Alles over Nationaal Intermutualistisch College

De facto lijkt de derdebetalersregeling bij de huisartsen op vrijwillige basis de standaard te worden. Het valt dus te betwijfelen of een verplichting nog prioritair is. Dat stelt Solidaris verwijzend naar cijfers van het Nationaal Intermutualistisch College. In 2022 rekenden acht huisartsen op tien enkel remgeld aan.

"Vijf uitgangspunten moeten de basis vormen voor een nieuwe staatshervorming: een brede definitie van gezondheid, een zo groot mogelijke interpersoonlijke solidariteit, zorg dicht bij de mensen, een cruciale rol voor het middenveld in het medebeheer en verschillen in normen, reglementen en terugbetalingen mogen niet tot deloyale concurrentie leiden."

Duizenden huisartsen krijgen een brief in de bus omdat ze onterecht bezoeken in het woonzorgcentrum als voor één persoon hebben gerekend. Volgens Marc Moens van de Bvas is de brief voor sommige huisartsen misschien de druppel die de emmer doet overlopen.

Huisartsen maakten sinds begin februari al 1,5 miljoen keer een elektronisch getuigschrift aan voor een raadpleging. Dat maakte het IMA en de minister van Volksgezondheid vorige week bekend.

Het Riziv en het NIC sloten vorige week (18 april) een akkoord af met FOD Financiën over het gebruik van e-Attest en e-Fact, met een procedure voor het aanleveren van de nodige administratieve gegevens voor de fiscus. Huisartsen die de MyCarenet-diensten gebruiken kunnen op beide oren slapen: het gebruik van deze services zal geen problemen met de fiscus opleveren.

Het Nationaal Intermutualistisch College meldt dat al 1.041 huisartsen gebruik maakten van het e-attest sinds de lancering op 6 februari. Er werden al 46.250 elektronische attesten doorgestuurd.

Het is trendy om verzuchtingen te formuleren als een 'recht op'. Daar gaan we: artsen, verpleegkundigen, alle ziekenhuiswerkers hebben recht op minder bureaucratie. Wij moeten ons concentreren op onze kernopdracht: kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg realiseren. In deze tijden is dit geen sinecure.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info