...

'Blijf aan Z, gezond en wel in de zorg' was een initiatief van het Antwerpse Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC) in samenwerking met Nederlandse en Vlaamse partners waaronder de Universiteit Antwerpen. Het startte in april 2021 en liep tot december 2022.Het werd gefinancierd door Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.Doel van het project was om de voorspellende elementen te identificeren die ervoor zorgen dat zorgprofessionals voor een andere job kiezen. Een gemeenschappelijk arbeidsmarkt-en maatschappelijk probleem in Vlaanderen en Nederland...In een eerste fase onderzocht de Universiteit Antwerpen de bestaande Europese literatuur over voorspellers van uitstroom waar zorgorganisaties zelf invloed op kunnen uitoefenen. Daaruit werden de vijf meest voorkomende (persoonlijke factoren, sociaal kapitaal, beslissingsruimte, werkvereisten en patiëntenzorg) geselecteerd om een dashboard te ontwikkelen én twee interventies. Met dat zogenaamde dashboard krijgen zorgorganisaties zicht op hoeveel werknemers aan vertrekken denken en op factoren die daaraan positief of negatief kunnen bijdragen. Het laat ook toe een voor- en nameting uit te voeren bij de interventies die binnen het project gelanceerd werden.De interventie 'Team Champions' bestaat uit het opleiden van een tot twee teamleden uit een zorgteam om de veerkracht van collega's en het team in zijn geheel te verhogen.De interventie 'Leiden om te boeien en te binden' leidt leidinggevenden op om het behoud van medewerkers positief te beïnvloeden.Beide interventies werden in de praktijk getest. "De eerste resultaten van het project zijn positief. De interventies werden door de deelnemers positief geëvalueerd", is te lezen in het eindrapport. Dit en andere resultaten zijn in extenso te lezen op de website van het project, evenals handleidingen om met het dasboard en de interventies aan de slag te gaan.