...

Vorsers van de dienst hepatologie van het universitaire Goethe ziekenhuis (Duitsland) hebben alle gegevens doorgenomen van 161 patiënten (gemiddelde leeftijd 42 jaar) die tussen 2009 en 2019 een acute hepatitis C-virus-infectie hebben opgelopen en in drie grote centra, die afhangen van het Universitaire Goethe ziekenhuis, werden gevolgd. De overgrote meerderheid van de patiënten (n = 145) waren mannen die seks hadden met mannen (MSM), en 140 waren seropositief. In die studie is veel informatie verzameld, maar twee punten springen er toch uit.Ten eerste, de bemoedigende vaststelling dat het aantal gevallen van acute hepatitis C in de onderzochte populatie gestaag is gedaald. De cumulatieve incidentie van een eerste infectie met het hepatitis C-virus is gedaald van 8,3 per 1.000 patiëntjaren in de periode 2009-2013 (voor de komst van de direct werkende antivirale middelen) tot 5,9 per 1.000 patiëntjaren in de periode 2013-2017 (het tijdperk van de direct werkende antivirale middelen van de eerste generatie) en vervolgens naar 3,3 per 1.000 patiëntjaren in 2017-2019 (het tijdperk van direct werkende antivirale middelen van de tweede generatie).Ten tweede, de verontrustende vaststelling van een (weliswaar nog maar lichte) stijging van het aantal herinfecties. Tijdens de periode 2009-2019 is 14% van de gevolgde patiënten opnieuw met het hepatitis C-virus geïnfecteerd. De cumulatieve incidentie is gestegen van 1,9 per 100 patiëntjaren naar 2,7 per 100 patiëntjaren. Gezien die vaststelling concluderen de vorsers dat continue screening belangrijk blijft in die groep patiënten die een hoog risico lopen opnieuw met het hepatitis C-virus te worden geïnfecteerd.Ref.: Graf C. et al. Abstract OS001, EASL 2022.