De MAXIMISE-studie is een gerandomiseerde, multicentrische, dubbelblinde studie van 52 weken die werd uitgevoerd bij 498 patiënten met een psoriatische artritis (CASPAR-criteria) met axiale aantasting en pijn aan de wervelkolom (VAS > 40/100 en BASDAI > 4) ondanks een poging met minstens twee verschillende NSAID's. De patiënten werden gerandomiseerd naar secukinumab (300/150 mg) of een placebo 1x/week gedurende vier weken en daarna 1x om de vier weken. Na 12 weken werden de patiënten van de placebogroep overgeschakeld naar secukinumab. Op dat ogenblik hebben de vorsers een eerste evaluatie van de werkzaamheid doorgevoerd (meting van het percentage ASAS20-respons).

Het percentage ASAS20-respons bedroeg 65,1% met secukinumab 300 mg (p < 0,0001), 67,3% met secukinumab 150 mg (p < 0,0001) en 33,9% in de placebogroep. Het percentage ASAS20-respons na 12 weken was vergelijkbaar ongeacht of secukinumab al dan niet werd gecombineerd met methotrexaat. Het veiligheidsprofiel was vergelijkbaar in de onderzochte drie groepen.

Ref.: Baraliakos X. et al. Abstract OP0235, EULAR 2019, Madrid, 14/06/2019.

De MAXIMISE-studie is een gerandomiseerde, multicentrische, dubbelblinde studie van 52 weken die werd uitgevoerd bij 498 patiënten met een psoriatische artritis (CASPAR-criteria) met axiale aantasting en pijn aan de wervelkolom (VAS > 40/100 en BASDAI > 4) ondanks een poging met minstens twee verschillende NSAID's. De patiënten werden gerandomiseerd naar secukinumab (300/150 mg) of een placebo 1x/week gedurende vier weken en daarna 1x om de vier weken. Na 12 weken werden de patiënten van de placebogroep overgeschakeld naar secukinumab. Op dat ogenblik hebben de vorsers een eerste evaluatie van de werkzaamheid doorgevoerd (meting van het percentage ASAS20-respons).Het percentage ASAS20-respons bedroeg 65,1% met secukinumab 300 mg (p < 0,0001), 67,3% met secukinumab 150 mg (p < 0,0001) en 33,9% in de placebogroep. Het percentage ASAS20-respons na 12 weken was vergelijkbaar ongeacht of secukinumab al dan niet werd gecombineerd met methotrexaat. Het veiligheidsprofiel was vergelijkbaar in de onderzochte drie groepen.Ref.: Baraliakos X. et al. Abstract OP0235, EULAR 2019, Madrid, 14/06/2019.