Volgens een Amerikaanse studie dreigen kinderen met een ondersteluchtweginfectie een obstructieveslaapapneusyndroom te ontwikkelen. Kinderen die tijdens de eerste kinderjaren een ernstige bronchiolitis hebben doorgemaakt, lopen een tweemaal hoger risico op optreden van een obstructieveslaapapneusyndroom tijdens de eerste vijf levensjaren.

Levenslang voldoende water drinken zou een van de sleutels zijn om het risico op optreden van hartfalen en linkerventrikelhypertrofie te voorkomen, volgens een studie die is gepresenteerd op het laatste congres van de Europese Vereniging voor Cardiologie (ESC 2021).

Volgens een Amerikaanse studie zou een geneesmiddel gericht tegen interferon-kappa, een eiwit dat door de huidcellen wordt geproduceerd, de ernst van psoriasis weleens kunnen verminderen. In een studie bij muizen hebben ze vastgesteld dat de hoeveelheid interferon-kappa correleerde met de ontsteking.

Volgens een Amerikaanse studie correleert borstvoeding tijdens de eerste kinderjaren met een lagere bloeddruk op de leeftijd van drie jaar, ongeacht de duur en ongeacht of het kind al dan niet uitsluitend borstvoeding had gekregen. Dat zou invloed kunnen hebben op het risico op hart- en vaataandoeningen op volwassen leeftijd.

Volgens een Schotse studie lopen leerkrachten en hun gezinsleden geen hoger risico op ziekenhuisopname met Covid-19 dan volwassenen van werkende leeftijd en lopen ze een lager risico op een ernstige Covid-19. Dat is dus geruststellend voor leerkrachten, die weer voor de klas gaan staan.

Volgens een internationale studie verhoogt buikligging de oxygenatie bij patiënten met hypoxemische ademhalingsinsufficiëntie als gevolg van Covid-19 en verlaagt buikligging de noodzaak tot intubatie en het overlijdensrisico. Covid-19-patiënten die niet geïntubeerd zijn, maar wel veel zuurstof via een neussonde nodig hebben, zouden dus het best in buikligging worden gelegd.

Vorsers hebben ontdekt dat de concentratie in het bloed van het enzym sPLA2-IIA, een enzym dat samenhangt met de neurotoxines in het gif van de ratelslang, misschien het best voorspelt welke patiënten met een ernstige Covid-19 er uiteindelijk aan zullen bezwijken. Het bloed van geïnfecteerde patiënten bevat een grote hoeveelheid van dat enzym. Dat enzym kan de celmembranen van de vitale organen vernietigen.

Volgens een studie van het Centre Léon Bérard in Lyon is de vroege sterfte van patiënten met een vaste of hematologische kanker die symptomen van een al dan niet met PCR bevestigde covid-19 vertonen, hoog. Covid-19 is de doodsoorzaak bij 50% van de kankerpatiënten die een SARS-CoV-2-infectie oplopen.

De symptomatische behandeling voor migraine volstaat niet altijd. Als de patient er niet op reageert of in geval van refractaire of speciale vormen van migraine moet het beleid worden herzien.