...

De productie van CAR-T-cellen gebeurt bij anicells -- een spin-off van het UZA en UAntwerpen. De universiteit werkt daarvoor samen met het Nederlandse biotechnologiebedrijf CellPoint. Het UZA heeft als een van de weinige academische gezondheidscentra in de wereld toegang tot gespecialiseerde kennis en infrastructuur om de CAR-T-cellen te produceren.Die lokale productie biedt belangrijke voordelen voor de toegankelijkheid. Kritisch zieke patiënten met een agressief ziekteverloop kunnen sneller behandeld worden. En ook de kostprijs daalt door het wegvallen van transport naar en verwerking door buitenlandse centra. "Door alles in eigen beheer uit te voeren zitten er nu maar enkele weken tussen diagnose en behandeling, terwijl dit voor commercieel beschikbare CAR-T-producten meestal verschillende maanden beslaat", aldus hoofdonderzoeker prof. dr. Sebastien Anguille.UZA wil met haar partners verder de weg inslaan naar point-of-care-technologie: ontwikkel gepersonaliseerde therapieën waar je ze nodig hebt, bij de patiënt. Revolutionaire methode"De voorbije jaren zit het onderzoek naar bloedkankers in een stroomversnelling", zegt Anguille. "Immuuntherapie met CAR-T-cellen is een nieuwe behandeling die een ware revolutie betekent bij bepaalde types bloedkanker."Bij de CAR-T-therapie wordt het eigen immuunsysteem van de patiënt bewapend om kankercellen gericht op te sporen en te vernietigen. Na een bloedafname worden de T-cellen van de patiënt in het lab genetisch bewerkt en uitgerust met een chimere antigeenreceptor (CAR).Via een eenmalig infuus krijgt de patiënt de CAR-T-cellen toegediend. De gewapende immuuncellen herkennen de ontaarde kankercellen en vallen ze aan.Omdat CAR-T-behandeling specifiek inwerkt op de maligne cellen, is er veel minder beschadiging is van gezonde cellen dan met de meer klassieke behandelingsmethoden. In België komen kinderen en jongvolwassenen met acute lymfatische leukemie en volwassenen met een agressieve vorm van lymfeklierkanker - bij wie traditionele behandelingen zoals chemotherapie geen effect meer hebben - in aanmerking voor een CAR-T-behandeling met terugbetaling door het RIZIV.Prof. dr. Sébastien Anguille: "Momenteel loopt deze studie voor patiënten met lymfeklierkanker, en in de nabije toekomst zullen we een tweede studie openen bij patiënten met multiple myeloom. Zo gaan we nog meer patiënten sneller kunnen helpen."(Naar een persbericht van UZA.)