...

Als startend N-VA-parlementslid vindt Kathleen Depoorter dat in de eerste plaats de meldingsplicht voor geneesmiddelen moet worden aangescherpt. "Producenten die een medicijn niet langer in de handel brengen, moeten dat nu al melden aan de overheid. Doen ze dat niet dan is er geen sanctie voorzien. Evenmin zijn fabrikanten verplicht een accurate verklaring te geven voor hun beslissing," aldus apotheker Depoorter.Ze vindt dat firma's die de meldingsplicht niet nakomen of die bewust aan 'marktafscherming' doen, fors beboet moeten worden. Sterker nog. Als het van Depoorter afhangt, dient de mogelijkheid te bestaan om bij aanhoudende tekorten een exportverbod uit te vaardigen. Dat bestaat al maar wel enkel voor groothandelaars-verdelers. "Nochtans veroorzaken ook de geneesmiddelenproducenten tekorten," zegt ze.Daarnaast is Depoorter er voorstander van om apothekers meer vrijheid te geven bij het bedenken van oplossingen voor tekorten. "Kunnen we bijvoorbeeld het autonoom substitutierecht niet uitbreiden?", vraagt ze zich af. Dat impliceert dat de apotheker zelf een alternatief geneesmiddel kan bereiden. "Uiteraard mits de meerkost verhaald wordt op de firma die het tekort veroorzaakte en niet op het Riziv, de patiënt of de apotheker", besluit het nieuwe N-VA-kamerlid.