Doe je het in je broek... van de schadelijke stoffen in luiers?

Doe je het in je broek... van de schadelijke stoffen in luiers?

Lode Godderis - Je kan het in je broek doen van de angst, maar ook van het lachen. Als het over de gezondheid van onze kinderen gaat, dan is het echter niet om te lachen. De voorbije weken kwamen verschillende overheidsdiensten en consumentenorganisaties naar buiten met alarmerende berichten over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in o.a. luiers, slijmproducten en lippenbalsem voor kinderen. Ik kan me voorstellen dat ouders deze artikels met de nodige aandacht lezen en toch niet helemaal gerustgesteld zijn.

  •  

Geen geoliede machine

Anouk Buelens-Terryn - Geen aula's meer voor mij! Ik kan het wel uitschreeuwen, na mijn laatste echte examenperiode. Gedaan met de theoretische lessen - want hoezeer er ook op integratie met de praktijk werd ingezet, de afgelopen vijf jaar waren van begin tot eind uitermate theoretisch. De vlokjes praktijk verborgen enkel de zware lesblokken die 'de mens' en onze studiejaren opdeelden. En wanneer ik terugkijk op die lessen, zucht ik.

Twee vliegtuigcrashes per dag

Edelhart Kempeneers - Een recent opiniestuk van Ilse Weeghmans (VPP) over een open dialoog na medische incidenten, bracht bij dr. Edelhart Kempeneers een flashback teweeg naar zijn stagejaar.

Wacht het ziekenhuis een kerk- of stationscenario?

Dave Allegaert - U kent ze allemaal wel, die monumentale kerkgebouwen in elk dorp en elke stad in dit land. Ze worden nog hoogstens een enkele keer gebruikt voor een handvol mensen. Priesters en kerkfabrieken wrijven zich in hun, doorgaans grijze, haren als er weer eens een stookoliefactuur op de deurmat valt. Voor de nodige structurele onderhoudswerken is er al helemaal geen ruimte meer.

Dienstbaarheid

Liesbeth Moortgat - De voorbije weken was het artikel rond de afwezigheid van verpleegkundigen in de media een veel besproken onderwerp op sociale media.

Maagdelijk

Michèle Langendries - Hebt u dat ook? Dat u bij het lezen van een review halverwege de draad van het verhaal kwijtraakt? Dat u in een onderzoek de toegepaste dosering van een geneesmiddel niet in de methodologie vindt, maar wel in de bespreking? Dat een studie drie even belangrijke correlaties naar boven brengt, maar er slechts twee in de abstract vermeldt?

Tijd voor (fysieke) actie, beste huisartsen

Luc Lipkens - Hoeveel keer per week neemt u de tijd voor lichaamsbeweging (aan matige of hoge intensiteit)? Met vele zittende werkuren is de kans groot dat u deel uitmaakt van de grote groep Vlamingen die onvoldoende fysiek actief is. Dat is niet alleen jammer voor u, maar ook voor uw patiënten.

Wat in Vegas gebeurt, blijft niet in Vegas

Chris Van Hoof - Van 7 tot 10 januari vond de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas plaats. De jaarlijkse hoogmis van alles en iedereen die een rol van betekenis wil spelen in high-tech land. Zelf had ik de eer om voor de tweede keer op rij een lezing te geven. En ook de tijd om een aantal producten en technologische trends te ontdekken die relevant zijn voor onze medische- en gezondheidssector. Want wat op CES in Vegas gebeurt, komt meestal ook onze kant op.

Toevallige vondst

Jessica Tilley - Op de valreep bracht 2018 hem een toevallige vondst: een nierceltumor in de onderpool van de rechternier. Hij slikte, liet het hoofd even hangen.

Zuinig zijn met geneeskunde

Ilse Degreef - We weten het allemaal: onze gezondheidszorg heeft geldzorgen. Elke medewerker in de gezondheidszorg heeft een groot sociaal gevoel. We willen dat iedereen de beste zorgen krijgt. Vooral gunnen we elke patiënt de nodige geneeskundige verstrekkingen om zijn ziekte optimaal te behandelen. De geneeskundige kennis evolueert aan een topsnelheid. Maar de budgetten doen dat niet.

Netwerken

Vincent Claes - Bij aanvang van deze legislatuur was voor minister De Block de oprichting van 25 klinische ziekenhuisnetwerken een van de belangrijkste werven. Een moeilijke oefening. Bij voorbaat was duidelijk dat dit heel wat tijd en energie zou vergen van de spelers op het terrein. In het noorden van het land kwamen de netwerken ook een stuk sneller tot stand dan in het zuiden. Wallonië keek de kat uit de boom.

#Doctors4climate

Piet Hoebeke - Vijfenzeventigduizend burgers die het klimaat claimen, scholieren die spijbelen voor het klimaat, studenten die op 14 februari voor de klimaatzaak op straat zullen komen: er is duidelijk iets aan het bewegen in de maatschappij. Het is ook aan ons, artsen en gezondheidswerkers, om mee onze schouders onder die acties te zetten.

Wachtpoëzie

Marc Cosyns - "Hallo, met het onthaal van dokter.../groepspraktijk.../wijkgezondheidscentrum... Ter gelegenheid van de poëzieweek hoort u nu een wachtgedicht in plaats van wachtmuziek."

Pillen zijn geen garantie voor een gelukkige oude dag

Luc Van Gorp - "Tot achttien pillen per dag. Probeer het u eens voor te stellen. Wie een normale nachtrust heeft, moet gemiddeld meer dan één pil per uur slikken om het hele pakket naar binnen te werken. Wat dit nieuws nog meer verontrustend maakt, sommige pillen worden voorgeschreven om de bijwerkingen van andere pillen te onderdrukken. Zo beland je snel in een straatje zonder einde. Ik stel mij ernstig de vraag wie van de woonzorgcentrabewoners hier echt mee gebaat is", schrijft CM-voorzitter Luc Van Gorp.

Ook chronische zieke kinderen hebben recht op goede thuiszorg

Freya Saeys - Chronisch zieke kinderen verdienen de juiste zorg op de juiste plaats: in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan. Zowel voor het gezin als voor het kind is het belangrijk dat zorg zoveel mogelijk in de vertrouwde thuisomgeving gebeurt. De focus ligt vandaag echter eenzijdig op thuiszorg bij volwassenen. De kinderen, die een andere aanpak nodig hebben, blijven op die manier in de kou staan.

Baat het niet, dan schaadt het soms

Tom Van Daele - Met de geestelijke gezondheid en het welzijn van een deel van de Vlaamse jeugd gaat het niet zo goed. Hoewel er zowel op regionaal als op federaal niveau stappen worden gezet, blijkt het een proces van lange adem om de negatieve trend te kenteren. Een belangrijke, toekomstgerichte strategie is inzetten op preventie. Onder meer onze scholen zijn daarbij belangrijke plaatsen om preventieve interventies aan te bieden.

Prikkelbaar

Elise Wuyts - Wat in onze lessen psychiatrie vaak naar voren kwam was de plaats die kunst had in ons werkveld. Niet alleen inspireren de ziektebeelden waarmee we dagelijks omgaan en waarmee sommige mensen elke dag moeten leven, kunst kan ook therapeutisch werken. Het werkt rustgevend, zingevend, troostgevend, vergevend. Het helpt ons begrijpen en beleven, in plaats van enkel te observeren.

Clichés

Geert Verrijken - Seksisme troef op de medische werkvloer. Amerikaanse, Britse en Franse studies leren ons wat we uiteraard al lang wisten en/of aanvoelden. Ook in ons land worden vrouwelijke artsen nog steeds gediscrimineerd.

Tempora mutantur?

Katharina Stabenow - Elke jaarwisseling brengt een resem veranderingen met zich mee, ook binnen de gezondheidszorg. Een interessante wijziging voor dit nieuwe kalenderjaar zag ik bij de Christelijke Mutualiteit (CM) gebeuren: vanaf 1 januari 2019 krijgen patiënten aangesloten bij dit ziekenfonds homeopathische geneesmiddelen niet meer terugbetaald.