Els Pieters

In een lange brief aan minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block wil huisarts en CRA Els Pieters een aantal "schrijnende toestanden" in het werkveld aankaarten. Het is vooral een pleidooi voor het behoud van menselijkheid in de strijd tegen het coronavirus, en voor een terugkeer naar een warme(re) zorg.

Dirk Ramaekers

Afgelopen week ontving ik het herinneringsmailtje van Emily, die de opinierubriek in Artsenkrant coördineert. De voorbije maanden greep ik soms naar mijn polsslag. Mindfulness tijdens stressvolle situaties leidt tot bradycardie. Maar dit was anders. Aberrant. Het koude zweet brak me uit. Zou dit een paniekaanval zijn? Zoek immers maar eens een onderwerp dat niet over covid-19 gaat.

Geert Verrijken

Gezondheidszorg staat prominent op één in een recente peiling van UA en VUB, waarover De Standaard vorige week berichtte. Voor 37% van de Vlamingen is dit momenteel het belangrijkste politieke thema. Het hoeft geen betoog dat de coronacrisis dit in de hand werkte. Het gaat evenwel verder dan dat. Voor elk van ons is mentaal en fysiek welbehagen een voortdurend aandachtspunt.

Miel Wouters

"Niet alleen de rol van ziekenhuizen, maar het ganse zorglandschap zal moeten worden hertekend om voorbereid en veerkrachtig te zijn bij een volgende uitbraak van dit of een ander virus. Covid-19 toont aan dat de integriteit van de ganse samenleving in het gedrang is", schrijft prof. em. Miel Wouters.

Donald Claeys

"Zonder fundamentele hervormingen die volgen uit een langetermijnvisie, zal een generatie jonge artsen-specialisten jaren of zelfs decennialang werken met een grotere verantwoordelijkheid in een groeiende wereldbevolking zonder aangepaste structuren", schrijft dr. Donald Claeys.

Tom Van Daele

Vorige week brachten zowel de Orde der artsen, als de Psychologencommissie een advies uit rond medewerking aan het contactonderzoek bij covid-19. Beide instanties benadrukken het belang van die aanpak, maar geven een andere interpretatie aan het concept noodsituatie. Daardoor formuleren ze elk een totaal ander, in essentie tegengesteld advies rond de implicaties voor het beroepsgeheim.

Elise Wuyts

"Het is tegenwoordig misschien controversieel, maar ik neem me voor om in deze column 'het virus dat niet bij naam genoemd zal worden' heel bewust uit de weg te gaan. Er bestaat zoiets als informatiemoeheid en ik denk dat velen van ons dat punt al een tijdje bereikt hebben. In plaats daarvan wil ik het hebben over aandacht, en waar onze aandacht tegenwoordig naartoe gaat", schrijft Elise Wuyts.

Geert Verrijken

Politici maakten geen al te beste indruk tijdens de voorbije gezondheidscrisis. We blijven beleefd. Erger is dat ze daar ook geen lessen uit trekken.

Katharina Stabenow

Wie rustig vaarwater in een haven wenst, bouwt best een golfbreker. Wie een pandemie te lijf wil gaan, moet ook heel wat investeren. In de gezondheidszorg, in de preventieve geneeskunde, in contactopsporing en in strategische stocks van beschermende kledij.

Pieter Van Herck

"Als we nieuwe pieken willen vermijden en de periode tot aan een breed beschikbaar vaccin optimaal willen overbruggen, moet coronatransmissie in de brede samenleving zo snel mogelijk doorbroken worden via testing op besmetting, tracking van de virusverspreiding en tracing van contacten", schrijft Pieter Vanherck. Maar er zijn nog een aantal werkpunten, volgens de senior adviseur welzijns- en gezondheidsbeleid bij Voka.

Meerdere auteurs

"Covid-19 vormt een risico voor mensen met obesitas, maar onrespectvolle communicatie over gewicht nog veel meer", schrijven expertenorganisaties i.v.m. eet- en gewichtsproblemen. "Er wordt soms onhandig gecommuniceerd over de link tussen overgewicht en covid-19, en daarbij te snel goedbedoeld maar mogelijk schadelijk advies gegeven." In dit opiniestuk willen ze een aantal onjuistheden en mythes ontkrachten.

Anneleen Van Conkelberge

"Als huisarts zijn we de voorbije weken al dikwijls van onze stoel gevallen. We dachten dat we het dieptepunt van appreciatie voor de huisartsen door de Vlaamse en federale overheid bereikt hadden, maar het kon dus nog erger", schrijft huisarts, kringsecretaris en medisch coördinator van triagepunt Lochristi Anneleen Van Conkelberge. Ze schreef de afgelopen coronaweken al twee brieven naar de beleidsmakers. In deze brief richt ze zich tot Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin Wouter Beke (CD&V) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Freya Saeys

"'Blijf in uw kot', 'Nodig maximum vier personen uit' en 'Gebruik uw gezond verstand'. Allemaal goedbedoelde aanmaningen, maar hoe pas je ze toe in de praktijk? Mensen hebben minder veerkracht in deze tijden, mentaal wordt het allemaal wat moeilijker. Heldere communicatie is belangrijker dan ooit, zeker voor personen in kwetsbare situaties", schrijft Freya Saeys.

Anouk Buelens-Terryn

"En hoe gaat het met jullie?" Het was de laatste vraag die de lesgevers ons stelden na een online lesdag Huisartsgeneeskunde in het kader van ons coassistentschap. Indien we daar nood aan hadden, konden we nog wat langer in de 'Blackboard Collaborateruimte' blijven dobberen om uit te blazen bij deze twee praktijkopleiders in kleinere groep.

Tom Braekeleirs

Het duurt nu bijna 10 weken. Tien weken van thuiswerk, zonder de collega's, zonder de grote en kleine verhalen of grapjes aan de lunchtafel. Maar ook tien weken zonder ochtendfiles, ook geen avondfiles trouwens, hoe vreemd... Al heb ik een donkerbruin vermoeden dat we daar toch weer naar toe gaan eens we als bevolking weer op snelheid komen.

Marc Cosyns

Naar aanleiding van de coronacrisis, schrijft dr. Marc Cosyns een literaire vervolgcolumn over het wel en wee in een woonzorgcentrum, en dit vanuit verschillende perspectieven. In deze laatste aflevering pent hij de ervaringen neer van enkele bewoners van woonzorgcentrum 'Ter Rive'.