Volgens een Duitse studie verbeteren gewone lichamelijke activiteiten, die we uitvoeren zonder er zelfs aan te denken, zoals een trap opgaan, het welzijn sterk, vooral bij mensen die gevoelig zijn voor psychiatrische problemen. Dat wordt gemedieerd door de subgenitale cortex cingularis.

De melatonine die in de longen geproduceerd wordt, zou volgens een Braziliaanse studie beschermen tegen het sars-CoV-2. Toediening van melatonine via de neus in de vorm van druppels of spray zou de ontwikkeling van Covid-19 bij presymptomatische patiënten voorkomen of afremmen. De melatonine-index zou ook kunnen voorspellen welke patiënten geen symptomen zullen ontwikkelen na een sars-CoV-2-infectie.

Een Amerikaanse studie bevestigt dat een behandeling met mensenchymale stamcellen invloed uitoefent op de immuunrespons of ontstekingsreactie. Die behandeling zou dus kunnen worden aangepast aan Covid-19-patiënten die een acute respiratory distress syndrome ontwikkelen, of meer in het algemeen patiënten met een auto-immuunziekte.

Volgens een Amerikaans onderzoek werd 4,5% van de patiënten die in een New Yorks ziekenhuis waren opgenomen wegens Covid-19, binnen 30 dagen opnieuw in het ziekenhuis opgenomen. Een nieuwe ziekenhuisopname kort na de vorige is meestal geen goed teken: ongeveer 20% van de patiënten is overleden tijdens het tweede ziekenhuisverblijf.

Vier maanden na infectie met het sars-CoV-2 werden significante functionele en radiologische longafwijkingen vastgesteld bij de patiënten die een ernstige tot zeer ernstige Covid-19 hadden doorgemaakt, mogelijk als gevolg van aantasting van de kleine luchtwegen en het longparenchym. Dat kan negatieve invloed hebben op de zuurstofopname in de longen. Die patiënten moeten dan ook systematisch op lange termijn gevolgd worden.

Zwarte bessen (ribes nigrum) vooral in combinatie met quinoa kunnen de postprandiale glykemie en insulinespiegel verlagen. De vereiste hoeveelheid is veel kleiner dan wat vroeger werd gedacht. De vorsers schrijven dat toe aan de anthocyanen, polyfenolen die in zwarte bessen zitten.