...

De TREAT-CAD-studie is een multicentrische (10 CVA-centra in Zwitserland, Duitsland en Denemarken), gerandomiseerde, open non-inferioriteitsstudie van aspirine (300 mg/d) versus vitamine K-antagonisten (fenprocoumon, acenocoumarol of warfarine, streef-INR 2,0 tot 3,0) die werd uitgevoerd bij patiënten met een symptomatische, bij MRI bewezen dissectie van een van de halsslagaders sinds hoogstens twee weken. De behandeling duurde 90 dagen. Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt van klinische complicaties (CVA, ernstige bloeding, overlijden) en MRI-resultaten (nieuwe subklinische ischemische letsels of bloeding in de hersenen) bij evaluatie 14 (klinische complicaties en MRI) en 90 dagen (enkel klinische complicaties) na het begin van de behandeling bij de patiënten die de behandeling effectief gekregen hebben (per-protocolanalyse).De studie werd uitgevoerd bij 194 patiënten. 100 patiënten (52%) werden gerandomiseerd naar aspirine en 94 (48%) naar een vitamine K-antagonist. De per-protocolanalyse werd uitgevoerd bij 173 patiënten, van wie er 91 (53%) werden behandeld met aspirine en 82 (47%) met een vitamine K-antagonist. Alles samen werden 19 accidenten geregistreerd in de aspirinegroep en 26 in de groep die werd behandeld met een vitamine K-antagonist.Een van de items van het primaire samengestelde eindpunt is opgetreden bij 21 (23%) patiënten van de aspirinegroep (7 gevallen van ischemisch CVA en 14 nieuwe, subklinische letsels bij MRI) en bij 12 (15%) patiënten van de groep die werd behandeld met een vitamine K-antagonist (een geval van ernstige extracraniale bloeding en 11 nieuwe subklinische letsels bij MRI). Geen enkele patiënt is overleden.Het absolute verschil in risico was 8% (95% betrouwbaarheidsinterval - 4 tot + 21). Aspirine was dus niet minder goed dan de vitamine K-antagonist (de bovengrens van het 95% BI mocht niet hoger zijn dan 12%). Engelter ST et al. Lancet Neurol. 2021; 20: 341-50. https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(21)00044-2/fulltext