Volgens een preliminaire studie die werd gepresenteerd op de wetenschappelijke sessies van de American Heart Association 2020, zouden mensen die rode pepers eten, langer leven dan andere. Ook de cardiovasculaire sterfte en de kankersterfte zouden veel lager zijn.

Volgens twee preliminaire studies zou melatonine een optie kunnen zijn bij de preventie en de behandeling van Covid-19. Melatonine verhoogt de overlevingskansen van geïntubeerde patiënten.

Uit het magazine

Onderzoekers hebben zopas een mechanisme blootgelegd dat aanleiding geeft tot hartspierhypertrofie bij hartfalen. Bovendien hebben ze een piste voor behandeling. Het heil is afkomstig van Brahmi, een waterplantje dat al eeuwen wordt gebruikt in de ayurvedische geneeskunde.

Covid-19-patiënten vertonen vaak smaakverlies. Volgens een nieuwe preliminaire studie infecteert het nieuwe coronavirus de cellen van de mond. Dat zou een verklaring kunnen vormen voor de ageusie.

Bijna één op de zes Covid-19-patiënten heeft volgens een meta-analyse enkel maag-darmsymptomen. Dat bevestigt de multisystemische en uiterst variabele effecten van de infectie en zou de radiologen ertoe moeten aanzetten waakzaam te blijven tijdens de pandemie.

De glykemiecontrole bij diabetespatiënten wordt geëvalueerd door bepaling van het HbA1c-gehalte en monitoring van de glykemie. Maar daar zou weleens verandering in komen. Er wordt inderdaad een niet-invasieve methode ad hoc ontwikkeld, meer bepaald meting van de concentratie geglycosyleerde albumine in tranen. Net als het HbA1c-gehalte weerspiegelt die de gemiddelde glykemie gedurende een gegeven periode.

In België wordt continue monitoring van de glykemie in real time terugbetaald als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Op die manier konden vorsers bij 515 patiënten met type 1-diabetes tal van parameters van de variabiliteit van de glykemie op korte termijn bepalen die voordien niet of niet vlot konden worden vastgesteld. Deze informatie vormt een aanvulling op wat we al weten over de variabiliteit op lange termijn, die wordt gemeten aan het HbA1c-gehalte.

Met niet-invasieve beeldvorming van GLP-1-receptoren kunnen residuele niet-functionele ß-cellen worden opgespoord bij patiënten die al lang type 1-diabetes hebben. Dat is een belangrijke ontdekking, want misschien is het mogelijk die residuele cellen met een of andere interventie weer functioneel te maken.

Volgens epidemiologische gegevens gaat regelmatig vrijen gepaard met een lagere sterfte op lange termijn zowel in de algemene bevolking als bij mensen die een infarct hebben overleefd. Toch blijken net die laatste patiënten vaak hun seksuele activiteit te verminderen. Zullen de bevindingen van een recente studie daar verandering in brengen?

Volgens de open LoDoCo-studie verlaagt colchicine in lage dosering (0,5 mg/d) het risico op cardiovasculaire accidenten bij coronair lijden. Daarom hebben de vorsers de LoDoCo2-studie op touw gezet.

SGLT2-remmers (remmers van de natrium-glucose-cotransporter 2) of gliflozines verlagen het risico op ziekenhuisopname wegens hartfalen, ook bij patiënten zonder diabetes. Of ze ook doeltreffend zijn bij patiënten met een sterk verminderde linkerventrikelejectiefractie, was echter nog niet onderzocht.

Te veel suiker in de voeding verhoogt het cardiovasculaire risico. Logischerwijze zou je dan denken dat vervanging van suiker door zoetstoffen gunstige effecten zou hebben. Niet dus.