...

De regio Antwerpen kent een jarenlange traditie op het vlak van infectieziekten- en vaccinonderzoek. Universiteit Antwerpen, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, farmaceutische bedrijven en ziekenhuizen zijn betrokken bij klinische studies waarbij nieuwe vaccins en geneesmiddelen voor volwassenen getest worden.Ook rond klinische studies voor kinderen is er een zekere traditie in het Antwerpse. "Maar we botsen op onze limieten", zegt kinderarts prof. dr. Stijn Verhulst (UAntwerpen/UZA). "Studies met tien tot twintig patiënten, dat lukt. Maar de farmaceutische bedrijven willen grotere studies met honderd kinderen en meer uitvoeren."Expertise bundelenOm daar te kunnen op inspelen, bundelen de partners nu hun krachten in de Leerstoel Antwerp Pediatric Clinical Trial Network, onder de vleugels van het Universiteitsfonds Antwerpen. Ze brengen pediatrische expertise, expertise rond klinische studies en een groot aanbod aan patiënten en gezonde kinderen bij elkaar. "We willen de expertise rond klinische studies bij kinderen bundelen en uitbouwen. We gaan ook onderzoek doen naar vaccinatievertrouwen en samen willen we grote studies gaan organiseren", zegt dr. Verhulst.Snellere toegangDe partners willen ook leren van buitenlandse voorbeelden. "Zo'n studie mag uiteraard niet te belastend zijn voor een kind. Je kan niet vragen om zeven keer een bloedafname te laten doen. We merken wel dat ouders interesse hebben in dergelijke klinische trials. Op die manier kunnen we kinderen sneller toegang geven tot nieuwe en verbeterde geneesmiddelen en vaccins. Recent hebben we deelgenomen aan een studie naar een preventief middel tegen RSV. Momenteel zijn er gesprekken rond studies met betere vaccins voor waterpokken en pneumokokken.""Waar we vooral willen op inzetten is het vergroten van de capaciteit, naast het standaardiseren van werkwijze, aanbod en informatie over alle ziekenhuizen heen. Vanuit onze jarenlange ervaring met vaccinstudies willen we hier maximaal ondersteuning bieden aan de pediatrische diensten die in dit Antwerps netwerk participeren. Dit past ook helemaal in het project Antwerp health harbor", zegt prof. dr. Pierre Van Damme, vicedecaan Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.