Vorig academiejaar (2022-2023) was dr. Falter (KU Leuven) vicevoorzitter en in 2021-2022 beoefende hij de rol van secretaris.

Dr. Amber Van Baelen (UAntwerpen) is vicevoorzitter, dr. Yassine Laghrib (UAntwerpen) penningmeester en dr. Ece Kizilkilic (UGent) secretaris. Dr. Jonathan Mertens (UAntwerpen) bekommert zich om het algemeen bestuur en internationalisering (de vertegenwoordiging bij European Junior Doctors). Dr. Miet Vandemaele (UGent) is ook verantwoordelijk voor het algemeen bestuur.

Zestien oktober wordt het nieuwe bestuur voorgesteld en vindt de eerste algemene vergadering plaats.

Aftredend voorzitter dr. Jonas Brouwers zet zijn opleiding tot orthopedist verder. Hij startte recent ook als deeltijds arts-expert op de FOD Volksgezondheid waar hij het federale kwaliteitsbeleid van de ziekenhuizen mee zal vormgeven. Hij blijft betrokken bij VASO net als andere aftredende bestuursleden.

Vorig academiejaar (2022-2023) was dr. Falter (KU Leuven) vicevoorzitter en in 2021-2022 beoefende hij de rol van secretaris.Dr. Amber Van Baelen (UAntwerpen) is vicevoorzitter, dr. Yassine Laghrib (UAntwerpen) penningmeester en dr. Ece Kizilkilic (UGent) secretaris. Dr. Jonathan Mertens (UAntwerpen) bekommert zich om het algemeen bestuur en internationalisering (de vertegenwoordiging bij European Junior Doctors). Dr. Miet Vandemaele (UGent) is ook verantwoordelijk voor het algemeen bestuur.Zestien oktober wordt het nieuwe bestuur voorgesteld en vindt de eerste algemene vergadering plaats.Aftredend voorzitter dr. Jonas Brouwers zet zijn opleiding tot orthopedist verder. Hij startte recent ook als deeltijds arts-expert op de FOD Volksgezondheid waar hij het federale kwaliteitsbeleid van de ziekenhuizen mee zal vormgeven. Hij blijft betrokken bij VASO net als andere aftredende bestuursleden.