Alles over Vooruit

Bvas wil dat het aantal patiënten met een recht op verhoogde tegemoetkoming meer beperkt wordt. Vandaag heeft een vijfde van de bevolking dit statuut. Dat kan vooral de extramurale specialisten in grote problemen brengen.

"De ambitie is dubbel. Enerzijds het structurele personeelstekort aanpakken en anderzijds zorg van topkwaliteit aanbieden. Om dit te realiseren, moeten hokjes afgebroken worden en is maximale samenwerking en gegevensdeling nodig. Beschikbare middelen moeten transparant en doelmatig (efficiënt) ingezet worden. Wie in de zorg werkt, verdient waardering, steun en een eerlijke vergoeding."

"Een aandachtspunt bij de nomenclatuurhervorming is het extra valoriseren van typische ziekenhuisfuncties zoals wachtdiensten en beschikbaarheid voor collega's.... Extramuraal bestaat dat niet. Het zijn belangrijke elementen in het debat over villa- versus ziekenhuisgeneeskunde."

Huisartsen die deel uitmaken van een online structurele, interdisciplinaire samenwerking in de eerste lijn verplichten om voor elk van hun patiënten een GMD te openen, kan niet. Dat vindt de federale Gegevensautoriteit. Een GMD kan enkel geopend worden op verzoek van de betrokken patiënt. Het verzoek moet bovendien worden opgenomen in het dossier.

"We willen de straffen voor gewelddaden tegen zorgverleners in het Strafwetboek met één niveau verhogen. Wie dan veroordeeld wordt voor slagen en verwondingen aan een zorgverlener met twee weken werkonbekwaamheid tot gevolg, riskeert een celstraf van drie tot vijf jaar. De huidige celstraf bedraagt twee maanden tot vier jaar."

Vanaf 1 oktober betalen jongeren tot en met 24 jaar met recht op verhoogde tegemoetkoming en waarvoor de huisarts een GMD bijhoudt geen remgeld meer als ze op consultatie bij een huisarts of specialist gaan.

In een eerste fase kunnen 5.000 ernstig obese kinderen en jongeren voor een behandelplan op maat vanaf 1 december terecht in 25 nog op te richten pediatrische multidisciplinaire centra. Daarnaast wordt de diëtist voor meer kinderen met obesitas en overgewicht volledig terugbetaald. Dat besliste minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Sinds begin 2023 stelden diverse volksvertegenwoordigers minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) circa duizend schriftelijke vragen. Slechts een derde daarvan beantwoordde hij tijdig; het leeuwendeel ligt meer dan zes maand stof te vergaren.

Sinds begin dit jaar stelden diverse volksvertegenwoordigers minister Vandenbroucke (Vooruit) circa duizend schriftelijke vragen. Slechts een derde daarvan beantwoordde hij tijdig; het leeuwendeel ligt meer dan zes maand stof te vergaren. Geen toonbeeld van transparantie. Vandenbroucke kan een voorbeeld nemen aan zijn liberale collega Vincent Van Quickenborne: 1.907 vragen, slechts 2,4% onbeantwoord.

Een taskforce van artsen-specialisten in opleiding, stagemeesters, decanen, opleidingscoördinatoren enz. gaat aanbevelingen formuleren om de kwaliteit van de stages in België te verbeteren. Het resultaat daarvan wordt in het najaar aan minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) voorgelegd.

In een gezamenlijk persbericht halen Bvas en Kartel snoeihard uit naar minister Vandenbroucke in verband met het wetsontwerp dat apothekers het recht geeft het griepvaccin toe te dienen. "We zullen dit met alle middelen aanvechten," aldus beide syndicaten. Samen zijn ze goed voor tien van de twaalf zetels in de nationale commissie artsen-ziekenfondsen.

"Het is enigszins betreurenswaardig dat de overheid alle grote projecten (hervorming nomenclatuur en eerste lijn, ziekenhuisfinanciering enz.) tegelijkertijd start en behandelt. Dit leidt onvermijdelijk tot een impasse aangezien voor deze verschillende projecten gewoonlijk dezelfde middelen worden ingezet." Zegt Xavier Brenez, directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

"De uitdagingen zijn enorm, de keuzes moeilijk. En veranderen roept weerstand op, anders is het geen echte verandering. De pandemie heeft me wel geleerd dat de inzet en veerkracht van zorgverstrekkers immens is. Op die positieve ingesteldheid kunnen we bouwen."

Vorige maand organiseerde Arts in Nood de webinar 'Mentaal welzijn in de geneeskunde'. Toenemende agressie, werkdruk en wachtlijsten, administratieve rompslomp: het zijn zaken die wegen op zorgverleners, met soms burn-out tot gevolg. Het thema leeft, getuige de meer dan 4.000 deelnemers.

Vergeleken met dialyse in het ziekenhuis zou thuisdialyse 20.000 euro per jaar en per patiënt goedkoper zijn. Bovendien geeft het de patiënt meer vrijheid zodat hij zijn leven gemakkelijker kan organiseren. Maar volstaat het Riziv-forfait om bij thuisdialyse het meerverbruik aan water, elektriciteit enz. te compenseren?

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info