Christelijke visie op euthanasie: ''U zult niet doden?''

dr. Gertjan Vereecke

Euthanasie krijgen op basis van niet-terminaal en ondraaglijk lijden kwam de laatste weken in de aandacht naar aanleiding van het tragisch verhaal van Marieke Vervoort. Niet iedereen kan echter over het waar en wanneer van zijn euthanasie beslissen.

Hikikomori

Lode Godderis

We zijn nog nooit met zo veel en zo intens (virtueel) geconnecteerd geweest en toch voelt bijna de helft van de Belgen zich "soms tot altijd" eenzaam. Opvallend is dat vooral jonge mensen, de zogeheten millenials, en hoogbejaarden zich geïsoleerd voelen. Eenzaamheid is niet goed voor de gezondheid en dus is het hoog tijd om onze ogen af te wenden van het scherm en ze te richten naar de mensen om ons heen. We moeten het tij keren, ontsnappen uit de virtuele wereld en meer inzetten op het samen beleven in de echte wereld.

Ik ben een kat!

Tom Braekeleirs

Het monotoon gebrom van de vliegtuigmotoren raast links en rechts. Slaapverwekkend op dit late uur, maar mijn hersenen malen. Ergens boven het Duitse grondgebied, waar de lucht wat ijler is, besluit ik om even mijn gedachten te ordenen.

Doctor says no

Dr. Gert Huysmans

Toen in 2002 de wet op euthanasie tot stand kwam, werd zowel de begeleiding van het traject na een euthanasievraag, de uitvoering en de nazorg aan de gezondheidszorg en aan de artsen toevertrouwd. De kerngedachte van de wet is dat de zieke zijn lijden als ondraaglijk ervaart en van daaruit zijn euthanasievraag stelt, maar dat de arts en bij uitbreiding het hulpverlenend team, evalueert of dit de beste manier is om dit lijden te lenigen, of alle mogelijke en redelijke zorg verleend is.

Naar meer zingeving, één online oefening met een keer

Tom Van Daele

In tijden van toenemende digitalisering kan het soms een verademing zijn om meer 'traditioneel' een beroep te doen op pen en papier. Ook therapeuten grijpen daarom geregeld terug naar een schrift of een A4-tje met een standaardoefening om een cliënt een huiswerkopdracht mee te geven. Vervelende logins, veiligheidsrisico's of technische problemen worden zo vlot vermeden. Als het aantal oefeningen waar je geregeld een beroep op doet echter toeneemt, blijkt zo'n aanpak al snel chaotisch en omslachtig.

Evidence based bedrog

Luc Bonneux

Een behandeling is steeds experimenteel. Onze kennis is opgebouwd uit patiëntengroepen uit het verleden. Evidence based medicine (EBM) betekent enkel dat die kennis betrouwbaar is. Maar hoe die behandeling bij deze patiënt zal uitpakken is onzeker.

De quota loslaten is een slecht idee

Donald Claeys

In de Standaard van14 november reageerden de decanen van de Vlaamse geneeskundefaculteiten tegen het loslaten van de quota in de geneeskunde. VBS-secretaris-generaal Donald Claeys treedt hen bij.

Dienstencheque-ondernemingen worden makelaars voor ziekenfondsen

Freya Saeys

Het aantal gebruikers van dienstencheques zit in de lift: in 2018 gebruikten maar liefst 744.930 mensen dienstencheques, goed voor een verkocht aantal cheques van 86,8 miljoen. Hierdoor wordt het stelsel echter ook slachtoffer van zijn eigen succes. Het aantal gebruikers groeit, maar dus ook de kostprijs van het stelsel. In het nieuwe regeerakkoord wordt de cheque 90 eurocent duurder door een verminderde fiscale aftrek, de nominale prijs per stuk blijft wel onveranderd.

Waarom reïntegratie van langdurig zieken zo moeilijk verloopt ?

Paul Beke

In een recent artikel van artsenkrant (d.d. 5 oktober) schrijft Vincent Claes dat de communicatie tussen de diverse betrokken artsen bij de reïntegratie van langdurig zieken heel wat te wensen overlaat en absoluut moet verbeteren om de efficiëntie te optimaliseren

Paniek in de keet

Tom Braekeleirs

350 paar ogen staren mij aan. Met pretlichtjes weliswaar, want ze zijn net gepromoveerd. Ik staar de zaal aan, vooraleer te beginnen aan een 15 minuten durende speech waarbij ik 40 slides op de studenten loslaat.

Het bezoek

Harlinde Peperstraete

Ik herken de ervaring aan de stap. Bij een eerste bezoek vertraagt de stap na de eerste drie passen voorbij de ingang. De habitués wandelen snel verder. Ze zijn vol hoop naar hier gekomen en willen elke seconde nuttig besteden. Wanneer hun familielid een mindere dag heeft, komen ze me soms zoeken nog voor ik zelf langskom voor meer uitleg. Of ze lopen rechtstreeks naar de koelkast om de lievelingsyoghurt, - drank of - maaltijd van hun geliefde op te bergen. Ik heb ze graag, de bezoekuren op intensieve zorg.

De virtuele wereld in de dokterspraktijk: als grenzen vervagen

Chris Van Hoof

In [een andere blog] gaf ik een algemene inleiding op Augmented-, Virtual-, Mixed- en Sensory Reality. Wat is er nu nodig om deze technologie nog een stap verder te brengen? Ruwweg zie ik drie domeinen waarop grote vooruitgang zal geboekt worden: de mogelijkheden om virtuele beelden te projecteren, de mogelijkheden om ze te manipuleren en - ondersteunend aan beide - de beschikbare rekenkracht voor deze veeleisende toepassingen.

72HoursReload

Ilse Dapper

Ik geef het toe. Ik ben (soms) wat verslaafd aan social media. Heerlijk vind ik het om door andermans 'perfecte' leven te scrollen en te piepen naar wat anderen doen. Enkele jaren geleden zag ik een Facebookadvertentie die me intrigeerde. Iets over een driedaagse met ondernemende vrouwen op een mooie locatie, nl. '72HoursReload'.