'Oog voor Diabetes' zoekt deelnemers

'Oog voor Diabetes' zoekt deelnemers

Begin deze week lanceerden het Vito, de VUB en de Diabetes Liga het online citizen science project 'Oog voor Diabetes'. Dit project schakelt burgers in om software te ontwerpen waarmee de symptomen van diabetische retinopathie herkend kunnen worden.

Nieuwe subdiscipline cardio-oncologie verdient duwtje in de rug

Nieuwe subdiscipline cardio-oncologie verdient duwtje in de rug

Eén op de vier patiënten die kanker overleven, kampt met cardiovasculaire aandoeningen. Op het congres van de Belgian Society of Cardiology op 7 en 8 februari pleitte prof. Patrizio Lancellotti voor een nauwere samenwerking tussen cardiologen en oncologen, in het belang van de patiënt.

Lichaamsbeweging kan een depressie voorkomen

Lichaamsbeweging kan een depressie voorkomen

Door middel van genetisch onderzoek hebben Amerikaanse vorsers voor de allereerste keer bewezen dat regelmatige lichaamsbeweging doeltreffend kan zijn bij de preventie van depressie.

De e-sigaret zou beter zijn dan andere nicotinevervangingsmiddelen

De e-sigaret zou beter zijn dan andere nicotinevervangingsmiddelen

Volgens een Britse studie is de elektronische sigaret bijna tweemaal effectiever als hulpmiddel bij rookstop dan de klassieke nicotinevervangingsmiddelen zoals pleisters, pastillen, sprays, inhalatoren en kauwgom, die door de gezondheidsautoriteiten zoals de WGO worden aanbevolen. Naar een opwaardering van de e-sigaret?

Diabetes en de gezondheid van het bot

Diabetes en de gezondheid van het bot

Volgens een casus-controleonderzoek heeft de mate van de glykemiecontrole bij patiënten met type 1-diabetes invloed op het risico van fracturen buiten de wervelkolom. Dat blijkt niet zo te zijn bij type 2-diabetespatiënten.

Nog een positieve eigenschap van statines?

Nog een positieve eigenschap van statines?

Een correlatie wil daarom nog niet zeggen dat er een oorzakelijk verband bestaat, maar het zou kunnen dat statines beschermen tegen de ontwikkeling van een retinopathie, althans bij type 2-diabetespatiënten met dyslipidemie in Taiwan.

Keuze van het antidiabeticum in combinatie met metformine

Keuze van het antidiabeticum in combinatie met metformine

Een meta-analyse heeft de cardiovasculaire effectiviteit en veiligheid onderzocht van SGLT2-remmers (remmers van de natrium-glucose type 2-transporter) en GLP-1-receptoragonisten bij volwassenen met type 2-diabetes.

Cardiovasculaire en renale veiligheid met DPP-4-remmer linagliptine

Cardiovasculaire en renale veiligheid met DPP-4-remmer linagliptine

CARMELINA (CArdiovascular safety and Renal Microvascular outcomE study with LINAgliptin) is een van de studies die werden uitgevoerd op verzoek van de gezondheidsautoriteiten om er zeker van te zijn dat de nieuwe antidiabetica het cardiovasculaire risico niet verhogen.

Hoger risico van atriumfibrillatie voor borstkankerpatiënten

Hoger risico van atriumfibrillatie voor borstkankerpatiënten

Volgens een Deense retrospectieve studie lopen vrouwen die borstkanker overleven, een hoger risico op optreden van atriumfibrillatie binnen drie jaar na het stellen van de diagnose.

Bloeddrukverlagende behandeling en valrisico

Bloeddrukverlagende behandeling en valrisico

Je zou logischerwijs verwachten dat de daling van de bloeddruk onder invloed van een bloeddrukverlagende behandeling het risico op vallen verhoogt. Maar is dat ook zo?

Slaap en cardiovasculaire gezondheid

Slaap en cardiovasculaire gezondheid

Een Spaanse studie toont objectief aan dat de hoeveelheid slaap en de kwaliteit van de slaap correleren met het risico op verspreide subklinische atherosclerose.

Niet goed of minder dan 6 uur slapen is slecht voor het hart

Niet goed of minder dan 6 uur slapen is slecht voor het hart

Niet lang genoeg slapen (minder dan 6 uur per nacht) of een versnipperde slaap correleren met een hoger risico op atherosclerose in het hele lichaam, dus niet alleen van de kransslagaders, en verhoogt dus het risico op hart- en vaataandoeningen.

Type 2-diabetes veroorzaakt erectiestoornissen

Type 2-diabetes veroorzaakt erectiestoornissen

Volgens een Britse studie vertonen mensen met genetische risicofactoren voor type 2-diabetes vaker erectiestoornissen. Volgens de auteurs gaat het om een oorzakelijk effect.

Menopauze: een hormonale substitutietherapie beschermt tegen gonartrose

Menopauze: een hormonale substitutietherapie beschermt tegen gonartrose

Het verband tussen artrose en een hormoontherapie was nog niet duidelijk. Eerdere studies hebben tegenstrijdige resultaten opgeleverd. Een nieuw, grootschalig onderzoek leert dat de prevalentie van gonartrose significant lager is bij vrouwen die een hormonale substitutietherapie krijgen.

Antiretrovirale middelen bij kinderen en hartproblemen

Antiretrovirale middelen bij kinderen en hartproblemen

Er is voldoende bekend over het effect van antiretrovirale middelen op de vorm en de werking van het hart van volwassenen, maar niet over het effect ervan bij kinderen. Volgens een recente echocardiografische studie, die in het tijdschrift AIDS werd gepubliceerd, hebben die hartjes het al hard te verduren.

Link tussen opiaten en risico op community-acquired pneumonie bevestigd

Link tussen opiaten en risico op community-acquired pneumonie bevestigd

Een casus-controleonderzoek, dat online werd gepubliceerd op de website van de JAMA, bevestigt de hypothese dat langdurig gebruik van immunosuppressieve opiaten en opioïde middelen (morfine, fentanyl, codeïne enz.) in hoge dosering het risico op community-acquired pneumonie verhoogt, vooral bij hiv-geïnfecteerde patiënten.

Longziekten blijven belangrijke oorzaak van overlijden

Longziekten blijven belangrijke oorzaak van overlijden

Luchtwegaandoeningen vormen de derde belangrijkste doodsoorzaak in de landen van de Europese Unie. In België bedraagt de mortaliteit 109 per 100.000 inwoners.

Een genetische aanleg zou het risico op tuberculose verklaren

Een genetische aanleg zou het risico op tuberculose verklaren

Voor de eerste keer hebben vorsers een mogelijke monogene aanleg tot tuberculose ontdekt. Mensen met een afwijking van de twee allelen van het TYK2-gen zouden vatbaarder zijn voor Mycobacterium tuberculosis, de verwekker van tuberculose.

Pneumothorax: observatie of drainage?

Pneumothorax: observatie of drainage?

De diagnose van een pneumothorax wordt steeds vaker gesteld op een CT-scan van de thorax. Omdat de behandeling steeds minder invasief wordt uitgevoerd, stellen de richtlijnen observatie voor bij een kleine pneumothorax (spontaan of na een stomp trauma). De auteurs proberen te achterhalen of falen van de observatie te voorspellen is.