...

Veel mensen dromen ervan het aanleervermogen (memorisatie) tijdens de slaap te verhogen. Proefondervindelijk is al aangetoond dat de aanwezigheid van bepaalde geuren tijdens het leren en tijdens de tragegolfslaap de efficiëntie van het leerproces verbetert. Vorsers van Freiburg hebben nu aangetoond dat dat effect ook kan worden verkregen buiten het laboratorium, tijdens de hele nacht.Ze hebben hun onderzoek uitgevoerd bij 54 leerlingen van twee klassen van het zesde leerjaar in het zuiden van Duitsland. Aan de proefpersonen van de testgroep werd gevraagd om geurstokjes te plaatsen thuis op hun bureau tijdens het leren van Engelse woordjes, en op het nachttafeltje 's nachts. In een andere proef werden geurstokjes op de schoolbank geplaatst tijdens een test van Engelse woordenschat op school. De leerlingen van de tweede groep moesten dezelfde Engelse woordjes leren, maar gebruikten geen geurstokjes tijdens het leren of tijdens de slaap.Bij alle leerlingen werd eenzelfde controle verricht om na te gaan hoe goed ze hun les hadden geleerd. Het slaagpercentage bleek gemiddeld 30% hoger te zijn bij de leerlingen die geurstokjes hadden gebruikt tijdens het leren en tijdens de slaap.Dat zijn belangrijke resultaten. De studie toont immers aan dat geuren een stimulerend effect kunnen hebben gedurende de hele nacht en niet enkel tijdens een welbepaalde slaapfase. Om de slaapfasen te identificeren, zou je de hersenactiviteit moeten meten met een elektro-encefalogram (eeg), wat weinig praktisch is."Het heilzame effect van geurstokjes tijden het leren en op het geheugen van kinderen is bijzonder welkom als ze de hele nacht werken", bevestigde dr. Kornmeier. (referentie: Scientific Reports, 27 januari 2020, doi: 10.1038/s41598-020-57613-7)