Meerdere studies hebben aangetoond dat diabetes negatieve invloed heeft op Covid-19. Het is niet zeker dat diabetespatiënten vaker een infectie met het sars-CoV-2 oplopen, maar een infectie veroorzaakt wel een ernstigere Covid-19 en een hogere sterfte.

Chemseks, het gebruik van 'recreatieve' drugs met het oog op almaar intensere gewaarwordingen en prestaties bij geslachtsgemeenschap, neemt almaar toe bij mannen die seks hebben met mannen (MSM), volgens een longitudinale analyse van 11 jaar uitgevoerd bij de patiënten die hadden deelgenomen aan het Zwitserse cohortonderzoek SHCS (Swiss HIV Cohort Study). Nog veel verontrustender is echter dat ook de frequentie van risicogedrag, seksueel overdraagbare aandoeningen, hepatitis en zware depressie als gevolg van seksuele spelen gevaarlijk stijgt.

Ongeveer 25% van de hiv-patiënten met een normaal lichaamsgewicht vertoont een niet-alcoholische leververvetting (NAFLD), volgens een studie die Italiaanse en Canadese vorsers hebben uitgevoerd en die online werd gepubliceerd in het tijdschrift Clinical Infectious Diseases .

Mannen die geslachtsgemeenschap hebben met andere mannen (homo- of biseksuele mannen), zijn een belangrijke bron van hiv-infectie. In Amsterdam werd een nieuwe behandelingsstrategie op touw gezet om overdracht van het virus tegen te gaan. Bij patiënten met een acute hiv-infectie wordt de diagnose snel gesteld en wordt diezelfde dag nog een behandeling gestart. Onlangs werd in het tijdschrift Clinical Infectious Diseases een studie gepubliceerd die een eerste (positief) beeld schetst van die werkwijze.

In recente studies bij hiv-geïnfecteerde patiënten werden minder bijwerkingen op de nieren en het bot waargenomen na overschakeling van een antiretrovirale behandeling met TDF op een schema met TAF, maar stegen de serumlipiden. De recente Ierse studie, die online werd gepubliceerd op de website van het tijdschrift AIDS, heeft het effect van overschakeling van TDF op TAF op de serumlipiden geanalyseerd in het reële leven.

Het stellen van de diagnose van hooikoorts of allergische rhinitis dient in de toekomst mogelijk niet meer te gebeuren via een huidpriktest of bloedtest. Onderzoekers van de Technische Universiteit München toonden aan dat de diagnose even goed gesteld kan worden via een nasaal uitstrijkje.

Een survey die uitgevoerd werd in de Verenigde Staten door de University of Michigan bij jongeren tussen de 12 en 24 jaar oud toont dat deze zich wel degelijk bewust zijn van de gezondheidsrisico's en verslavingsgevaren die aan vapen verbonden zijn. Het zijn eerder de sociale aspecten die hen er toe drijven om e-sigaretten te gebruiken.

Onderzoekers ontwikkelden een sensor van 2 mm2 die gedragen kan worden boven de kleding en mechanische akoestische signalen van hart en longen kan oppikken. Deze sensor, die de 'encapsulated accelometer contact microphone' (ACM) genoemd wordt, levert de mogelijkheid voor screening van cardiopulmonaire aandoeningen en longitudinale monitoring.

Uit het magazine

In de internationale literatuur is er de laatste tijd heel wat gedebatteerd over de rol van CT thorax bij screening naar covid-19. Vaak waren de standpunten nogal zwart-wit: aangewezen of niet aangewezen. Een studie van het AZ Delta onder leiding van dr. Kristof De Smet (diensthoofd radiologie) brengt een genuanceerder beeld naar voren.