...

Door de vergrijzing hebben steeds meer patiënten chronisch zorg nodig. Dat belast huisartsen in toenemende mate. Terwijl, volgens een persbericht van de UAntwerpen "huisartsen het vaak zelf te druk hebben met dagelijkse raadplegingen". Een team van de UAntwerpen ging daarom "de verschillende manieren om een huisartsenpraktijk te organiseren na. Op zoek naar het beste alternatief voor de toenemende nood aan chronische zorg." Concreet nam men de verzorging van diabetes type 2-patiënten in 66 Vlaamse praktijken onder de loupe. Het ging over praktijken waarin enkel huisartsen werkten versus multidisciplinaire praktijken met diëtisten en verpleegkundigen. En in die laatste categorie zette het onderzoek multidisciplinaire praktijken met prestatiebetaling af tegen forfaitair gefinancierde huisartsen. De multidisciplinaire praktijken bleken gepastere chronische zorg aan te bieden. Dat gold a fortiori wanneer verpleegkundig personeel de dokter bijstaat. In dat geval wordt de patiënt meer proactief opgevolgd en regelmatig aangemaand om op controle te komen. Ook de aanwezigheid van administratief personeel zou een significante impact op de zorgkwaliteit hebben. Tot slot stelt het persbericht dat een goede taakverdeling tot een vlotte organisatie leidt. "De structuur van een forfaitaire praktijk leent er zich meer toe de interne keuken te stroomlijnen en dus betere chronische zorg aan te bieden," dixit de Antwerpse onderzoekers.