Lode Godderis

"Als preventie-arts ben ik uiteraard heel tevreden dat 99% van de mensen een mondmasker draagt, maar toch voel ik me niet echt gelukkig. Ik mis mensen en hun gezicht", schrijft Lode Godderis.

Stijn Vanheule

"De waarheid heeft vaak verschillende gedaanten. Dat is in de medische zorg niet anders. Iedereen die zorgt, of het nu is voor zichzelf of voor anderen, botst op ethische dilemma's: netelige vraagstukken die je als mens uitdagen."

Meerdere auteurs

"In de toekomst hopen we dat de huidige beeldvorming kan worden bijgesteld door feiten transparant te communiceren en betere indicatoren te gebruiken zoals het percentage positieve tests bij asymptomatische, matig symptomatische (geen zorg nodig) en echt symptomatische proefpersonen", schrijven verschillende artsen en academici.

Christian Horemans

"Het is tijd om de problematiek van de hormoonverstoorders aan te pakken. Het is een no-brainer. Nu lijken de sterren goed te staan om het probleem aan te pakken: op Europees niveau moet de Green Deal de verdere vervuiling van onze leefomgeving tegengaan, en in België buigen de verschillende overheden zich over een nationaal actieplan. Eindelijk!", schrijft Christian Horemans.

Jean-Marie Decuypere

"Uit het psychiatrisch verslag door drie gerechtsexperts zou blijken dat Marc Dutroux een psychopaat is en blijft, en geen wroeging of empathie kent (zie De Standaard 11/09/2020). Als psychiater verwondert mij dat niet."

Louis Ide

"Het zijn spannende momenten. We zijn halfweg september en het was dus volkomen te verwachten dat er meer besmettingen zouden zijn. Alhoewel, het aantal besmettingen moet ook afgezet worden tegenover het aantal geteste personen, en daar treed ik het UZ Gent bij: cijfers a.u.b.!"

"Op basis van negen maanden wetenschappelijke data blijkt meer en meer dat de huidige maatregelen disproportioneel zijn", schrijft Sam Brokken, lector Gezondheidswetenschappen en onderzoeker, in een open brief aan de Belgische regering en expertgroepen. Zijn brief werd ondertekend door meer dan 1.400 professionals uit de medische sector.

Pieter Van Herck

"We moeten overgaan van angst en verstarring naar het herwinnen van het vertrouwen. Dit is essentieel in een periode waarin de luchtweginfecties eraan komen en we anders in heel wat onnodige panieksituaties zouden belanden", schrijft Pieter Vanherck.

Tom Van Daele

Minister De Block startte recent overleg op rond hoe de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) de 200 miljoen euro die het parlement tijdens de zomer vrijmaakte het best kan investeren. Wat voor de hand ligt, is dat bestaande initiatieven in het kader van artikel 107 (vermaatschappelijking van de ggz) en de uitbouw van de eerstelijnspsychologische zorg daardoor zullen kunnen versnellen of uitbreiden.

Ilse Dapper

"Recent kreeg ik de volgende vragen voorgeschoteld. 'Waarom horen we jou niet meer? Heeft covid-19 jou stil gemaakt? Of komt het door het mondmasker dat we jou niet meer horen?' Ik wist totaal niet wat te antwoorden en bevestigde onmiddellijk de observatie: het meisje dat vroeger enkel zweeg in ruil voor een chocoladereep, was stil geworden!"

Olivia Cools

"16 maart 2020. Ik had er speciaal een aftelkalender voor gemaakt die ik dagelijks neurotisch inkleurde. Eindelijk was het moment daar: het einde van mijn assistentschap, ik was afgestudeerd!"

"Uw beslissing tot het invoeren van een mond maskerplicht op school voor leerlingen vanaf 12 jaar baart ons grote zorgen. Kinderen en jongeren hebben geen vakbond, geen stemrecht en geen inspraak. Voor hen en in naam van vele ouders, grootouders en leraren steken wij onze hand op", schrijven een 60-tal artsen in een brief gericht aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Marc Cosyns

"Is euthanasie als procedurewet gedoemd tot een procedureslag waarvan het einde nooit in zicht zal, noch kan zijn? Je zou het bijna denken nu zowel huisarts Joris Van Hove als zijn advocaat Walter Van Steenbrugge een bijkomend proces riskeren als uitloper van het assisenproces begin dit jaar (17 -31 januari)", schrijft Marc Cosyns.

Iris Elens

"Gezien de volkswijsheid de waarheid in een kindermond legt, legde ik mijn oor te luisteren bij de allerjongsten onder ons..."

Michel De Munck

"Apothekers willen samenwerken met huisartsen, maar samenwerken is niet een ander beroep stelselmatig uithollen", schrijft Michel De Munck.