Volgens een Amerikaanse studie verlaagt een temperatuur van circa 72 °C gedurende een halve seconde de concentratie van actief sars-CoV-2 in een oplossing met factor 100 000. Dat zou voldoende zijn om het virus te neutraliseren en te verhinderen dat het een andere menselijke gastheer zou infecteren. Mogelijk kan daarin een oplossing worden gevonden om de verspreiding van het sars-CoV-2 af te zwakken, vooral tijdens langeafstandsvluchten.

Goed nieuws voor onze kinderen. Volgens een Schots cohortonderzoek lopen volwassenen die samenleven met kinderen, geen hoger risico op een positieve sars-CoV-2-test, zelfs tijdens perioden dat de scholen open zijn en als er een actieve transmissie van het sars-CoV-2 in de gemeenschap is

Volgens een Duitse studie is er niets beter voor de geestelijke gezondheid dan natuurlijke ruimtes met allerhande planten en vogels. De vorsers hebben ook een indirecte link vastgesteld tussen de biodiversiteit en de lichamelijke gezondheid. De nabijheid van groene ruimtes nodigt immers uit om meer te bewegen.

Epidemiologische studies hebben aangetoond dat een hoge LDL-cholesterolconcentratie, de 'slechte' cholesterol, correleert met een hoog risico op coronair lijden, terwijl een hoge HDL-cholesterolconcentratie, de 'goede' cholesterol, veeleer correleert met een goede cardiovasculaire prognose.

Iedereen is het eens met de aanbeveling dat vezelrijke voedingsmiddelen en niet-geraffineerde granen wenselijk zijn bij de preventie van type 2-diabetes en om het cardiovasculaire risico te verlagen. De gegevens over de correlatie tussen een voeding met een lage glykemische index en het cardiovasculaire risico zijn echter minder overtuigend en zijn vooral afkomstig van studies uitgevoerd bij westerlingen met een hoog inkomen.

Vorsers van de Universiteit van Göteborg stellen dat de evolutie van hart- en vaataandoeningen in de tijd mede te verklaren is door de gewichtstoename en de geringere fysieke conditie (cardiorespiratoire fitheid) op het einde van de adolescentie.

Het antwoord op die vraag kennen we al lang. Diabetespatiënten sterven vooral aan hart- en vaataandoeningen. Een analyse van de gegevens van de SAVOR-TIMI 53-studie, die werd uitgevoerd bij bijna 16.500 type 2-diabetespatiënten met een cardiovasculaire voorgeschiedenis (78%) of een (zeer) hoog risico op atheromatose (22%), levert nuttige informatie op met het oog op het opstarten van geschikte preventieve maatregelen.

Obesitas is een belangrijke leverancier van diabetes en verhoogt het cardiovasculaire risico sterk. Die correlatie is echter niet zo eenduidig. Soms is obesitas immers louter een kwestie van gewicht zonder meer (concept van gezonde obesitas).

Het observatieregister CLARIFY bevat de gegevens van 32.694 patiënten met coronair lijden uit 45 landen in Europa, Azië, Amerika, het Midden-Oosten, Australië en Afrika. De patiënten werden in 2009 en 2010 gerekruteerd en werden dan jaarlijks gevolgd gedurende vijf jaar.

Amerikaanse vorsers hebben vastgesteld dat mensen die investeren in vriendschap, overal in de wereld een betere lichamelijke en psychische gezondheid genieten, vooral oudere en minder opgeleide mensen. De voordelen zijn vooral duidelijk in culturen waar meer ongelijkheid is, en culturen die individualisme hoog in het vaandel voeren.

Volgens een observatiestudie zou meer blootstelling aan de zon en met name aan uv A-stralen correleren met een lager risico op overlijden aan Covid-19. Een mogelijke verklaring daarvoor is afgifte van stikstofmonoxide door de huid bij blootstelling aan de zon.