Volgens een internationaal panel van experts is diabetes niet alleen een risicofactor voor Covid-19, maar zijn er ook bewijzen dat het nieuwe coronavirus diabetes zou kunnen uitlokken bij gezonde volwassenen.

Volgens deze studie zou cardiorespiratoire training niet alleen goed zijn om lichamelijk in vorm te blijven en het hart gezond te houden, maar zou ze ook de gezondheid van de hersenen verbeteren en de aftakeling van de grijze stof afremmen.

Amerikaanse vorsers hebben ontdekt dat een waterpijp roken belangrijke effecten heeft op de stolbaarheid van het bloed. De rook heeft directe invloed op de hemostase en verhoogt het risico op trombose en dus op myocardinfarct en CVA.

Volgens een Britse studie correleert een actieve wijze van vervoer (vrouwen die naar hun werk stappen, en mannen die naar hun werk fietsen) met een lagere incidentie van myocardinfarct. Die bevindingen zijn echter vatbaar voor interpretatie.

Volgens een grote studie correleert een lagere BMI systematisch met een lager risico op type 2-diabetes, ongeacht het lichaamsgewicht, familiaire antecedenten van diabetes en het genetische risico. Dat wijst erop dat vermagering bij iedereen eenzelfde beschermend effect zou hebben, ook bij mensen die weinig risico lopen.

Joggen, al is het maar één keer per week, zou de gezondheid en de levensverwachting van de bevolking zeer ten goede komen. Lopen correleert met een lagere sterfte ongeacht de doodsoorzaak, en je hoeft daarom nog niet lang en snel te lopen, maar vermoedelijk is de relatie niet dosisafhankelijk.

De COLCOT-studie (Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial) is een gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie die het effect van colchicine 0,5 mg/d, dat ontstekingsremmende eigenschappen heeft, op het cardiovasculaire risico heeft onderzocht bij patiënten die recentelijk (binnen 30 dagen) een myocardinfarct hadden doorgemaakt, die een optimale medicamenteuze behandeling kregen en bij wie zo nodig een angioplastiek was uitgevoerd.

Doordat de Scandinavische registers zo goed worden bijgehouden, worden vaak mooie ontdekkingen gedaan. Dat wordt andermaal bewezen door een studie die heeft onderzocht of de waarschijnlijkheid van remissie bij zwaarlijvige diabetespatiënten (BMI ≥ 35 kg/m2) na bariatrische chirurgie afhangt van de duur van de diabetes.

In de GALILEO-studie werden patiënten bij wie een aortakunstklep was ingeplant via een katheter (TAVI), gerandomiseerd naar rivaroxaban 10 mg/d + aspirine 75-100 mg/d gedurende 90 dagen en daarna alleen rivaroxaban of naar clopidogrel 75 mg/d + aspirine 75-100 mg/d gedurende 90 dagen en daarna enkel aspirine.

De ISCHEMIA-studie is een gerandomiseerde, gecontroleerde studie die bij patiënten met stabiel coronair lijden een invasief beleid (meteen coronariografie en revascularisatie boven op de optimale medische behandeling) heeft vergeleken met een klassiek medicamenteus beleid (optimale medische behandeling en enkel coronariografie en revascularisatie als die behandeling mislukt).