...

De coronacrisis, de restrictieve maatregelen en de herhaalde lockdowns in een poging de circulatie van het sars-CoV-2 af te remmen zijn schadelijk voor de geestelijke gezondheid van de bevolking. Volgens een Duitse studie (1) zou er echter een manier bestaan om die kwalijke effecten tegen te gaan: de natuur in trekken en zoeken naar biodiversiteit.Meerdere studies hebben al de heilzame effecten van de natuur aangetoond. Heel recentelijk is een studie gepubliceerd die heeft aangetoond dat het luisteren naar vogelenzang en het kabbelen van rivieren het moreel en de cognitieve capaciteiten verbetert en stress vermindert (2).Het is gemakkelijk te begrijpen dat men zich mentaal beter voelt in volle natuur. Maar de Duitse epidemiologische studie gaat veel verder dan dat. Ze heeft gekeken naar het effect van biodiversiteit. Een aantal studies had al aangetoond dat de diversiteit van de species als maat van biodiversiteit positieve effecten kan hebben, maar er was nog geen onderzoek verricht naar het verband tussen de verschillende metingen van diversiteit van de species en de gezondheid van de mens op een grotere ruimtelijke schaal. Joel Methorst et coll. hebben daarom transversale analyses uitgevoerd van de correlatie tussen de diversiteit van de species en de gezondheid van de mensen in Duitsland na correctie voor sociaaleconomische factoren en de kenmerken van de natuur.De wetenschappers zijn daarvoor uitgegaan van de gegevens over de geestelijke en de lichamelijke gezondheid van het Duitse sociaaleconomische panel (SOEP) over bijna 15 000 gezinnen en circa 30 000 mensen. Ze hebben de soortenrijkdom en het aantal soorten planten en vogels gebruikt als indicatoren van de diversiteit van de species.De vorsers hebben een significante positieve correlatie vastgesteld tussen de rijkdom aan plantensoorten en vogels en de geestelijke gezondheid van de deelnemers, maar ze hebben geen soortgelijke correlatie met de lichamelijke gezondheid kunnen aantonen. Volgens hen zou het gaan om een indirecte correlatie: de nabijheid van groene ruimtes zet de mensen ertoe aan lichamelijke activiteiten te verrichten en is een extra reden om planten en vogels te ontdekken, wat dan weer gunstige invloed heeft op de geestelijke en de lichamelijke gezondheid. In tegenstelling tot wat ze hadden verwacht, hebben ze echter geen correlatie gevonden tussen het aantal vogels en de geestelijke gezondheid. Een grotere diversiteit van species correleert overigens vaak met een beter milieu, wat goed is voor de gezondheid van de omwonenden."Onze studie toont aan dat natuurbehoud kan worden gezien als een middel om de geestelijke gezondheid en het welzijn te bevorderen", concludeert Katrin Rehdanz. "Dat is bijzonder relevant voor stadsplanning en het beheer van groene ruimtes. Onze studie toont aan dat investeren in biodiversiteit goed kan zijn voor de gezondheid van stedelingen." (referenties:(1) Landscape and Urban Planning, 25 maart 2021, doi: 10.1016/j.landurbplan.2021.104084,(2) PNAS, 6 april 2021, doi: 10.1073/pnas.2013097118)