Alle lichaamsbeweging is goed

Als we het hebben over de heilzame effecten van lichaamsbeweging, denken we uiteraard meteen aan cardiovasculaire preventie. Daar blijft het echter niet bij: lichaamsbeweging heeft ook heilzame effecten op andere vlakken.

Infectierisico met TNF-alfa-antagonisten bij kinderen met IBD

TNF-alfa-antagonisten zijn doeltreffend bij de behandeling van chronische inflammatoire darmaandoeningen (IBD) en worden over het algemeen goed verdragen. Studies hebben evenwel aangetoond dat ze het risico op ernstige infecties bij volwassenen verhogen met 43-71%.

Interleukine-2: biomarker van coeliakie?

Patiënten met coeliakie die een glutenvrij dieet volgen, kunnen toch nog reacties op gluten vertonen. Hoe de vork precies in de steel zit, is niet duidelijk, maar mogelijk zijn die reacties toe te schrijven aan een systemische afgifte van cytokines en met name interleukine-2 (IL-2).

Colitis ulcerosa: en de winnaar is

VARSITY is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie die vedolizumab heeft vergeleken met adalimumab bij patiënten met een matig ernstige tot zeer ernstige colitis ulcerosa. De auteurs hoopten aan te tonen dat het percentage klinische remissie (volledige Mayo-score ≤ 2 punten en geen enkele subscore > 1) na 52 weken behandeling hoger was met vedolizumab.

Sporten, ja, maar ook weer niet te veel

Te veel trainen veroorzaakt niet alleen vermoeidheid en vermindert de prestaties, maar zou ook schadelijk kunnen zijn voor de capaciteiten van de hersenen net zoals te veel intellectuele arbeid en zou kunnen leiden tot het nemen van impulsieve beslissingen. Volgens een Franse studie zou dat zelfs een burn-out in de hand kunnen werken.

Luchtvervuiling: taxichauffeurs zijn de pineut

Mensen die beroepshalve in vervuilde steden rijden, worden blootgesteld aan een hoeveelheid zwarte koolstof die gemiddeld een derde hoger is dan de concentratie die wordt gemeten op een zeer drukke weg. Vooral taxichauffeurs zijn er de dupe van.

Elektronische sigaret: toxische gassen verbranden de longen

In de Verenigde Staten worden almaar meer gevallen gepubliceerd van ziekteverschijnselen en overlijden als gevolg van dampen. Volgens een nieuwe studie worden longletsels bij dampen meestal veroorzaakt door directe toxiciteit of weefselletsels als gevolg van schadelijke chemische dampen. Het zou dus niet gaan op een vetpneumonie.

Lichamelijke inactiviteit, zelfs korte tijd, is af te raden

Dat is de boodschap die in Barcelona met brio werd gebracht door onderzoekers die de effecten hebben onderzocht van een kortstondige vermindering van lichaamsbeweging op het metabole profiel, de lichaamssamenstelling en de endotheelfunctie.

Type 2-diabetes niet langer synoniem met ouderdomsdiabetes

Op het jaarlijkse congres van de European Association for the Study of Diabetes (EASD 2019, Barcelona, Spanje, 16-20 september) werd een studie gepresenteerd die leert dat almaar vaker een diagnose van type 2-diabetes wordt gesteld bij jongvolwassenen en dat het metabole profiel slechter is naarmate ze jonger zijn.

Stabiele glykemiecontrole correleert met betere levensverwachting bij type 2-diabetes

Op het jaarlijkse congres van de European Association for the Study of Diabetes (EASD 2109, Barcelona, Spanje, 16-20 september) werd een studie gepresenteerd waarin een tweemaal hoger overlijdensrisico werd vastgesteld bij patiënten met een zeer wisselende glykemiecontrole (gemeten aan het HbA1c-gehalte) dan bij patiënten bij wie het HbA1c-gehalte mettertijd stabiel was gebleven.

Vlees, vis of vegetarisch en zelfs veganistisch?

EPIC-Oxford is een prospectief cohortonderzoek dat over een periode van 18,1 jaar de incidentie van ischemisch hartlijden en CVA heeft geëvalueerd bij 48.188 mensen zonder voorgeschiedenis van hart- en vaataandoening of CVA. De deelnemers werden in verschillende groepen ingedeeld: vleeseters (consumptie van vlees, vis, zuivelproducten en eieren, n = 24.428), viseters (geen vleesconsumptie; n = 7.506) en vegetariërs of veganisten (n = 16.254).

Omega 3-vetzuren en cardiovasculaire preventie, een nieuw hoofdstuk

Het nieuwe hoofdstuk is een meta-analyse die een groep van de school voor volksgezondheid van Harvard en het Brigham and Women's Hospital heeft uitgevoerd om de discordantie op te helderen tussen de bevindingen van observationele studies en die van gerandomiseerde, gecontroleerde klinische studies. Ter herinnering, volgens nagenoeg alle observationele studies correleert het eten van vis met een lager cardiovasculair risico, maar de resultaten van gerandomiseerde studies zijn duidelijk minder homogeen.

Van diabetische microangiopathie naar macrovasculaire complicaties

Diabetische macroangiopathie is te wijten aan een combinatie van de negatieve effecten van meerdere risicofactoren, hyperglykemie uiteraard, maar ook en vooral hypertensie, dyslipidemie en subklinische ontsteking. Diabetische microangiopathie daarentegen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hyperglykemie.

Invloed geslacht op de glykemiecontrole

REALI is een Europees initiatief dat gegevens over het insulineanaloog insuline glargine U 300 in het reële leven verzamelt. Op dit ogenblik bevat de gegevensbank de gegevens van ongeveer 6.000 patiënten.