...

Uit onderzoek van doctoraatsstudente Hanna van Roozendaal (UAntwerpen) bleek dat per weekend gemiddeld drie minderjarigen met een alcoholvergiftiging binnengebracht worden in Antwerpse ziekenhuizen. De mediane leeftijd is 16,6 jaar. "Erg jong dus", zegt Van Roozendaal. "Een derde van alle gevallen zit bovendien onder de wettelijke leeftijdsgrens van zestien jaar. De jongste was elf. Uit eerder onderzoek weten we dat een jongere na een alcoholintoxicatie op 55% van de pediatrische diensten in Vlaanderen geen follow-up door een kinderarts krijgt."Ambulante nazorgIn ZAS Augustinus in Wilrijk worden deze jongeren niet langer gewoon naar huis gestuurd nadat ze hun roes hebben uitgeslapen. Ze krijgen een ambulant nazorgtraject van zes maanden aangeboden, met onder meer gesprekken met een kinderarts en een psycholoog.De voorbije maanden doorliepen drie jongeren het hele traject. Drie andere tieners zitten in de afrondende fase, twee patiënten zijn er net mee begonnen. Omdat het over minderjarigen gaat, moeten ouders moeten mee in het traject willen stappen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend, zegt Tine Maes, verpleegkundig diensthoofd van de zorgzone geestelijke gezondheidszorg binnen ZAS. "Ze voelen soms schaamte omdat hun kind dronken op spoed belandde, of denken dat zij het zelf wel kunnen oplossen met hun kind. Het gebeurt ook dat ouders een opname van hun kind met een alcoholintoxicatie op spoed minimaliseren en daardoor minder snel geneigd zijn om in het nazorgtraject te stappen. Dat kan te maken hebben met de algemene visie van onze maatschappij dat het allemaal niet zo veel kwaad kan, dat alle jongeren wel eens te veel drinken."AlcoholpoliDe inspiratie voor het project komt uit Nederland, waar in 2010 prof. Nico Van der Lely, verbonden aan het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft, de Stichting Jeugd en Alcohol oprichtte. In Delft kwam er de eerste 'alcoholpoli'. Jongeren die na overmatige alcoholconsumptie binnengebracht worden, krijgen er een uitgestippeld traject voorgelegd. "Vanaf het moment dat ze wakker zijn, krijgen ze een speciaal programma", legt Van der Lely uit. "Het is cruciaal om meteen met de jongeren aan de slag te gaan in het golden hour, het eerste uur na het ontwaken uit de roes. Ze krijgen voorlichting over alcoholmisbruik en een gesprek met een kinderarts. Vervolgens komt een kinderpsycholoog bij hen langs. Ook nadien worden ze gecontacteerd voor een vervolggesprek. We betrekken eveneens de ouders erbij."De Nederlandse aanpak wierp vruchten af: vandaag zijn er daar reeds twaalf alcoholpoli's. Bij de deelnemers is het herval nu gereduceerd tot zo goed als nul.Pilootproject voor 30 jongerenHet Reinier de Graaf-ziekenhuis en de Universiteit Antwerpen introduceren deze aanpak nu ook in Vlaanderen. Met dat doel voor ogen werd in 2021 de Leerstoel Jongeren en Alcohol opgericht.Na afloop van het pilootproject - in eerste instantie worden dertig jongeren opgevolgd - volgt een grondige evaluatie met alle betrokken actoren, om de eerste alcoholpoli voor jongeren in Vlaanderen vervolgens officieel te lanceren. "Voor de financiering van die verdere uitrol kijken we naar de federale overheid", aldus Van der Lely. "We zijn hoopvol om op termijn te evolueren naar meerdere alcoholpoli's in België, naar het voorbeeld van het netwerk dat we in Nederland uitbouwden. De Belgische vereniging voor Kindergeneeskunde schaart zich ook achter ons initiatief."