Karoshi

Edelhart Kempeneers

Overuren verhogen een al bestaand risico op beroertes. Een preventieve aanpak van de oorzakelijke factoren van beroertes zijn dus het meest kosteneffectief, schrijft dr. Edelhart Kempeneers.

Medicatie(spraak)verwarring

Conny Colson

Ze zijn er intussen aan gewend geraakt, de patiënten die ik op mijn spreekuur zie. Zodra ik de algemene klinische toestand heb ingeschat, wordt de medicatielijst overlopen, meestal nog zelfs vóór ik hen onderwerp aan een klinisch onderzoek.

Baby Pia

Muriel Thienpont

Vooreerst een welverdiende felicitatie aan de ouders en medeorganisatoren van de sms-actie voor Pia. Tevens een hartelijk bedankt aan allen die gesteund hebben. Belgen hebben nog een hart voor de medemens en dat kunnen we alleen maar toejuichen.Toch roept dit verhaal een aantal vragen op...

'Geef de gemeenschappen de volledige financiële verantwoordelijkheid'

Jürgen Constandt

Een slimme man was hij, Bredero. 400 jaar geleden al wist hij dat alles kon veranderen. Niks was voor eeuwig. Maar dat hij het in die zin zou hebben over gemaakte afspraken rond contigentering, dat kon zelfs die zoon van de Gouden Eeuw niet bevroeden. Maar goed: het kan inderdaad verkeren...

Een win-winsituatie om gezond te blijven

Wouter Arrazola de Oñate & Emmanuel André

Een groep artsen, decanen geneeskunde, professoren, ziekenhuisbestuurders en andere zorgprofessionals roepen de federale onderhandelaars op om meer te investeren in preventieve gezondheidszorg.

Uit het magazine

Een rijk tweede leven

Tessa Kerre

Zoals zovele mensen werd ik geboren met een fabricagefoutje. Aan mijn hart. Dat foutje kon gelukkig dankzij de wonderen van de medische vooruitgang, en de vaardige handen van de onlangs overleden hartchirurg prof. Fritz Derom en zijn team worden hersteld in het UZ Gent, toen nog AZ Gent. Zonder die vooruitgang en die handen was ik er al lang niet meer geweest.

Uit het magazine

Heisa

Geert Verrijken

Opschudding vorige week toen bekend raakte dat Vlaanderen een eigen planningscommissie gaat oprichten. Dat had de vorige regering eigenlijk al beslist. Nieuw is dat we bottom-up subquota gaan bepalen, los van het federale quotum. Is dit zo revolutionair?

Open brief 'Docs for Climate'

Docs for Climate

Deze open brief van artsen is gericht naar de Belgische burgers,journalisten en politieke leiders. Deze brief wil bijdragen totbewustwording van het verband tussen de gevolgen van de klimaatcrisisen de gezondheid van onze bevolking.

De Orde waarnaartoe

Marc Cosyns

De intrede van de nieuwe artsen in de Orde der Artsen van Oost-Vlaanderen op 28 september ll. was dit jaar een week vroeger dan de proclamatie van de artsen die afstudeerden aan de UGent 5 oktober jl. Moet kunnen! Tenslotte zijn beide samenkomsten eerder feestvieringen dan officiële aangelegenheden. De studenten komen te weten dat ze geslaagd zijn via elektronische weg en moeten zich nadien inschrijven bij de Orde, sinds dit jaar ook digitaal.

'Eerst onderzoek en overleg'

Paul Sonkes & Daniel Schuermans

De Algemene Unie van de Verpleegkundigen van België wil niet dat apothekers griepvaccins toedienen. "Eerst moet er duurzaam onderzoek en overleg komen", schrijven ze.

Van 'centen' naar visie, hervormingen en hefbomen

Pieter Van Herck

Het Vlaams regeerakkoord is geland en de ping pong over 'grote investeringen' (4% in welzijn) versus 'besparingen' (1,5% in welzijn) is opnieuw begonnen. Beide kanten laten het niet na om cijfers uit hun context te rukken. Tijd om de balans op te maken en een blik te werpen op de feitelijke inhoud. Want dit akkoord heeft het potentieel om welzijn en zorg in een positieve versnelling te brengen.

Alles op een hoop

Karel De Crem & Michel Delforge

Met de grootste verwondering nemen we nota van bepaalde uitlatingen van artsenvertegenwoordigers (o.a. Bart Dehaes, ondervoorzitter BVAS), en het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) in persberichten. Beiden interpreteren kortzichtig een maatregel die al jarenlang gevraagd wordt door vrijwel alle politieke partijen en spelers op het veld.

Een Orde van tandartsen?

Herman Nys

In het jaarverslag 2018 van de Federale Ombudsdienst Patiëntenrechten dat onlangs werd gepubliceerd, wordt gepleit 'voor een dringende oprichting van een Orde van tandartsen' (blz. 61). Het is wel zeer merkwaardig dat juist vanuit deze hoek een dergelijk pleidooi wordt gehouden.

De kwadratuur van de cirkel

Geert Verrijken

Nu baby Pia niet langer de waan van de dag beheerst, dringt enige bezinning zich op. Minder emoties, meer tijd voor een nuchtere analyse.

Seksisme in de geneeskunde

Ilse Degreef

Schoorvoetend geef ik het toe: het bestaat nog, seksisme in de geneeskunde. In mijn geliefkoosde specialisme, orthopedie, is dat misschien nog het meeste voelbaar.

Tijd is meer waard dan geld

Eric Boydens

Naar aanleiding van de nakende studiedag 'Time = money. Hoeveel geld is uw tijd waard, collega?', een organisatie van Doctors4Doctors, kroop dr. Eric Boydens (gedelegeerd bestuurder D4D) voor Artsenkrant in de pen. "Tijd is méér waard dan geld."

Smakelijk!

Geert Verrijken

Ziekenhuizen en lekker eten. Het is nooit een geweldige match geweest. Tot voor enkele jaren gingen smaakloze boterhammen en nauwelijks te verteren vliegtuigvoeding in tal van zieken- en rusthuizen door voor maaltijden.