Koert Ritmeijer

2020 wordt een bepalend jaar in de aanpak van verwaarloosde tropische ziekten. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beoogt dit jaar nieuwe doelstellingen vast te leggen om het komende decennium vooruitgang te boeken.

Edelhart Kempeneers

Moeten we ons zorgen maken over de nieuwe virusvariant? Deze vraag stelde ik enkele weken terug op Linkedin en op Twitter.Ik deelde de projecties van Sciensano, het voormalig Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van België. Volgens deze instelling zouden meer dan een half miljoen Belgen besmet raken. Vooral ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een verzwakte weerstand zijn gevoelig en hebben risico op (ernstige) complicaties. Er zouden naar schatting 500 tot 5000 mensen in België er aan overlijden, met meer dan 90% van de sterfte mensen van 65 jaar of ouder.Voor de volledigheid gaf ik tot slot ook mee dat ik het had over het nieuw circulerende influenzavirus, niet over het nieuwe coronavirus in China.

Marc Cosyns

Ze waren beschuldigd van doodslag met de verzwarende omstandigheid daarbij een dodelijk middel te hebben toegediend. Gifmoord dus. Een kwalificatie die we te danken hebben aan de vaders van de euthanasiewet, wijlen Etienne Vermeersch en Hugo Van den Enden. Ik hoor hen nog zeggen dat het woord 'opzettelijk' van 'levens'-belang is, in een discussie met mij in de krant De Morgen in 1997 nav de definitie van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. 'Dokters zijn niet te vertrouwen', was een van hun bekende quotes waarmee ze ten strijde trokken tegen de Orde der Geneesheren maar ze lieten euthanasie volledig in handen van die dokters die dan wel met twee of drie onafhankelijk moesten handelen.

Geert Hoornaert

Het euthanasieproces in Gent heeft een aantal moeilijkheden m.b.t. de euthanasiewet voor ondraaglijk psychisch lijden, aan de oppervlakte gebracht. Als de psychiatrie verder weigert deze klinische moeilijkheden onder ogen te zien, kan nu al voorspeld worden dat de zaak Nys het begin van een lange reeks gerechtelijke procedures inluidt.

Ilse Degreef

Deze bijdrage van prof. dr. Ilse Degreef is een reactie op het opiniestuk 'positieve evolutie omtrent Dupuytren' van dr. Marijke Ramaekers. Met dit wederwoord van prof. dr. Ilse Degreef sluiten we de discussie omtrent Dupuytren af.Ik wens te reageren op de column getiteld 'positieve evolutie omtrent Dupuytren' van collega Ramaekers naar aanleiding van mijn opiniestuk 'Het drama van Dupuytren'.

Ilse Weeghmans

Wanneer u deze column leest, dan zijn er precies, sinds de verkiezingen van 26 mei, 248 dagen voorbij zonder federale regering. De ministers in lopende zaken werken verder. Het land is niet in oorlog en alles gaat zijn gangetje, of niet?

Tom Van Daele

Privacy is op het internet een relatief gegeven. Cookies en pixeltrackers brengen het surfgedrag van iedereen in kaart. Die data zijn waardevol en excessen zijn schering en inslag: zo stelde privacy waakhond Privacy International in het najaar van 2019 bijvoorbeeld vast dat verschillende Franse en Duitse websites resultaten van depressie- zelftesten deelden met adverteerders, zogenaamde diensten aan derde partijen.

Ine Jespers

Een nieuwe coassistente start op onze dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Ze is jong en zoekende. Is dit de discipline van haar dromen? Haar omgeving twijfelt. Meermaals moet ze van hen horen: 'Kinderpsychiatrie! Ge gaat 't zout op uw patatten niet verdienen!' Ik zie aarzeling in haar ogen, maar ze durft me de vraag te stellen: 'Is het verschil in financiering tussen de disciplines voor jou een probleem?'

Uit het magazine
Geert Verrijken

Vorige week was er heel wat mediaheisa over een KCE-rapport dat de sluiting van 17 materniteiten aanbeveelt. In Vlaanderen reageerde vooral CD&V met viscerale afkeer. Dit kon echt niet.

Ilse Degreef

Laatst keek ik met verwondering naar een boeiende aflevering van Telefacts (VTM) over het nakende proces Harvey Weinstein. Naar aanleiding van dit schandaal ontstond de #metoo-beweging.

Raf De Rycke

Het assisenproces over de zaak Tine Nys doet op meerdere domeinen veel vragen rijzen. Eén ervan is of er in de toekomst nog wel artsen bereid zullen zijn om bij een euthanasieverzoek ingeval van psychisch lijden in een niet-terminale situatie betrokken te worden. Het gaat dan niet alleen over de uitvoering van euthanasie, maar evenzeer over het formuleren van een advies. Welke arts wil nog betrokken worden als hij/zij het risico loopt strafrechtelijk vervolgd te worden voor moord met voorbedachte rade?

Pieter Van Herck

Het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) raadt aan om 17 kleine materniteiten in België te sluiten. Van Voka verwacht men bij zo'n voorstel wellicht een directe hoera, want wij hameren toch op reductie van verspilling in de zorg en zijn pro efficiëntie?

Dave Allegaert

Naast goeie voornemens maak ik bij de start van het nieuwe jaar graag reisplannen. In tegenstelling tot mijn goeie voornemens zijn die reisplannen telkens uniek en zelden een herhaling van het vorig jaar.

Ilse Degreef

Het ontstaan. Geboren worden. Leven. Sterven. Het zijn spontane gegevens. Mysteries als het ware. De enige onvermijdelijke noodzakelijkheden in een mensenleven. En toch merken we dat de humane controlefreak steeds vaker een aanslag neigt te plegen op deze natuurlijke gang van zaken. Is het leven te nemen of te laten?