Alles over UAntwerpen

Op 9 februari vond de 22ste editie van het Valentijn Vaccinatiesymposium plaats, dat jaarlijks georganiseerd wordt door het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV, UAntwerpen), en een uitgelezen ontmoetingsplek is voor alle vaccinatoren in Vlaanderen. Dit jaar werd in het bijzonder aandacht besteed aan het ontwerp van de nieuwe Vlaamse gezondheidsdoelstelling vaccinatie voor 2030.

"Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om aan de zorgstrategische plannen erkenningsaanvragen te koppelen", schrijft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) in het voorwoord van 'Ziekenhuisnetwerken'.

Tegen 2030 moeten 90% van de gezondheidswerkers en 80% van de 65+'ers gevaccineerd zijn tegen griep, en 90% van de zwangere vrouwen tegen kinkhoest en griep. Dat is het doel van het nieuwe Vlaamse vaccinatieplan.

Is de huisarts nog de spil van de eerste lijn? Hoe ziet die eerste lijn vandaag in Vlaanderen en België er eigenlijk uit? En hoe zal ze er morgen uitzien? Het 'Symposium van de eerste lijn' wil op deze vragen een licht werpen.

Maarten Falter volgt Jonas Brouwers op als voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Artsen-Specialisten in Opleiding (VASO). Falter is cardioloog in opleiding en maakte de voorbije jaren al deel uit van het bestuur.

9,5 miljoen euro bestemd voor extra testcapaciteit tijdens de covid-crisis werd gebruikt voor de oprichting van het European Plotkin Institute for Vaccinology (ULB/UA)-dat sowieso al 20 miljoen kreeg. N-VA-Kamerlid tandarts Frieda Gijbels is verbolgen: "Dit is onbehoorlijk bestuur en een ongeoorloofde transfer van middelen."

"Het allerbelangrijkste, de rode draad, bij het aangaan van een associatie is de vraag: wat is het doel van de samenwerking? Vervolgens is het essentieel om bij de redactie statuten, overeenkomsten en reglementen met dat doel in overeenstemming te brengen."

In de behandeling van diabetes type 2 scoren 'zuivere' huisartsenpraktijken minder goed dan praktijken waarin ook diëtisten en verpleegkundigen werken. En worden ze forfaitair betaald dan doen multidisciplinaire praktijken het beter dan in geval van prestatiebetaling. Althans, dat is het besluit van Antwerps onderzoek in 66 Vlaamse praktijken.

De Vlaamse universiteiten zijn op zoek naar bevlogen huisartsen die stagebegeleider willen worden voor studenten geneeskunde. Door een tekort aan stageplaatsen kunnen vandaag niet alle studenten proeven van het 'mooiste beroep ter wereld'.

De Leerstoel AHLEC (Antwerp Health Law and Ethics Chair) organiseert een postgraduaat in gezondheidsrecht en -ethiek. De zesde module behandelt 'Beginnend en eindigend leven' en wordt gecoördineerd door Evelien Delbeke, gastprofessor aan de UAntwerpen, zelfstandig legal consultant en erkend bemiddelaar.

Op 10 februari kwamen meer dan vierhonderd gezondheidswerkers uit verschillende domeinen samen voor het 21ste Valentijn Vaccinatiesymposium, jaarlijks georganiseerd door het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV, UAntwerpen). Het onderwerp was dit jaar vertrouwen in vaccinatie, een essentiële factor om de effectiviteit van immunisatieprogramma's te verzekeren.

Ongewild urineverlies bij vrouwen is een veelvoorkomend en sociaal invaliderend probleem. Onderzoekers ontwikkelden een implantaat dat wordt ingebracht om de blaasfunctie bij vrouwen met urge- en gemengde urine-incontinentie te verbeteren.

De Leerstoel AHLEC (Antwerp Health Law and Ethics Chair) organiseert een postgraduaat in het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek. De vijfde module behandelt 'Lichaamsmateriaal, geneesmiddelen en producten', en wordt gecoördineerd door Nick Van Gelder, hoofd van de juridische afdeling van het FAGG en gastprofessor aan de UAntwerpen.

Zeven op de tien artsen vinden dat ze genoeg kennis over armoede hebben om hun rol als zorgverlener goed te kunnen uitoefenen bij patiënten in armoede. In armoede kom je terecht door omstandigheden, zegt een meerderheid van artsen. Zes op de tien hebben tijdens hun professioneel leven hun uitgavenpatroon al eens nauwlettend in de gaten moeten houden.

De coronacijfers vertonen een stabilisatie in plaats van een verdere daling. Verwacht wordt dat we in oktober naar een nieuwe golf gaan. Maar hoe groot die wordt hangt af van het succes van de herfstbooster, zeggen de experts.

KARVA, de Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen, organiseert de 77ste editie van de Geneeskundige Dagen van Antwerpen. Of beter gezegd 'Dag', want dit jaar worden alle presentaties op één dag gebundeld. Het thema is 'Samenwerking in de zorg, evidence-based en persoonsgericht'.

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) behandelde een patiënt met lymfeklierkanker met lokaal geproduceerde CAR-T-cellen. Dat is een primeur in ons land.

Op de campus Drie Eiken (UAntwerpen), vlakbij het Universitair Ziekenhuis Antwerpen opende vorige vrijdag Vaccinopolis officieel de deuren. In deze permanente faciliteit van 30 bedden zal de immuunrespons op nieuwe vaccins onderzocht worden. In een consortium met de ULB investeerde de federale overheid hierin 20 miljoen. Vaccinopolis vormt het Antwerpse luik.

Martin Vanden Eede is laatstejaars assistent cardiologie. Zijn professionele droom: een goede intensivist worden, met een groot hart voor teaching. "Andere jonge artsen voorbereiden op het beroep als specialist, hen doorheen de opleiding zien groeien, dat geeft mij energie."

Vorige week startte de boostervaccinatie van het ziekenhuispersoneel. Behalve in vijf 'Pfizer-hubs' gebeurt dat - met de goedkeuring van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA - via een halve dosis Moderna-vaccin.

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info