereniging, raadt in haar nieuwe richtlijnen de combinatie dolutegravir + lamivudine (3TC) aan als eerstelijnstherapie bij patiënten die nog niet worden behandeld, en raadt ook aan patiënten bij wie de virale belasting onmeetbaar laag is met een drievoudige combinatietherapie, over te schakelen op de combinatie dolutegravir + lamivudine.

TANGO: geruststellende evaluatie van het optreden van 'virologische extrasystolen'

Op het congres van de EACS werd een studie gepresenteerd die uitgaande van de patiëntenpopulatie van de TANGO-studie aantoont dat overschakeling van een drievoudige combinatietherapie op basis van TAF op een 2DR, in casu een combinatie van dolutegravir en lamivudine (3TC), niet gepaard gaat met een hogere frequentie van episoden van intermitterende viremie bij patiënten met een onmeetbaar lage virale belasting.