...

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits stelde het plan voor tijdens de Gezondheidsconferentie Vaccinatie. Andere doelstellingen zijn het behoud van de hoge vaccinatiegraad bij jonge kinderen en het meer tijdig toedienen van de vaccins. Ook moeten groepen die wegens hun sociale situatie, taal, mobiliteit, werksituatie, woonplaats of herkomst minder goed geïnformeerd zijn of minder toegang hebben tot vaccinatie beter bereikt worden.Jongeren zijn wantrouwenderDaarnaast wil Vlaanderen ook het vertrouwen in vaccins boosten. Een studie uitgevoerd door de UAntwerpen toont aan dat 80 % van de Vlamingen meent dat vaccins doeltreffend zijn. Jongere mensen hebben er wel minder vertrouwen in te hebben dan oudere generaties.De Vlaamse overheid plant verschillende acties, zoals een betere distributie van de vaccins, meer wetenschappelijke studies, ruimere communicatie en een sterkere samenwerking tussen vaccinatoren, partnerorganisaties en andere (lokale) partners.Wat denkt de Vlaming over vaccins?