...

CARISEL is een open, multicentrische fase IIIb-studie van 1 jaar die wordt uitgevoerd bij 437 patiënten en 70 leden van de medische staf in 18 ziekenhuizen in België, Spanje, Frankrijk, Nederland en Duitsland. De studie evalueert de aanvaarding, de haalbaarheid en de relevantie van die nieuwe behandelingsstrategie via enquêtes en gesprekken.Ziehier de eerste opvallende resultaten met een interessante constante: de schouders onder een nieuw therapeutisch beleid zetten heeft positieve invloed op de initiële zienswijze en zwakt de aanvankelijke bezwaren af.Die resultaten stroken met de resultaten van de Amerikaanse studie CUSTOMIZE (gepresenteerd op het congres van de IAS in juli 2021). Die studie heeft aangetoond dat injecties van langwerkende antiretrovirale middelen een strategie is die met succes kan worden geïmplementeerd in de USA.Ref.: Gutner C. et al. PE2/36 en PE2/56 en Hocqueloux L. et al PE2/37, EACS 2021, Londen.