...

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd een van de voornaamste doodsoorzaken. In België, met 40.000 overlijdens per jaar, is en blijft het de belangrijkste. Er zijn aanwijzingen dat zogeheten polyfenolen een gunstig effect hebben op het cardiovasculair systeem van de mens. "Zulke polyfenolen maken de planten zelf aan om zich te beschermen tegen de straling van de zon en infecties", weet prof. Nina Hermans (UAntwerpen). "Misschien kan die werking ook een gunstig effect hebben op de mens, als we die componenten innemen?" Om die mogelijke impact uitgebreid te onderzoeken, slaan de Universiteit Antwerpen en de farmaceutische onderneming Tilman de handen in elkaar. Ze richten de Leerstoel Tilman - Olijfpolyfenolen en Cardiovasculaire Gezondheid op. "In het kader van de Leerstoel zullen we de effecten van olijfpolyfenolen bestuderen op patiënten met een verhoogde bloeddruk en een hoge cholesterol", aldus Hermans, verbonden aan Onderzoeksgroep NatuRA van het Departement Farmaceutische Wetenschappen van UAntwerpen. "Het onderzoek zal door onder meer een klinische studie nagaan wat de positieve effecten van olijven en hun polyfenolen zijn op het cardiovasculair systeem." Op woensdag 8 juni lanceerde het Universiteitsfonds Antwerpen de Leerstoel officieel met een academische zitting. Tilman kijkt alvast uit naar de samenwerking met de wetenschappers de komende jaren. "Wij zijn gespecialiseerd in geneesmiddelen en voedingssupplementen op basis van planten", zegt Yvan Diercksens, directeur bij Tilman. "Via deze leerstoel willen we bijdragen aan het verruimen van de kennis omtrent deze planten."