...

Om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen, hebben de meeste Europese landen geopteerd voor een lockdown. Een keuze die efficiënt is gebleken, te oordelen naar de resultaten van een studie uitgevoerd door het Imperial College of London.Op grond van de gegevensbank van het European Center for Disease Control hebben de vorsers het aantal sterfgevallen in de periode van 2 maart (begin van de lockdown in een aantal landen) tot 4 mei 2020 bepaald en dat vergeleken met het aantal sterfgevallen dat volgens een wiskundig model te betreuren zou zijn geweest mochten er geen controlemaatregelen zijn genomen. De studie werd uitgevoerd in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Noorwegen Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. De vorsers hebben vooral de sluiting van de scholen en de lockdown geanalyseerd.Tijdens de bovenstaande periode werden 12 tot 15 miljoen mensen geïnfecteerd met het sars-CoV-2, dus gemiddeld 3,2% tot 4% van de bevolking, met echter grote verschillen tussen de landen.Volgens hun berekeningen konden in de 11 landen 3,1 miljoen sterfgevallen worden vermeden dankzij de maatregelen die de regeringen hebben ingevoerd. Door die maatregelen is het reproductiegetal (R0) met 82% gedaald tot minder dan 1. Als het percentage van de bevolking dat immuun is geworden tegen het virus, zo hoog is dat het R0 daalt tot minder dan 1, is er sprake van kudde-immuniteit en zal het aantal gevallen in de populatie geleidelijk dalen tot nul. "In alle Europese landen die we hebben onderzocht, is het infectiepercentage dus sterk gedaald en is de epidemie onder controle", bevestigt Samir Bhatt."Het is belangrijk de werkzaamheid van die maatregelen te meten gezien hun economische en sociale repercussies. Die maatregelen zullen ook in de toekomst moeten worden genomen om de situatie onder controle te houden", verzekeren de auteurs. Ze erkennen evenwel dat ze zijn voortgegaan op onvolledige sterftecijfers in het midden van de pandemie met systematische biases bij de rapportering. Die gegevens moeten dus later nog worden gecontroleerd. (referentie: Nature, 8 juni 2020, doi: 10.1038/s41586-020-2405-7)