...

Bij wijze van sneak preview blikt dokter Dewolf terug op de zesde staatshervorming. Meer in de papieren Artsenkrant van 20 april.Dirk Dewolf onderhandelde in 2011 namens CD&V mee de gezondheidszorg in het Vlinderakkoord dat leidde tot de zesde staatshervorming. Hij blikt terug op dit moeilijk tot stand gekomen compromis. "Het ging bijzonder moeizaam omdat de Franstaligen onder leiding van voorzitter Elio Di Rupo (PS) zeer weinig wilden toegeven. Ook al stond de defederalisering in het regeerakkoord", aldus Dewolf.VerkavelingVolgens Dewolf zijn de onderhandelingen zo ver geraakt als mogelijk was. "Ik bedoel daarmee dat we bij de stemming in de Kamer van Volksvertegenwoordigers nog een twee derde meerderheid moesten hebben omdat het ging over een bijzondere wet."Voor ouderenzorg en preventie "gingen de laatste restjes naar de deelstaten". "Daarbuiten," aldus Dewolf heeft het resultaat niet echt tot een homogeen beleid geleid. De staatshervorming heeft de verkaveling voor een aantal domeinen nog laten toenemen.""Op vlak van geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld: Psychiatrisch Verzorgingstehuizen en Initiatieven Beschut Wonen zijn overgekomen maar de GGZ-netweken bleven federaal."ZorgkassenToch kijkt hij positief aan tegen de staatshervorming. "Ze heeft geleid tot een Groenboek. Daaruit kwamen implementatievoorstellen voor de praktische inkanteling in het Vlaamse overheidsbestel. Het maakte ook de groei van de Vlaamse Sociale Bescherming mogelijk."Wat politiek mogelijk was, is administratief maximaal uitgevoerd, zegt de afscheidnemende topman. "Dat was niet gemakkelijk. Maar ondertussen zijn een aantal mensen die met tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden bezig waren in de federale FOD Sociale Zekerheid overgeheveld naar de zorgkassen van de ziekenfondsen en naar onze eigen Vlaamse Zorgkas. "Andere ambtenaren, vooral werkzaam bij de FOD Volksgezondheid, integreerden in het Vlaams agentschap. Dat verliep behoorlijk goed en het onderscheid federaal/Vlaams binnen ons agentschap is nu quasi volledig weggeëbd. De burger merkt er niet veel van maar deze operaties slorpten wel veel energie op."