Hartdevices zorgvuldig opgevolgd

Hartdevices zorgvuldig opgevolgd

Pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren worden in België zorgvuldig opgevolgd, zegt cardioloog Yves Vandekerckhove. Alleen ...

Zorgpad hartfalen moet heropnames vermijden

Zorgpad hartfalen moet heropnames vermijden

Maandelijks loopt de redactie van Artsenkrant een dag mee op een ziekenhuisdienst. Deze aflevering: de dienst cardiologie van ...

Methotrexaat en cardiovasculaire preventie

Methotrexaat en cardiovasculaire preventie

De CIRT-studie is een gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde klinische studie die het nut van methotrexaat (MTX) in lage ...

Hypoglykemie en cognitieve functies

Hypoglykemie en cognitieve functies

Meerdere epidemiologische studies wijzen op een verband tussen ernstige hypoglykemie en cognitieve disfunctie/dementie bij type ...

Dapagliflozine blijkt veilig

Dapagliflozine blijkt veilig

De DECLARE TIMI 58-studie bewijst de cardiovasculaire veiligheid van dapagliflozine, ...

Meer dan 15 jaar rookstop voor de cardiovasculaire gezondheid hersteld is

Meer dan 15 jaar rookstop voor de cardiovasculaire gezondheid hersteld is

Amerikaanse wetenschappers hebben vastgesteld dat het cardiovasculaire risico duidelijk daalt binnen vijf jaar na de laatste sigaret, maar grote rokers moeten meer dan 15 jaar zijn gestopt met roken voor het cardiovasculaire risico weer daalt tot het niveau bij niet-rokers.

20% van de type 2-diabetespatiënten is depressief

20% van de type 2-diabetespatiënten is depressief

Volgens een groot cohortonderzoek zou zowat 20% van de patiënten met type 2-diabetes depressief zijn. Waakzaamheid is dus geboden en ook moet worden gedacht aan preventieve maatregelen.

Obesitas kan de levensverwachting met 10 jaar verkorten

Obesitas kan de levensverwachting met 10 jaar verkorten

Volgens een Australisch onderzoek zou sterk overgewicht de levensverwachting significant verlagen. Bij een zwaarlijvige man van in de twintig zou de levensverwachting met tien jaar kunnen krimpen.

Een beter geïntegreerd preventiebeleid voor diabetes

Een beter geïntegreerd preventiebeleid voor diabetes

Het Vlaamse en het federale beleid beter op elkaar afstemmen, dat is bedoeling van een conceptnota van enkele N-VA-leden van het Vlaams parlement. Belangrijk daarbij is de data die op verschillende niveaus verzameld worden ook beschikbaar te maken voor het beleid en voor de patiënt zelf.

Diabetes: eerste tekenen, risico's en plasticiteit van de cellen

Diabetes: eerste tekenen, risico's en plasticiteit van de cellen

De laatste weken hebben meerdere studies een nieuw licht geworpen op diabetes, studies die gaan over voorlopertekenen, over bepaalde factoren die het risico verhogen of verlagen, en het feit dat sommige pancreascellen van identiteit kunnen veranderen om diabetes tegen te gaan.

Protocolakkoord over erkenning netwerken

Protocolakkoord over erkenning netwerken

De federale overheid sloot met de gemeenschappen en gewesten een protocolakkoord over de erkenning van ziekenhuisnetwerken.

Opsporing van gemaskeerde hypertensie

Opsporing van gemaskeerde hypertensie

Je kan gemaskeerde hypertensie (normale bloeddruk op spreekuur, maar te hoge bloeddruk tijdens de dagelijkse activiteiten) opsporen door zelfmeting van de bloeddruk thuis of door ambulante automatische bloeddrukmeting. Welke van de twee is de beste?

Oestradiolspiegel en cardiovasculaire bescherming na de menopauze

Oestradiolspiegel en cardiovasculaire bescherming na de menopauze

Er is al veel geschreven over de interacties tussen de leeftijd bij de menopauze, een hormonale substitutietherapie en het cardiovasculaire risico, maar dat blijkt toch niet te volstaan om al een duidelijke conclusie te trekken. Een groep uit California heeft een studie uitgevoerd die aantoont dat enkel een vroege interventie gunstige effecten heeft.