...

Artsen die elektronisch factureren moeten hun belastingen betalen net zoals alle andere artsen. De fiscus moet de aangifte ook kunnen controleren. Nogal wat artsen waren bezorgd dat met het eAttest fraude moeilijk uit te sluiten zou zijn - dat bij controle door de fiscus de informatie uit het EMD onvoldoende bewijskracht zou hebben.De syndicaten gaven hun leden de raad eAttest voorlopig niet meer te gebruiken. Het Riziv wil artsen nu geruststellen. Met FOD Financiën werd een akkoord gesloten over het gebruik van het ontvangstbewijs voor de patiënt bij het 'elektronisch getuigschrift voor verstrekte hulp'. En een procedure voor het doorgeven van informatie aan de belastingsdiensten.Het Riziv zal voor de ziekenfondsen jaarlijks de relevante gegevens overmaken. Het Riziv zorgt er daarbij voor dat geen patiëntengegevens meer doorstromen. (Voor de ziekenfondsen zat het Nationaal Intermutualistisch College mee aan tafel.)De gebruikte procedure werd goedgekeurd door het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid (3 april 2018).Het Riziv ging ook na of de elektronische pakketten van huisartsen voldoende bewijskracht hebben voor een aangifte aan de belastingen. Bij controle van de pakketten bleek dat:- de informatie over de digitale transmissie aan de ziekenfondsen niet kan worden gewist of gewijzigd, en evenmin de 'dubbels' van de bewijsstukken voor de patiënten die het systeem bewaart;- de fiscale administratie die informatie kan controleren zonder dat gegevens van patiënten zichtbaar worden;- bij annulatie van een eAttest het document wel bewaard blijft maar met de vermelding 'geannuleerd'.