...

Veel landen hebben twee maatregelen opgelegd om de verspreiding van het SARS-CoV-2 af te remmen: beperking van nauwe contacten met andere mensen en een mondkapje dragen. Vorsers van de afdeling psychologie en gedragswetenschappen van de Universiteit van Aarhus hebben de correlatie onderzocht tussen social distancing en een mondmasker dragen en een prosociaal emotioneel proces, meer bepaald empathie ten aanzien van mensen die vatbaarder zijn voor het virus.De wetenschappers hebben vier studies uitgevoerd bij 3718 mensen. Ze hebben eerst het verband getest tussen de empathie van de deelnemers en hun houding ten aanzien van social distancing in het kader van twee studies met vragenlijsten uitgevoerd in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Aan de deelnemers werd gevraagd op een schaal van 1 tot 5 aan te duiden in welke mate ze zich zorgen maakten over mensen die vatbaarder zijn voor het SARS-CoV-2. Daarna werd ze gevraagd in welke mate ze zelf sociale contacten meden wegens het coronavirus. De correlatie was duidelijk. Hoe meer empathie de deelnemers aan de dag legden, des te effectiever beperkten ze zelf hun sociale contacten. Even belangrijk is voorts dat de vorsers hebben aangetoond dat het mogelijk is empathie bij de mensen op te wekken zodat meer mensen bereid zijn afstand te houden en een mondkapje te dragen.In twee andere experimenten hebben ze de verschillen in bereidheid om die twee maatregelen na te leven onderzocht als de deelnemers enkel informatie kregen over het belang van die maatregelen en als ook een vatbare patiënt werd getoond. De conclusie was duidelijk: de deelnemers die in contact werden gebracht met mensen met een SARS-CoV-2-infectie gaven blijk van meer empathie en waren ook meer gemotiveerd om de regels (social distancing, mondmasker) te volgen."Het volstaat dus niet de mensen te zeggen dat ze afstand moeten houden en een mondmasker moeten dragen in het belang van vatbare burgers", commentarieert prof. Stefan Pfattheicher. "Als we worden geconfronteerd met iemand die vatbaar is voor Covid-19, zal onze empathie toenemen en zullen we meer bereid zijn om zelf de richtlijnen te volgen.""We hebben aangetoond dat empathie ten aanzien van vatbare mensen een sleutelelement is bij het respecteren van de barrièremaatregelen. Daar kan actief gebruik van worden gemaakt om de verspreiding van het virus tegen te gaan", voegt de hoofdauteur eraan toe en hij nodigt de beleidsmensen uit daar rekening mee te houden om een groter aantal mensen ervan te overtuigen de preventieve maatregelen te respecteren en zo levens te redden. (referentie: Psychological Science, 29 september 2020, doi: 10.1177/0956797620964422)