...

Tijdens de plenumvergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 10 juni werd beslist een vierde oproep tot kandidaatstelling in het Staatsblad te publiceren voor een hernieuwde samenstelling van de federale Evaluatie- en Controlecommissie Euthanasie.Na de drie vorige oproepen werden namelijk nog onvoldoende kandidaturen ingediend voor de subcategorie 'hoogleraren of docenten in de geneeskunde' en voor de subcategorie 'kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten'.