Alles over Universiteit Antwerpen

Hoe kunnen verschillende zorgsectoren samen denken over en werken aan kwaliteit? Emmaüs, een netwerk van 22 voorzieningen, liet hiervoor een praktijkgericht intersectoraal reflexief model ontwikkelen.

Een snelle behandeling van malaria is letterlijk van levensbelang. In Afrika is het echter quasi onmogelijk om in sommige afgelegen gebieden patiënten snel te bereiken. Daarom zoekt een nieuw opgericht consortium, SEMA ReACT gecoördineerd door de Universiteit Antwerpen, nu naar efficiënte methodes om tijd te winnen.

In 2021 verzuimden circa 630.000 Vlaamse vrouwen het een (driejaarlijks) uitstrijkje te laten nemen om baarmoederhalskanker op te sporen. Om na te gaan of de doelgroep beter bereikt wordt via een andere methode -zelfafname thuis van een vaginaal of een urinestaal- lanceert de UAntwerpen de 'ScreenUrSelf-studie'.

Artsen zijn zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens die ze bewaren. Tekst en uitleg door Nils Broeckx, juridisch diensthoofd bij een gegevensverwerkingsbedrijf en gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen.

De Algemene Unie van Verpleegkundigen (AUVB) vierde haar zeventigste verjaardag en gebruikte die gelegenheid om verpleegkundigen te bedanken voor hun inzet tijdens de covid-pandemie. Zaterdag werd Manneken Pis, na een roadshow doorheen het land, gehuld in een verplegersuniform.

Scoren forfaitair gefinancierde multidisciplinaire groepspraktijken beter in de behandeling van diabetes type 2 dan solisten? Tot die conclusie kwam recent Antwerps onderzoek en het zorgde op twitter voor veel verontwaardiging bij solowerkende huisartsen. "Dit is vooral ideologisch geïnspireerd, luidt de kritiek.

De 20ste editie van het Valentijn Vaccinatiesymposium (Universiteit Antwerpen) staat stil bij de complottheorie als algemeen verschijnsel, met bijzondere focus op de betekenis daarvan voor vaccinatiebereidheid. Specifieke educatieve tools worden ingezet om de argumentatie en communicatievaardigheden van vaccinatoren aan te scherpen.

Begin december werd 'Blijf aan Z, gezond en wel in de zorg' afgerond, een Vlaams-Nederlands project waarin op zoek werd gegaan naar hoe zorgorganisaties kunnen inzetten op retentie. Ondertussen staan de conclusies online en kan iedereen ermee aan de slag.

Zeven dokters op de tien denken dat armoede een intergenerationeel probleem is en slechts 3% acht arme mensen zelf verantwoordelijk voor hun situatie. Nagenoeg alle artsen houden rekening met de financiële achtergrond van patiënten in armoede.

Dat beweging en de juiste voeding essentieel zijn voor onze gezondheid, weten we intussen. Dat het mediterraans dieet gezonder is dan het Belgische, ook. Maar dat heel specifiek olijven, die polyfenolen bevatten, hart- en vaatziekten kunnen tegengaan, is onderwerp van een nieuwe Leerstoel aan UAntwerpen. De Leerstoel wordt mogelijk gemaakt door Tilman.

Uit gegevens van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) blijkt dat er in 2018 meer dan 2.200 jongeren tussen de 12 en 17 jaar in het ziekenhuis zijn beland na alcoholmisbruik. Het probleem blijkt groter onder jongeren met een lagere sociaaleconomische status. De Leerstoel Reinier de Graaf Jongeren en Alcohol aan de Universiteit Antwerpen doet onderzoek naar deze doelgroep. "We hopen door middel van ons onderzoek aanknopingspunten te vinden voor passende preventie."

Wat zijn voorspellers van uitstroom en behoud van zorgverleners in zorgorganisatie en zorgteams? Het verbeteren van de psychosociale werkomgeving, en in het bijzonder van de beloning op het werk, kan helpen om zorgverleners te behouden en bijgevolg het tekort te verminderen. Dat blijkt uit een literatuurstudie van de Universiteit Antwerpen.

De gemiddelde coronabetoger is politiek dakloos en hij protesteert vooral tegen het Covid Safe Ticket (CST). De traditionele media moeten het eveneens ontgelden. Slechts 16% liet zich vaccineren. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen.

Berendrecht. Tot halfweg de vorige eeuw een afgelegen boerendorpje te midden van polders met grachten en vijvers, waar het goed vissen was. Polders waarin een plompverloren bunker hier en daar herinnerde aan de barre tijden een decennium eerder. Vandaag rijzen de koeltorens van Doel hoog uit boven de huizen wanneer je na een rit van kilometers langs loodsen en havenkranen de dorpskom binnenrijdt. Uitgerekend hier heeft Maaike Van Overloop zich in 2006 als huisarts gevestigd. Ik sprak met haar in Medinet, het nagelnieuwe wijkgezondheidscentrum waar ze enkele maanden geleden haar intrek in heeft genomen.

De Universiteit Antwerpen organiseert al enkele jaren een postgraduaat 'Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk' (VIHP). Dit programma bereidt verpleegkundigen voor op een actievere rol in een eerstelijnspraktijk.

De Universiteit Antwerpen gaat een onderzoeksprofessor aanstellen voor 'healthy city' in al zijn aspecten, zoals onder meer de luchtkwaliteit en -verontreiniging en de impact ervan op gezondheid.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier