...

Met gemiddeld 1.489 gevallen per dag (periode van 24/8 tot en met 2/9) en met iets meer dan 60 ziekenhuisopnamen wegens covid (1/9 tot en met 7/9) dalen deze zevendaagse gemiddelden nog nauwelijks ten opzichte van de vorige perioden. Voor het aantal besmettingen is dat nog -2% en voor het aantal ziekenhuisopnamen minder dan 1%.De scholen gaan open, mensen gaan terug naar hun werk. Het aantal sociale contacten neemt weer toe. Het effect van de laatste vaccinatie voor de meeste mensen is sterk afgenomen. Dat betekent dat we de komende weken stijgende cijfers zullen zien - met een piek die wordt verwacht eind oktober.Maar hoe hoog die piek is, hangt af van het aantal mensen dat zich een herfstbooster laat prikken. Normaal mogen we een piek verwachten zoals de eerste omikrongolf begin dit jaar. Als maar de helft van de mensen die de eerste booster hebben aanvaard, zich ook de tweede, aan Omikron aangepaste boosterprik laten toedienen, zal de piek meer vergelijkbaar zijn met die die we in april van dit jaar zagen. Het grootste effect wordt al gehaald met de helft van de 65-plussers.Dat blijkt uit de SIMID-modellen van de groep rond professor Niel Hens, van UHasselt en UAntwerpen. Die modellen zijn vooral opgesteld om het impact van maatregelen - zoals de vaccinatiecampagne - op het aantal ziekenhuisopnamen en de bezetting van intensieve zorg min of meer te voorspellen. Maar volgens de simulaties geldt eigenlijk grosso modo hetzelfde voor het aantal besmettingen - met name ook symptomatische infecties.Hoewel de SIMID-modellen de impact van de vaccinatiecampagne op de eerste lijn niet in kaart brengt, onderstrepen de experts dat de reductie van het aantal besmettingen toch wel erg belangrijk is voor de belasting van huisartsen - en ook voor de uitval van mensen in de zorg.Tijdens een webinar van het Agentschap Zorg en Gezondheid, presenteerde professor Pierre Van Damme een Israëlische studie, gepubliceerd in de JAMA begin augustus dit jaar, die het effect op het aantal besmettingen van een booster bij zorgpersoneel in kaart bracht.Doorbraakinfecties kwamen voor bij 20% van de gezondheidswerkers die drie doses van het vaccin hadden gekregen, en bij maar 7% van degenen die zich intussen nog een vierde prik hadden laten toedienen.De FOD Volksgezondheid stuurde in zijn wekelijks bulletin een vereenvoudigde versie van twee van de SIMID-grafieken door - een voor het aantal ziekenhuisopnamen wegens covid, en een van het aantal besmettingen - die we hieronder ook weergeven.Het volledige document van SIMID kunt u hier nog vinden (al moet u mogelijk beveiligingswaarschuwingen negeren om het te kunnen downloaden).