...

In de verhoogde tegemoetkoming geldt al sinds 2015 een verplichte regeling derde betaler bij de huisarts. De patiënt betaalt dan slechts één euro remgeld. Sinds begin vorig jaar kunnen huisartsen voor alle patiënten via derde betaler werken. Het remgeld bedraagt voor 'gewone' patiënten wel vier euro.Het systeem heeft succes, zo blijkt uit de NIC-gegevens. Waar in 2015 nog zeven patiënten op tien het hele honorarium betaalden, rekende 83% van de huisartsen in 2022 enkel het remgeld aan. Tussen 2021 en 2022 ging het van 65 naar 83%. "Een grote sprong voorwaarts," aldus algemeen secretaris Solidaris Paul Callewaert, "werd gemaakt tussen 2021 (65%) en 2022 (83%). Dankzij de vrijwillige derde betaler."Doel van de uitbreiding was de zorg financieel toegankelijker te maken. Hoewel ook andere elementen een rol spelen, lijkt dat te lukken, denkt het ziekenfonds. Zo daalde de groep Solidaris-leden zonder verhoogde tegemoetkoming die in 2022 minder dan 50 euro uitgaf aan de huisarts met 7,1% (28.000 patiënten) vergeleken met een jaar eerder. De groep die nooit op doktersbezoek gaat wordt zelfs 9,1% kleiner. Anderzijds is er bij de Solidarisleden die jaarlijks tussen 100 en 249 euro spenderen aan de huisdokter een stijging met 6%. Bij de categorie 240-499 euro is dat 7%. Paul Callewaert ziet er het bewijs in dat de invoering van de facultatieve derdebetalersregeling al na één jaar impact heeft gehad op de toegankelijkheid.Dat succes houdt volgens Solidaris ook verband met de toenemende digitalisering. Waarbij in 2022 het aantal huisartsen dat het eAttest gebruikt -de patiënt betaalt het hele honorarium- fors daalde. In datzelfde jaar neemt de groep eFact-gebruikers -de patiënt betaalt enkel remgeld- sterk toe. Volgens de NIC-cijfers maakten in 2019 6.478 huisartsen gebruik van het eAttest en 8.586 van eFact. Vorig jaar was dat respectievelijk 4.114 en 10.658 huisartsen. "De ziekenfondsen hebben hieraan een steentje bijgedragen," besluit Paul Callewaert. "In het papieren circuit kon de uitbetaling van het honorarium tot een maand aanslepen. Nu we gedigitaliseerd zijn, heeft de arts de zekerheid dat hij zijn geld binnen de twee à drie dagen heeft."