Kinderen met overgewicht of obesitas zijn vatbaarder voor astma

Kinderen met overgewicht of obesitas zijn vatbaarder voor astma

Een grote studie toont aan dat ongeveer een kwart van de gevallen van astma bij Amerikaanse kinderen gerelateerd zou kunnen zijn aan overgewicht. Dat bevestigt andermaal het belang van preventie van obesitas van op jonge leeftijd.

Hartdevices zorgvuldig opgevolgd

Hartdevices zorgvuldig opgevolgd

Pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren worden in België zorgvuldig opgevolgd, zegt cardioloog Yves Vandekerckhove. Alleen door het Riziv goedgekeurde devices worden terugbetaald. "Patiënten hoeven zich heus niet ongerust te maken."

Zorgpad hartfalen moet heropnames vermijden

Zorgpad hartfalen moet heropnames vermijden

Maandelijks loopt de redactie van Artsenkrant een dag mee op een ziekenhuisdienst. Deze aflevering: de dienst cardiologie van het AZ Delta in Roeselare, die hartfalenpatiënten een specifiek zorgpad aanbiedt.

Diesel is schadelijk voor de ontwikkeling van de longen van kinderen

Diesel is schadelijk voor de ontwikkeling van de longen van kinderen

Volgens een Brits onderzoek heeft de invoering van zones van lage uitstoot in Londen de blootstelling aan stikstofoxiden in de uitlaatgassen van dieselwagens slechts licht verminderd en heeft dat weinig effect gehad op de respiratoire gezondheid van de kinderen. De longen van kinderen hebben sterk te lijden onder de luchtvervuiling als gevolg van diesel.

Dapagliflozine blijkt veilig

Dapagliflozine blijkt veilig

De DECLARE TIMI 58-studie bewijst de cardiovasculaire veiligheid van dapagliflozine, een SGLT2-remmer.

Behandelingen om de ß-celfunctie tijdelijk te vrijwaren

Behandelingen om de ß-celfunctie tijdelijk te vrijwaren

Type 2-diabetes wordt onder meer gekenmerkt door een geleidelijke aftakeling van de β-cellen. De BetaFat-studie heeft de effecten van plaatsing van een maagring op de functie van de β-cellen vergeleken met die van metformine.

Hypoglykemie en cognitieve functies

Hypoglykemie en cognitieve functies

Meerdere epidemiologische studies wijzen op een verband tussen ernstige hypoglykemie en cognitieve disfunctie/dementie bij type 2-diabetespatiënten van middelbare en oudere leeftijd. Maar gaat het al dan niet om een oorzakelijk verband?

Ticagrelor of aspirine na overbruggingschirurgie?

Ticagrelor of aspirine na overbruggingschirurgie?

Een antwoord vindt u in de gerandomiseerde, dubbelblinde TiCAB-studie, die de twee therapeutische opties heeft vergeleken bij bijna 1.900 patiënten, ongeveer 50% van het aanvankelijk voorziene aantal.

Sacubitril/valsartan, nieuw succes bij hartfalen

Sacubitril/valsartan, nieuw succes bij hartfalen

De PIONEER-HF-studie werd uitgevoerd bij 881 volwassen patiënten met hartfalen die in het ziekenhuis waren opgenomen wegens een acute hartdecompensatie, een gedaalde linkerventrikelejectiefractie en een hoge NT-proBNP-spiegel. De patiënten werden in een 1-1-verhouding gerandomiseerd naar sacubitril/valsartan of enalapril.

Methotrexaat en cardiovasculaire preventie

Methotrexaat en cardiovasculaire preventie

De CIRT-studie is een gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde klinische studie die het nut van methotrexaat (MTX) in lage dosering (15 mg en daarna 20 mg 1x/week) heeft onderzocht bij de cardiovasculaire preventie.

Rivaroxaban verbetert prognose niet bij hartfalen

Rivaroxaban verbetert prognose niet bij hartfalen

Bij patiënten met coronair lijden en hartfalen is de trombine in zekere mate geactiveerd, wat trombo-embolische accidenten in de hand kan werken, maar wat ook kan bijdragen tot ontstekingsverschijnselen, endotheeldisfunctie in de hand kan werken en zo het hartfalen kan verergeren.

Sociale stigmatisering is oorzaak van slechte geestelijke gezondheid bij autisten

Sociale stigmatisering is oorzaak van slechte geestelijke gezondheid bij autisten

Mensen met autisme krijgen te kampen met sociale stigmatisering. De daaruit voortvloeiende stress zou kunnen verklaren waarom die mensen meer geestelijke gezondheidsproblemen hebben dan de algemene bevolking. Die hypothese staat dus haaks op de vroegere theorieën, die stellen dat de ziekte zelf verantwoordelijk zou zijn voor de geestelijke stoornissen.

Koffie is goed voor de nieren

Koffie is goed voor de nieren

Portugese vorsers hebben vastgesteld dat de cafeïneconsumptie correleert met een lager overlijdensrisico bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie.

Een biologisch afbreekbaar implantaat versnelt de regeneratie van zenuwen

Een biologisch afbreekbaar implantaat versnelt de regeneratie van zenuwen

Amerikaanse vorsers hebben een draadloos, biologisch afbreekbaar implantaat ontwikkeld dat regelmatige elektrische impulsen afgeeft aan beschadigde perifere zenuwen. Bij ratten versnelde die behandeling de regeneratie van de zenuwen in hun poten, waardoor hun spierkracht weer sneller toenam.

Een gezonde voeding is beter voor het hoofd

Een gezonde voeding is beter voor het hoofd

Een internationale groep heeft een meta-analyse uitgevoerd van het effect van de voeding op de geestelijke gezondheid. Ongezond eten correleert met een hoger risico op depressie. Omgekeerd verlaagt een mediterrane voeding het risico op depressie met een derde.

Meer dan 15 jaar rookstop voor de cardiovasculaire gezondheid hersteld is

Meer dan 15 jaar rookstop voor de cardiovasculaire gezondheid hersteld is

Amerikaanse wetenschappers hebben vastgesteld dat het cardiovasculaire risico duidelijk daalt binnen vijf jaar na de laatste sigaret, maar grote rokers moeten meer dan 15 jaar zijn gestopt met roken voor het cardiovasculaire risico weer daalt tot het niveau bij niet-rokers.