Na een follow-up van 96 weken in de studies GEMINI 1&2 hebben de vorsers de elf gevallen van virologische mislukking geanalyseerd die zich voordeden in de groep die werd behandeld met dolutegravir + 3TC, en de zeven gevallen van virologische mislukking die zijn opgetreden in de groep die een klassieke drievoudige combinatietherapie kreeg.

Een analyse van de gegevens van patiënten die hebben deelgenomen aan de gerandomiseerde, klinische studie ADVANCE, en een analyse van patiënten die hebben deelgenomen aan de D:A:D-studie, leren dat een gewichtstoename na het starten van een antiretrovirale behandeling het risico op type 2-diabetes verhoogt, maar er werd geen stijging van het cardiovasculaire risico waargenomen.

Pomalidomide wordt aanbevolen bij de behandeling van een multipel myeloom. In de SPACE-studie verlaagde pomalidomide het aantal precancereuze door HPV veroorzaakte aarsletsels met meer dan 50%, zowel bij hiv-geïnfecteerde patiënten als bij de seronegatieve proefpersonen.

Op de CROI werden nieuwe gegevens gepresenteerd over de levensverwachting van hiv-geïnfecteerde patiënten. De levensverwachting van seropositieve patiënten die vroeg worden behandeld en regelmatig worden gevolgd in referentiecentra, blijkt nagenoeg even goed te zijn als in de algemene bevolking, maar gemiddeld wordt 16 jaar vroeger een diagnose van ernstige comorbiditeit gesteld.

Op de CROI 2020, dit jaar een virtueel congres, werd de IMPAACT-studie gepresenteerd. In die studie was het percentage vrouwen met een onmeetbaar lage virale belasting bij de bevalling hoger met een antiretrovirale behandeling op basis van dolutegravir. De incidentie van vroeggeboorte en neonatale sterfte waren lager met een combinatie van dolutegravir en TAF dan met een combinatie van efavirenz of TDF.

Ook de CROI (Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections), die geprogrammeerd was in Boston van 8 tot 11 maart, moest er dit jaar aan geloven. Sprekers gaven hun lezing ieder vanuit het eigen ziekenhuis, voor een virtueel gehoor. Niet totaal onverwacht kwam de ontwikkeling van een vaccin tegen SARS-CoV2 aan bod. Het onderzoekswerk schiet goed op, maar er zijn twijfels over de haalbaarheid van vaccinatie tegen 's werelds recentste plaag.

Na de hoge toename in augustus en de piek in september 2019, blijft het aantal visites aan de spoedafdelingen, gerelateerd aan e-sigaretten of vaping-producten, verder dalen in de Verenigde Staten. Op 18 februari 2020 bedroeg het totaal aantal gehospitaliseerde EVALI-gevallen gerapporteerd aan de CDC 2.807. In totaal werden 68 overlijdens geconfirmeerd.

Tabaksrokers lopen een significant hoger risico dan niet-rokers op post-chirurgische complicaties, waaronder verstoorde hart- en longfuncties, infecties en vertraagde of verstoorde wondheling. Patiënten die stoppen met roken, ten laatste 4 weken vooraleer ze chirurgie ondergaan, lopen minder risico op post-chirurgische infecties en heropname in het ziekenhuis.

Voor het eerst toonden onderzoekers het bestaan van een microbioomsignatuur aan in de foetus en de placenta, en dat reeds vroeg tijdens de zwangerschap. Geruime tijd wordt immers al gespeculeerd dat er bij de geboorte een luchtwegenmicrobioom aanwezig is.

Luchtvervuiling is wereldwijd verantwoordelijk voor het verkorten van de levensduur van mensen op een schaal die veel groter is dan oorlog, andere vormen van geweld, infectieziekten zoals malaria of HIV/AIDS en roken. Dat toont een studie die onlangs in Cardiovascular Research werd gepubliceerd.

Eerder onderzoek suggereerde al dat ontstekingen van de luchtwegen kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van reumatoïde artritis, maar tot nog toe was was de rol van chronische luchtwegenziekten in de ontwikkeling van reumatoïde artritis niet duidelijk.

Verschillende studies toonden reeds eerder een verband aan tussen borstvoeding en de ontwikkeling van astma bij kinderen. Hierbij werd echter geen onderscheid gemaakt tussen partiële of exclusieve borstvoeding, en ook het verband met het ontwikkelen van respiratoire allergieën werd eerder niet uitvoerig onderzocht.