Alles over Vooruit

CD&V kan niet tekenen voor heel zware, kille besparingen in de gezondheidszorg. Dat herhaalde CD&V-voorzitter Sammy Mahdi vrijdag bij aankomst op het N-VA-hoofdkwartier, waar de vijf partijen die de zogenaamde 'Arizona'-coalitie zouden kunnen vormen, infosessies krijgen over gezondheidszorg en pensioenen.

Het staat in de sterren geschreven dat ethische thema's als euthanasie en abortus prominent aanwezig zullen zijn tijdens de regerings-vorming. CD&V kijkt in deze dossiers aan tegen een grote overmacht.

België torst een torenhoog begrotingstekort. De manier waarop de financiële middelen, ook in de gezondheidszorg, worden besteed, neemt dan ook een belangrijke plaats in de partijprogramma's in.

Op 14 maart dienden Robby De Caluwé (VLD) en Karin Jiroflée (Vooruit) in de Kamer een wetsvoorstel in 'tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie' Beide parlementsleden willen een uitbreiding van de wilsverklaring euthanasie naar personen met verworven wilsonbekwaamheid. Opvallend is dat geen enkel Franstalig Kamerlid dit wetsvoorstel mee ondertekende.

Donderdag 14 maart stelde de Belgische Academie Kindergeneeskunde een tienpuntenplan voor met als doel een gezondheidszorg te ontwikkelen (meer) op maat van kinderen en jongeren. Opmerkelijk is de aanbeveling om na verkiezingen in juni een nationale 'minister van het Kind' aan te stellen.

Vorig jaar ontvingen BVAS, Kartel en AADM in totaal 1.466.378 euro werkingsmiddelen van het Riziv. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Frieda Gijbels (N-VA) aan minister Frank Vandenbroucke naar de dotaties van de beroepsorganisaties van gezondheidsberoepen.

Een (ruime) meerderheid van het medisch korps staat achter de doelstellingen van een nomenclatuurhervorming, vooral dan achter het uitgangspunt dat hierdoor onredelijke inkomensverschillen worden weggewerkt. Frank Vandenbroucke, de architect die de herstructurering tot een goed einde moet brengen, zien ze echter niet zitten.

Drie ziekenhuisartsen op vier (74%) vinden co-governance absoluut noodzakelijk. Daarnaast is 16% van oordeel dat directie en specialisten van elk individueel ziekenhuis autonoom moeten kunnen beslissen of artsen mee-beheren of niet.

Werknemers die eerste tekenen van burn-out vertonen, zullen gratis en vertrouwelijk een gepersonaliseerd begeleidingstraject kunnen volgen bij professionals zoals artsen, klinisch psychologen, arbeidspsychologen, kinesitherapeuten en preventieadviseurs. Bedoeling is uitval door burn-out te verminderen.

Het verbod op supplementen bij patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming wordt een jaartje uitgesteld. Alle honoraria krijgen de index 6,05%. De artsensyndicaten betonen zich tevreden met het bereikte akkoord artsen-ziekenfondsen.

Congress Report: ATS 2024

De American Thoracic Society, die in 1905 is opgericht om tuberculose te bestrijden, streeft ernaar het onderzoek te promoten en de behandeling van (vooral) longziektes, hartziektes en slaapproblemen te verbeteren. Het internationale congres (ATS Conference 2024) heeft dit jaar plaatsgevonden in San Diego van 17 tot 22 mei.

Lees alle artikels

Scabiës, beter bekend als schurft, zit in de lift. Wat moet je doen als je denkt dat je een geval tegenkomt in je praktijk? En wat valt er precies onder het begrip 'meldingsplicht'?

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info