Regeneratie van hartweefsel: het wonderlijke vermogen van sommige visjes

Regeneratie van hartweefsel: het wonderlijke vermogen van sommige visjes

Net zoals zebravisjes, die hun hartweefsels kunnen regenereren, kunnen ook bepaalde visjes van de species Astyanax mexicanus hun eigen hart na beschadiging herstellen. De onderzoekers zijn er zelfs in geslaagd om een gen en drie zones op het genoom te identificeren, die ten grondslag zouden kunnen liggen aan dat mechanisme.

Verschil in uitkomst in reële wereld bij longkanker

Verschil in uitkomst in reële wereld bij longkanker

We hebben soms wel de indruk dat kankerpatiënten het in het reële leven minder goed doen dan in de studies. Maar voor veel kankers is het verschil nooit geobjectiveerd. Een studie onderzocht de verschillen in uitkomst tussen klinische studies en 'real world' in de systemische behandeling van uitgezaaide longkanker.

Vaker fertiliteitsbehandeling voor vrouwen met astma

Vaker fertiliteitsbehandeling voor vrouwen met astma

Het is de ervaring dat vrouwelijke astmapatiënten minder snel zwanger geraken. Daarom zocht een Deense studie naar een mogelijk verband tussen astma en de nood aan een fertiliteitsbehandeling.

Relatie ernst van astma en alfa-1-antitrypsinedeficiëntie

Relatie ernst van astma en alfa-1-antitrypsinedeficiëntie

Ernstige alfa-1-antitrypsine (AAT) deficiëntie werd duidelijk geassocieerd met longemfyseem, maar het verband met bronchiaal astma blijft controversieel. Al lijkt het erop dat bepaalde genotypen van AAT-deficiëntie gepaard gaan met de ontwikkeling van astma. Deze studie onderzocht de distributie van AAT in een groep astmapatiënten allergisch voor huisstofmijt, en of deze genotypen mogelijk verantwoordelijk zijn voor ernstig astma.

Nieuwe mogelijke behandeling voor slaapapneu

Nieuwe mogelijke behandeling voor slaapapneu

Bij patiënten met obstructieve slaapapneu (OSA) is overmatige slaperigheid een vaak optredend symptoom, dat wel eens aanhoudt ondanks primaire behandeling van de OSA. In een fase III-gerandomiseerde-terugtrekkingsstudie werd solriamfetol onderzocht.

Impact van CRP op mortaliteit bij pneumonie

Impact van CRP op mortaliteit bij pneumonie

Voor de behandeling van pneumonie buiten het ziekenhuis hebben combinaties met een macrolide een lagere mortaliteit aangetoond dan bèta-lactams in monotherapie of in combinatie met een fluorochinolon. Hierbij werd geen rekening gehouden met de CRP-spiegels in pneumonieën met geïdentificeerde oorzakelijke kiem. Dat wordt in deze studie wel gedaan.

Helpende benaderingen van ademnood

Helpende benaderingen van ademnood

Ademnood is een vaak voorkomend en stresserend symptoom bij gevorderde ziekte en een merker van achteruitgang. Een systematische review van een holistische benadering, geplukt uit de geïntegreerde palliatieve zorg, keek na wat de uitkomsten, de ervaringen en de therapeutische componenten zijn van deze aanpak.

Over hete zomers en COPD-exacerbaties

Over hete zomers en COPD-exacerbaties

COPD-patiënten hebben vaker met exacerbaties te maken in de winter, maar ook tijdens hittegolven in de zomer. De globale klimaatveranderingen die aan de gang zijn, zouden vaker leiden tot extreme weersituaties. Kunnen we dan geen patiëntengroepen identificeren die kwetsbaarder zijn voor exacerbaties in de vier seizoenen, en een temperatuurdrempel bepalen waarbij hospitalisaties voor COPD-exacerbaties toenemen in de zomer?

Subcutaan prostacycline-analoog bij CTEPH

Subcutaan prostacycline-analoog bij CTEPH

Subcutaan treprostinil is een doeltreffende behandeling van pulmonale arteriële hypertensie. Een studie onderzocht de doeltreffendheid en de veiligheid van dit prostacycline-analoog voor de behandeling van pulmonale hypertensie als gevolg van chronische longembolie (CTEPH).

Astma en COPD uitgelegd voor uw patiënten

Astma en COPD uitgelegd voor uw patiënten

Het Riziv werkte samen met Test-Aankoop folders en brochures uit voor patiënten met astma en met COPD. Deze publicaties onderstrepen het belang van therapietrouw en een juiste inhalatietechniek.

Kinderen met overgewicht of obesitas zijn vatbaarder voor astma

Kinderen met overgewicht of obesitas zijn vatbaarder voor astma

Een grote studie toont aan dat ongeveer een kwart van de gevallen van astma bij Amerikaanse kinderen gerelateerd zou kunnen zijn aan overgewicht. Dat bevestigt andermaal het belang van preventie van obesitas van op jonge leeftijd.

Hartdevices zorgvuldig opgevolgd

Hartdevices zorgvuldig opgevolgd

Pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren worden in België zorgvuldig opgevolgd, zegt cardioloog Yves Vandekerckhove. Alleen door het Riziv goedgekeurde devices worden terugbetaald. "Patiënten hoeven zich heus niet ongerust te maken."

Zorgpad hartfalen moet heropnames vermijden

Zorgpad hartfalen moet heropnames vermijden

Maandelijks loopt de redactie van Artsenkrant een dag mee op een ziekenhuisdienst. Deze aflevering: de dienst cardiologie van het AZ Delta in Roeselare, die hartfalenpatiënten een specifiek zorgpad aanbiedt.

Diesel is schadelijk voor de ontwikkeling van de longen van kinderen

Diesel is schadelijk voor de ontwikkeling van de longen van kinderen

Volgens een Brits onderzoek heeft de invoering van zones van lage uitstoot in Londen de blootstelling aan stikstofoxiden in de uitlaatgassen van dieselwagens slechts licht verminderd en heeft dat weinig effect gehad op de respiratoire gezondheid van de kinderen. De longen van kinderen hebben sterk te lijden onder de luchtvervuiling als gevolg van diesel.

Dapagliflozine blijkt veilig

Dapagliflozine blijkt veilig

De DECLARE TIMI 58-studie bewijst de cardiovasculaire veiligheid van dapagliflozine, een SGLT2-remmer.

Behandelingen om de ß-celfunctie tijdelijk te vrijwaren

Behandelingen om de ß-celfunctie tijdelijk te vrijwaren

Type 2-diabetes wordt onder meer gekenmerkt door een geleidelijke aftakeling van de β-cellen. De BetaFat-studie heeft de effecten van plaatsing van een maagring op de functie van de β-cellen vergeleken met die van metformine.

Hypoglykemie en cognitieve functies

Hypoglykemie en cognitieve functies

Meerdere epidemiologische studies wijzen op een verband tussen ernstige hypoglykemie en cognitieve disfunctie/dementie bij type 2-diabetespatiënten van middelbare en oudere leeftijd. Maar gaat het al dan niet om een oorzakelijk verband?