Alles over Vooruit

Artsen zijn zelfstandige beoefenaars van een vrij beroep en ze zweren bij de prestatiebetaling. Het medisch korps buist Frank Vandenbroucke. Hij krijgt 3,90/10. Daarmee doet hij net iets beter dan de Vivaldi-regering waarvan hij deel uitmaakt (3,33/10).

"De juiste zorg op de juiste plaats en meer en betere samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Dat zijn de basisideeën." Aldus minister van sociale zaken Frank Vandenbroucke. In UZ Leuven stelde hij een uitbreiding voor van het aantal ingrepen in het chirurgisch dagziekenhuis.

"Ik ben er geen voorstander van om de volledige wachtdienst af te schaffen. Maar 46 sessies per jaar bovenop werkweken van 75 à 80 uur, dat is er over. Is een rustperiode tijdens de diepe nacht, tussen 23 uur 's avonds en 8 uur 's morgens, nu echt niet mogelijk?"

De federale overheid gaat 45 miljoen chirurgische maskers aankopen voor haar strategische voorraad. De ministerraad keurde vrijdag aanbevelingen goed van de PFSS, die ook de aankoop van een strategische voorraad van een aantal geneesmiddelen betroffen.

De ziekenhuizen moeten quasi niets terugbetalen van de twee miljard voorschot die ze in 2020-'21 tijdens de pandemie ontvingen. Al is minister Vandenbroucke zich bewust van de vele nieuwe problemen (inflatie, energieprijzen...), toch is hij relatief optimistisch.

Samen met het netwerk Geestelijke Gezondheidzorg wil de federale regering een zorgtraject alcohol uitwerken en implementeren dat zich specifiek richt op jongeren en jongvolwassenen. Het zorgtraject zou starten bij jongeren die op spoed belanden omwille van een alcoholintoxicatie of naar aanleiding van een ongeval onder invloed. Bij het traject worden de ouders betrokken en het is de bedoeling dat het wordt verdergezet na ontslag uit het ziekenhuis.

De regeling rond de artsenquota van federaal minister Frank Vandenbroucke vindt geen genade in de ogen van N-VA. De partij trekt naar het Grondwettelijk Hof. Dit 'institutionaliseert' het onevenwicht tussen Franstalige en Vlaamse artsen terwijl "de factuur van de overconsumptie" vooral bij de Vlamingen terechtkomt", zo luidt het. Op Vlaams niveau maakt N-VA deel uit van de regering, federaal zit ze in de oppositie.

Het Federale Kenniscentrum Gezondheidszorg kreeg van minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) de opdracht een stand van zaken op te maken van de geïntegreerde zorg in ons land.

"We betreuren sterk dat het KB op de ziekenhuisnetwerken radiotherapie beschouwt als een locoregionale zorgopdracht en niet langer als een supraregionale (zie ook AK 2722). Dat is nefast voor de kwaliteit. Het impliceert bovendien dat de aanrijtijd voor 90% van de burgers maximaal 30 minuten mag bedragen. Niet zinvol," stellen BeSTRO en BARO, respectievelijk de wetenschappelijke en de beroepsvereniging van radiotherapeuten.

In elk ziekenhuis moet er minstens één geconventioneerde radioloog aanwezig zijn. En scans worden in de toekomst niet langer per stuk betaald; er komt een vergoeding voor een gemiddeld aantal scans in de lijn met de grootte van het ziekenhuis. Dat zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in een interview met De Standaard.

In het kader van de ziekenhuishervorming wil minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de supra- en locoregionale zorgopdrachten van de ziekenhuisnetwerken duidelijk definiëren.

"Zo snel mogelijk moet de Vlaamse regering een belangenconflict inroepen tegen de wet op de artsenquota van federaal minister Frank Vandenbroucke (Vooruit). Het Vlaamse regeerakkoord voorziet immers een correcte verdeling van Riziv-nummers tussen de gemeenschappen en een aflossing van het in het verleden opgebouwde overtal door de Franse gemeenschap." Dat alles is nu niet het geval, vindt een rist Vlaamse artsenverenigingen.

Na publicatie in het Staatsblad, wordt Kaftrio® vanaf 1 september terugbetaald. Einde juni had de fabrikant het dossier nog teruggetrokken. Nu werd dus toch een conventie afgesloten. Daardoor krijgen circa 800 muco-patiënten van 12 jaar en ouder met minstens één F508del mutatie toegang tot het nieuwe medicijn.