...

Op 24 september 2021 publiceerde het Belgisch Staatsblad een vijfde oproep tot kandidaten. Het gaat meer bepaald over de mandaten van Franstalig lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie euthanasie. Voor alle categorieën worden mensen gezocht: arts, jurist en iemand uit kringen belast met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten. Veel leverde dat blijkbaar niet op want op 10 november besliste de Kamer van Volksvertegenwoordigers om een nieuwe, zesde (!) oproep tot kandidaten om zich bekend te maken. Toeval of boycot?