...

Al 4.000 huisartsen - ongeveer een derde van het actieve aantal - zouden gebruik gemaakt hebben van het systeem.In 2017 voerden huisartsen 36 miljoen raadplegingen uit - dat zijn er ongeveer 3 miljoen per maand. Maar dat is dan wel inclusief het aantal consultaties waarvoor de derdebetalersregeling wordt toegepast. (Daar vonden we niet meteen recente cijfers over.)Er zijn jaarlijks nog meer dan 11 miljoen huisbezoeken. Daarbij kan de arts in principe ook het eAttest gebruiken, maar dat ligt technisch nog wel wat moeilijker.Het Nationaal Intermutualistisch College en de minister De Block wijzen op de voordelen van het eAttest en sporen de patiënten aan hun arts om het gebruik van het eAttest te vragen, al vertellen ze erbij dat de huisarts niet verplicht is om deze toepassing te gebruiken."De ziekenfondsen ontvangen momenteel veel positieve signalen van artsen en hun leden over dit nieuwe elektronische circuit", zo schrijft het NIC. Dat droomt al van uitbreiding van het systeem naar tandartsen (gepland voor volgend jaar) en naar kinesitherapeuten.Waar de het NIC en de minister niets over zeggen is over de onvrede die bij nogal wat huisartsen-gebruikers bestaat over het uitblijven van de mogelijkheid om een eAttest te herroepen of een fout te corrigeren.De huisarts is vooral bezig met zijn patiënt en drukt op 'verzenden' zonder zich goed te hebben vergewist of alles correct was ingevuld. Maar dat is dan wel onherroepelijk.Artsensyndicaten stellen voor alle huisartsen een credit point te geven voor de geïntegreerde premie als de ziekenfondsen dit probleem niet tegen een bepaalde datum zouden hebben opgelost.