Alles over Kamer van Volksvertegenwoordigers

Op 25 april zijn in de Kamer van Volksvertegenwoordigers de eerste besprekingen over twee wetsontwerpen begonnen. Het eerste gaat over invoering van de functies 'basisverpleegkundige' en 'klinisch verpleegkundig onderzoeker'. Het tweede wetsontwerp gaat over het statuut van de 'bekwame helper'. De uitvoeringsbesluiten worden in de komende maanden verwacht.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde op 15 december een resolutie ter hervorming van de rechten van de patiënt goed. Dat gebeurde met 83 stemmen voor en 44 onthoudingen, geen tegenstemmen. Niet breed gedragen dus en een resolutie bindt de regering ook niet. Ze wordt enkel verzocht de voorstellen te onderzoeken.

Onbevoegden zijn tijdelijk gemachtigd om verpleegkunde uit te oefenen. "Het is zeer uitzonderlijk dat een wet binnen zo'n kort tijdsbestek tot stand komt", schrijft prof. em. Herman Nys.

Kersvers lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Kathleen Depoorter (N-VA) lanceert een voorstel om de problematiek van de niet-beschikbare geneesmiddelen aan te pakken. Depoorter is apotheker in Evergem waar haar echtgenoot zijn huisartsenpraktijk heeft.