Philippe Alliet

De diensthoofden pleiten voor toenemende preventie en het afwegen van elke coronamaatregel t.o.v. het psychisch en sociaal welzijn van kinderen. Daarnaast willen ze de zorg in de kinderpsychiatrische instellingen uitgebreid zien. "En een versterking van meer laagdrempelige maar levensnoodzakelijke psychopedagogische ondersteuning in het zorgprogramma pediatrie."

Uit het magazine
Jan Bosmans

Een geurig kopje decaf uit de De'Longhi Magnifica, daar wil een mens nog even van genieten na een laat diner op Allerzielen. Die espresso zonder caffeïne garandeert echter je nachtrust niet als je nog gauw de titels van ItaliqueDe Morgen/Italique afloopt! "Pierre Van Damme: 'Mondmaskers in de trein kunnen een blijver zijn'." Ik schiet in een kramp.

Herman Nys

Onbevoegden zijn tijdelijk gemachtigd om verpleegkunde uit te oefenen. "Het is zeer uitzonderlijk dat een wet binnen zo'n kort tijdsbestek tot stand komt", schrijft prof. em. Herman Nys.

Luc Merckx

"Als we zien, en ik druk me voorzichtig uit, dat na twee weken strenge maatregelen het aantal ziekenhuisopnames begint te dalen, dan hadden we deze tweede coronapiek veel vroeger in de kiem kunnen smoren", schrijft anesthesist-intensivist Luc Merckx. "Men kan de verschillende overheden zeker verwijten na te hebben gelaten wat men hoorde te doen - juridisch verzuimdelict of omissiedelict."

Marc Cosyns

"Ik voel me verweesd nu ik besef dat er blijkbaar geen Nederlands-Vlaams woord bestaat voor de situatie waarin we ons bevinden. Als Flandrien spreken over lockdown, terwijl mijn Waals-Brusselse gemeenschapsburgers in confinement zijn."

Edelhart Kempeneers

"Er is veel trammelant geweest rond de lange rijen aan de Ikea's en Actions op zaterdag, en de overvolle winkelstraten in Brussel en Antwerpen, nog net voor de nieuwe lockdown. Veel onbegrip ('waarom nemen de mensen hun verantwoordelijkheid toch niet op?') en vermanende vingers ('waarom zit men er nu ook nog reclame voor te maken?'). But what did you expect?", schrijft Edelhart Kempeneers.