In onze voorzieningen lijken er geen grenzen aan de registratiedrift en het papierwerk in opdracht van de diverse overheden én de mutualiteiten. In 2009 (!) al berekende Zorgnet-Icuro dat dagelijks maar liefst 800 voltijdse equivalenten verpleegkundigen uitsluitend met registraties bezig zijn in de Belgische ziekenhuizen.

Dat minister De Block hier oren naar heeft in haar hervormingsplan voor de ziekenhuizen, valt toe te juichen. Ook al hebben eerdere beloftes van andere ministers nooit veel zoden aan de dijk gebracht. Nochtans, een aantal heldere principes kunnen soelaas brengen.

Drie heldere principes

Zo bepaalt het 'only once'- principe dat één item maar één keer geregistreerd hoeft te worden. Die ene registratie moet dan kunnen dienen voor alle overheden en instellingen die er nood aan hebben. Vandaag gaat het anders: elke overheid en elke instelling stelt zijn vraag net iets anders of via andere formulieren, waardoor één item dikwijls op twee of drie manieren geregistreerd moet worden. Tot terechte frustratie bij alle betrokkenen.

Ook het doel van de registratie moet duidelijk zijn. Vandaag wordt er geregistreerd dat het een lieve lust is, terwijl met de resultaten dikwijls weinig of niets gebeurt. Voorbeelden zijn te vinden bij de personeelsregistraties, dagziekenhuisactiviteiten, MUG enz. Schaf registraties zonder meerwaarde af. Durf ook dingen af te stoten in plaats van iedere keer met nieuwe zaken te komen aandraven.

Een derde principe is een vereenvoudiging via online databanken die de communicatie tussen de verschillende actoren kan vergemakkelijken. Ik besef dat deze oplossing niet van de ene dag op de andere te realiseren is, maar als we ons beperken tot de noodzakelijke gegevens waarmee daadwerkelijk beleid gevoerd wordt, dan is dat een haalbare kaart.

Eén online platform

Maar er is meer. Ook op het gebied van facturatie en de bijhorende administratie kan alles een stuk eenvoudiger. Schaf het papieren circuit af en creëer één online platform voor ziekenhuizen, artsen, ziekenhuisapothekers en mutualiteiten om elektronische aanvragen te doen en gegevens te raadplegen. Dat zou meteen het einde betekenen van de soms oeverloze vragen van mutualiteiten naar attesten, verantwoordingstukken enz. Sommige mutualiteiten durven zonder verpinken extra kopieën aanvragen van reeds toegestuurde verantwoordingsstukken. Andere weigeren nog altijd gescande documenten. En als er een onterechte weigering gebeurde door de mutualiteit, dan moeten de ziekenhuizen alles nog eens opnieuw indienen. Waar zit de logica?

De oplossing ligt voor de hand: laat ons alle documenten in het elektronisch patiëntendossier bewaren. Steekproefsgewijs kunnen mutualiteiten stukken hieruit opvragen. Hiervoor moet er elektronisch bewijskracht worden gegeven aan de aanvragen voor labo-onderzoeken, medische beeldvorming en andere. Een gigantische tijdswinst. Zo simpel kan het zijn.

We leven in 2016. Digitalisering maakt samenwerking mogelijk

Met wat goodwill kunnen de mutualiteiten ook op andere terreinen de bureaucratie bestrijden. Zo zouden ze nuttige informatie via MyCarenet kunnen doorgeven, zodat ziekenhuizen correct kunnen factureren. Mutualiteiten hebben informatie over zorgtrajecten en statuten, en kennen ook het traject van de patiënt als die in een ander ziekenhuis werd opgenomen. Soms is die informatie relevant, om niet te zeggen noodzakelijk, voor de ziekenhuizen. Maar dan mag het Nationaal Intermutualistisch College niet langer dwarsliggen.

Ook moet de IMA-databank opengesteld worden voor professionals in de ziekenhuizen en voor wetenschappelijk onderzoek. Hier kunnen relevante gegevens gehaald worden zonder bijkomende registraties.

We leven in 2016. Digitalisering maakt samenwerking mogelijk en laat toe om de administratie en de registraties efficiënter, met minder mensen en goedkoper te organiseren. Laat ons samen opkomen voor het recht op minder bureaucratie.

In onze voorzieningen lijken er geen grenzen aan de registratiedrift en het papierwerk in opdracht van de diverse overheden én de mutualiteiten. In 2009 (!) al berekende Zorgnet-Icuro dat dagelijks maar liefst 800 voltijdse equivalenten verpleegkundigen uitsluitend met registraties bezig zijn in de Belgische ziekenhuizen.Dat minister De Block hier oren naar heeft in haar hervormingsplan voor de ziekenhuizen, valt toe te juichen. Ook al hebben eerdere beloftes van andere ministers nooit veel zoden aan de dijk gebracht. Nochtans, een aantal heldere principes kunnen soelaas brengen.Zo bepaalt het 'only once'- principe dat één item maar één keer geregistreerd hoeft te worden. Die ene registratie moet dan kunnen dienen voor alle overheden en instellingen die er nood aan hebben. Vandaag gaat het anders: elke overheid en elke instelling stelt zijn vraag net iets anders of via andere formulieren, waardoor één item dikwijls op twee of drie manieren geregistreerd moet worden. Tot terechte frustratie bij alle betrokkenen.Ook het doel van de registratie moet duidelijk zijn. Vandaag wordt er geregistreerd dat het een lieve lust is, terwijl met de resultaten dikwijls weinig of niets gebeurt. Voorbeelden zijn te vinden bij de personeelsregistraties, dagziekenhuisactiviteiten, MUG enz. Schaf registraties zonder meerwaarde af. Durf ook dingen af te stoten in plaats van iedere keer met nieuwe zaken te komen aandraven.Een derde principe is een vereenvoudiging via online databanken die de communicatie tussen de verschillende actoren kan vergemakkelijken. Ik besef dat deze oplossing niet van de ene dag op de andere te realiseren is, maar als we ons beperken tot de noodzakelijke gegevens waarmee daadwerkelijk beleid gevoerd wordt, dan is dat een haalbare kaart.Maar er is meer. Ook op het gebied van facturatie en de bijhorende administratie kan alles een stuk eenvoudiger. Schaf het papieren circuit af en creëer één online platform voor ziekenhuizen, artsen, ziekenhuisapothekers en mutualiteiten om elektronische aanvragen te doen en gegevens te raadplegen. Dat zou meteen het einde betekenen van de soms oeverloze vragen van mutualiteiten naar attesten, verantwoordingstukken enz. Sommige mutualiteiten durven zonder verpinken extra kopieën aanvragen van reeds toegestuurde verantwoordingsstukken. Andere weigeren nog altijd gescande documenten. En als er een onterechte weigering gebeurde door de mutualiteit, dan moeten de ziekenhuizen alles nog eens opnieuw indienen. Waar zit de logica?De oplossing ligt voor de hand: laat ons alle documenten in het elektronisch patiëntendossier bewaren. Steekproefsgewijs kunnen mutualiteiten stukken hieruit opvragen. Hiervoor moet er elektronisch bewijskracht worden gegeven aan de aanvragen voor labo-onderzoeken, medische beeldvorming en andere. Een gigantische tijdswinst. Zo simpel kan het zijn.Met wat goodwill kunnen de mutualiteiten ook op andere terreinen de bureaucratie bestrijden. Zo zouden ze nuttige informatie via MyCarenet kunnen doorgeven, zodat ziekenhuizen correct kunnen factureren. Mutualiteiten hebben informatie over zorgtrajecten en statuten, en kennen ook het traject van de patiënt als die in een ander ziekenhuis werd opgenomen. Soms is die informatie relevant, om niet te zeggen noodzakelijk, voor de ziekenhuizen. Maar dan mag het Nationaal Intermutualistisch College niet langer dwarsliggen.Ook moet de IMA-databank opengesteld worden voor professionals in de ziekenhuizen en voor wetenschappelijk onderzoek. Hier kunnen relevante gegevens gehaald worden zonder bijkomende registraties.We leven in 2016. Digitalisering maakt samenwerking mogelijk en laat toe om de administratie en de registraties efficiënter, met minder mensen en goedkoper te organiseren. Laat ons samen opkomen voor het recht op minder bureaucratie.