Alles over Duitsland

Gerandomiseerde studies zijn nog steeds de gouden standaard tijdens geneesmiddelenonderzoek. Toch is real-world evidence (RWE) interessant om de effectiviteit van geneesmiddelen te beoordelen wanneer deze in de dagelijkse praktijk ingezet worden.

De hybride CARISEL-studie heeft de klinische werkzaamheid en de implementering onderzocht van een nieuwe antiretrovirale behandeling met een combinatie van langwerkend CAB en RPV. Op het congres in Glasgow is die studie meerdere keren aan bod gekomen. We beschrijven hier wat het ziekenhuispersoneel denkt over die nieuwe behandelingsstrategie tegen hiv-infectie.

Het aantal acute hepatitis C-virusinfecties is de laatste tien jaar sterk gedaald. Volgens een Duitse prospectieve observatiestudie, die op het congres van de EASL 2022 is gepresenteerd, blijkt het aantal gevallen van herinfectie te stijgen bij mannen die seks hebben met mannen. Een weliswaar lichte, maar toch verontrustende stijging.

Een langwerkend, injecteerbaar medicijn is een belangrijke aanwinst bij de behandeling van hiv-geïnfecteerde patiënten, vooral aangezien een goede therapietrouw zo belangrijk is voor de virologische werkzaamheid. Maar wat denken de Europese patiënten en artsen ervan? Een eerste antwoord op die vraag wordt geboden door de resultaten van een tussentijdse analyse van de CARISEL-studie (Cabotegravir and Rilpivirine Implementation Study in European Locations).

Bij jonge mensen (< 50 jaar) is een dissectie van een halsslagader een belangrijke oorzaak van CVA. Die patiënten worden over het algemeen behandeld met vitamine K-antagonisten. Op grond van merendeels observatiestudies raden sommige richtlijnen aspirine aan als alternatief. Aspirine is gebruiksvriendelijker en minder duur. Maar is aspirine even effectief bij de preventie van latere accidenten?

Volgens een Duitse studie is er niets beter voor de geestelijke gezondheid dan natuurlijke ruimtes met allerhande planten en vogels. De vorsers hebben ook een indirecte link vastgesteld tussen de biodiversiteit en de lichamelijke gezondheid. De nabijheid van groene ruimtes nodigt immers uit om meer te bewegen.

Volgens een Deense studie is er een verband tussen de mate van empathie en het naleven van de barrièremaatregelen (afstand houden en een mondmasker dragen). De auteurs denken dat empathie ten aanzien van vatbaardere mensen actief zou kunnen worden gebruikt bij het bestrijden van de Covid-19-pandemie.

Een groep van de Universiteit van Freiburg heeft vastgesteld dat leerlingen zich de woorden die ze hadden geleerd, veel beter konden herinneren als tijdens studeren thuis of tijdens de slaap een parfum werd verspreid.

Het aantal gevallen van leververvetting, de eerste stap naar NASH, stijgt wereldwijd exponentieel.Hiv-geïnfecteerde patiënten blijven er niet van gespaard. Dat is toe te schrijven aan de vele al bekende metabole risicofactoren, de chronische ontsteking als gevolg van de hiv-infectie en het effect van de behandeling. Een groep uit Rome heeft de prevalentie van leververvetting onderzocht in een groepje van 60 patiënten en heeft de differentiële impact van antiretrovirale middelen en vooral van de nieuwe tweevoudige combinatietherapie van dolutegravir en lamivudine geanalyseerd.

Het is ruimschoots bewezen dat prasugrel en ticagrelor efficiënter zijn bij patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS) dan clopidogrel, maar als gevolg van de verschillende toedieningsschema's naargelang van het type ACS was nog niet duidelijk welke van de twee het effectiefst is.

De MAXIMISE-studie is de eerste gerandomiseerde, gecontroleerde studie die de werkzaamheid van een biologisch geneesmiddel, in casu secukinumab, heeft onderzocht op de axiale verschijnselen van psoriatische artritis bij patiënten bij wie NSAID's waren mislukt. Dr. Xenofon Baraliakos (Ruhr-Universität Bochum, Duitsland) heeft de eerste resultaten van die studie na een follow-up van 12 weken gepresenteerd voor de vele congresgangers die naar Madrid waren afgezakt voor het congres 2019 van de EULAR.

Voor de allereerste keer heeft een wetenschappelijke studie aangetoond dat puzzelen op lange termijn heilzaam zou kunnen zijn voor de hersenen. Puzzelen, een zeer volledig transgenerationeel spel, mobiliseert verschillende cognitieve, visuele en ruimtelijke functies.

Hoewel erkend wordt dat er bij astma stoornissen in de kleine luchtwegen zijn, is de rol hiervan in de ernst en de controle van astma onduidelijk. Aan de hand van biomerkers, fysiologische testen en beeldvorming proberen de auteurs een beter beeld te krijgen van deze 'small airways dysfunctions' (SAD).

Subcutaan treprostinil is een doeltreffende behandeling van pulmonale arteriële hypertensie. Een studie onderzocht de doeltreffendheid en de veiligheid van dit prostacycline-analoog voor de behandeling van pulmonale hypertensie als gevolg van chronische longembolie (CTEPH).

Clinical Update