...

De elektronische attestendienst is dus wel degelijk operationeel, ook al zijn sommige softwareleveranciers voor hun klanten nog opleidingen aan het opzetten over hoe ze het programma optimaal kunnen gebruiken. Momenteel zijn acht pakketten erkend voor deze service. Andere kunnen nog volgen.Ter herinnering: u bent als arts niet verplicht om e-attest te gebruiken. Patiënten kunnen hun huisarts mogelijk onder druk zetten om op het elektronische systeem over te schakelen om van de voordelen ervan te kunnen genieten: snellere terugbetaling, minder administratieve rompslomp,... Zowat 14.000 huisartsen kunnen de stap nog zetten.Gemiddeld tekent het Riziv 10,27% gebruikers per pakket op (zie tabel), al varieert dat sterk in functie van de gebruikte software - van 0,33 tot 20,69%.