...

De Commissie Datamining & Controle van het Nationaal Intermutualistisch College - een commissie waarover dokter Moens nog niet eerder heeft gehoord - onderzocht de facturatie van bezoeken door huisartsen aan woonzorgcentra.Zoals bekend bestaan er verschillende nomenclatuurnummers voor de huisarts, naargelang hij een bezoek aan de instelling aflegt voor één, voor twee, of voor meer dan twee personen.Volgens de NIC werd in 2017 bijna een derde (30,4%) van deze bezoeken foutief aangerekend (336.136 op een totaal van 1.081.109). Van de 11.115 huisartsen die dat jaar een prestatie in het WZC rekenden, gebruikten er 8.058 het nomenclatuurnummer voor een bezoek aan één patiënt waar het volgens het NIC ging om een bezoek voor twee of voor meer patiënten tegelijkertijd.MeeruitgaveHet Riziv betaalde op die manier tussen de 2,6 en de 3,3 miljoen euro te veel terug - al naargelang in werkelijkheid steevast het nomenclatuurnummer zou moeten worden gebruikt gereserveerd voor een bezoek van twee personen, dan wel voor een bezoek aan meer dan twee personen.De patiënten zelf zouden daardoor ook te veel remgeld hebben betaald - voor een totaal van tussen de 150.000 en de 800.000 euro.Van de huisartsen zou dus 72% in de fout zijn gegaan. Deze huisartsen krijgen een aanmanende brief in de bus. Daarin zegt het NIC dat het het gebruik van deze nomenclatuur verder zal monitoren.Als er "geen aanpassing van de attesteringspraktijk vastgesteld wordt", zal men moeten overgaan tot stappen "die verder reiken dan deze duiding" - zo luidt het in de brief aan de 72% 'overtreders'. De artsen die wel steeds de correcte nomenclatuurnummers hebben gebruikt, krijgen een aangepaste versie van de brief waarin ze worden bedankt.De oorspronkelijke brief was opgesteld vanuit de Commissie Datamining & Controle NIC, maar dit wordt volgens Marc Moens aangepast zodat het Riziv zelf meer bij het onderzoek betrokken is.Dokter Moens vindt de brief maar weinig gepast. Hij heeft er begrip voor dat het wat geduurd heeft voordat de resultaten uit 2017 verwerkt waren, maar deze brief versturen in volle covidcrisis lijkt hem bijzonder onverstandig.Verklaring zoekenMeer dan 72% van de huisartsen als fraudeurs beschouwen is volgens hem dan ook een brug te ver. Het NIC had beter gezocht naar de verklaring waarom artsen geneigd zijn om telkens een bezoek aan één persoon aan te rekenen terwijl ze op dezelfde dag twee of meer bezoeken aflegden."Misschien moet de arts vrij ver lopen in het WZC om zijn patiënten op verschillende kamers te zien, en komt het daardoor bij hem ook niet over als één bezoek. Misschien heeft de huisarts op één dag een patiënt die achteruit gaat meer dan een keer bezocht, en heeft het NIC de gegevens gewoon verkeerd geïnterpreteerd."In ieder geval zal de brief artsen die tegen een burn-out dreigen aan te lopen alleen maar verder ontmoedigen meent hij. "Voor sommige artsen die eraan denken met hun praktijk te stoppen is het misschien het laatste duwtje dat ze nog nodig hebben", besluit hij.