Zoeken naar droge ogen

De geduchtste oogziekte bij diabetespatiënten is retinopathie, maar dat is niet de enige, waaraan je moet denken.

Hartfalen en depressie

40-70% van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen wegens hartfalen, is depressief. Een depressie verhoogt de morbiditeit en de mortaliteit significant.

CardioMEMS: sensor meet de druk in de longslagader

De CHAMPION-studie heeft aangetoond dat inplanting van een sensor die continu de druk in de longslagader meet, de behandeling van patiënten met hartfalen verbetert en het aantal ziekenhuisopnames verlaagt.

AUGUSTUS: op zoek naar het veiligste behandelschema

De AUGUSTUS-studie werd uitgevoerd bij 4.614 patiënten met een atriumfibrillatie die binnen 14 dagen (gemiddeld 6,6) na insertie van een stent of optreden van een acuut coronair syndroom in de studie werden opgenomen.

Als de papa rookt, zou dat ook schadelijk zijn voor het hart van de baby

Rookstop tijdens de zwangerschap is een essentiële maatregel bij de preventie van aangeboren hartziekten bij het kind. Maar er treedt niet alleen schade op als de moeder rookt. Volgens een meta-analyse van observationele studies is het effect van roken wat dat betreft, even schadelijk als de vader rookt.

Een complex kwaliteitsverhaal in ziekenhuizen

Vorige week woensdag werd in Leuven voor drie jaar een nieuwe leerstoel, 'Future of Hospital Quality', ingehuldigd. Het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) hoopt zo een meer wetenschappelijk onderbouwd, toekomstgericht kwaliteitsbeleid te ontwikkelen. Zorgnet-Icuro financiert.

Democratie zou de gezondheid van de bevolking ten goede komen

De gezondheid blijkt beter te zijn in democratieën met vrije en eerlijke verkiezingen dan in autocratieën. Een democratisch bestuur correleert met een lagere cardiovasculaire sterfte, een lagere sterfte aan verkeersongevallen en meer uitgaven voor de volksgezondheid.

Een calorierijk ontbijt is goed voor de slagaders

Volgens een Griekse groep is de hoeveelheid calorieën bij het ontbijt belangrijk. Hoe meer calorieën het ontbijt bevat, des te minder atheroomplaten zijn er in de slagaders en des te minder stug zijn de slagaders. Die bevindingen moeten echter worden genuanceerd aangezien de Grieken een mediterrane voeding eten.

Elke dag een powernap, een goede remedie tegen hypertensie

Griekse vorsers hebben vastgesteld dat mensen die dagelijks een middagdutje deden, een lagere bloeddruk hadden. De bloeddruk daalde in dezelfde mate als bij inname van antihypertensiva of een vermindering van de hoeveelheid zout of alcohol in de voeding.

Regelmatig noten eten beschermt het hart van diabetespatiënten

Amerikaanse wetenschappers hebben vastgesteld dat regelmatige consumptie van noten en andere schaalvruchten het cardiovasculaire risico bij patiënten met type 2-diabetes verlaagt. Dat is goed nieuws, als je weet dat die patiënten tweemaal vaker cardiale en arteriële complicaties ontwikkelen dan de normale populatie.

BeHRA lanceert sensibiliseringscampagne

Vandaag geven een aantal cardiologen van de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA) een initiatie in hartstilstand en reanimatie op het Sint-Pieterscollege in Leuven. Het is de start van de tiende editie van hun nationale sensibiliseringscampagne over hartritmestoornissen, met als hoogtepunt de Week van het Hartritme, die dit jaar loopt van 17 tot 21 juni.

Bloeddruk, geheugen en dementie

De SPRINT-MIND-studie leert dat een behandeling van hypertensie niet alleen het cardiovasculaire risico verlaagt, maar ook het risico op lichte neurocognitieve afwijkingen.

Infarct bij jonge mensen is geen fataliteit

Volgens een retrospectief onderzoek uitgevoerd in de Verenigde Staten blijkt meer dan 90% van de jongere mensen die een infarct krijgen, minstens één cardiovasculaire risicofactor te vertonen die men had kunnen corrigeren.