Volgens een studie uitgevoerd aan de Universiteit van Yale, kan het SARS-CoV-2 in de hersencellen dringen en er zich vermenigvuldigen waardoor de omgevende cellen niet genoeg zuurstof krijgen, wat kan leiden tot hoofdpijn, verwardheid en wanen.

Volgens een Amerikaanse studie zouden oudere vrouwen die meer dan één of twee porties in de oven gebakken of gegrilde vis of schaaldieren eten, voldoende omega 3-vetzuren binnenkrijgen om de mogelijke nadelige effecten van luchtvervuiling op de hoeveelheid witte stof in de hersenen tegen te gaan.

Volgens een Amerikaanse studie verschilt de immuunrespons op het nieuwe coronavirus naargelang van het geslacht. De immuunrespons zou zwakker zijn bij mannen, wat zou verklaren waarom mannen vaker een ernstiger ziektebeeld vertonen bij een sars-CoV-2-infectie.

De coronavirusepidemie treft niet alleen de gezondheid, de maatschappij en de economie, maar heeft ook psychiatrische gevolgen. Geïnfecteerde mensen zijn bijzonder vatbaar voor geestesstoornissen en de lockdown heeft invloed gehad op de geestelijke gezondheid van de bevolking.

Adolescenten en jongvolwassenen blijken vrij gespaard te worden door het sars-CoV-2, maar bij adolescenten en jongvolwassenen die dampen of die dampen én gewone sigaretten roken, wordt vaker een diagnose van Covid-19 gesteld. Zij worden ook vaker getest en lopen ook meer kans om symptomen te krijgen dan niet-rokers.

Volgens een internationale studie zijn luchtvervuiling, roken en een hoge bevolkingsdichtheid de belangrijkste omgevingsgebonden risicofactoren die kunnen bijdrage tot zwaarlijvigheid bij kinderen. De enige prenatale factor die significant correleert met zwaarlijvigheid tijdens de kinderjaren, is roken van de moeder tijdens de zwangerschap.

Lichaamsbeweging vermindert een schadelijke vorming van nieuwe bloedvaten in de ogen en zou dus leeftijdsgebonden maculadegeneratie en verschillende andere oogaandoeningen kunnen tegengaan of verhinderen.

Twee recente Duitse studies hebben het effect van het sars-CoV-2 op het hart- en vaatstelsel onderzocht. Volgens de eerste studie (1) vertonen de meeste patiënten die nochtans "genezen" zijn verklaard, blijvende hartletsels als gevolg van de infectie, ook als ze maar een lichte infectie hebben doorgemaakt. De vorsers van de tweede studie (2) hebben aanwijzingen van vermenigvuldiging van het sars-CoV-2 gevonden bij patiënten die gestorven zijn aan een ernstige infectie.