Alles over KCE

"Vaak is de werkzaamheid van nieuwe geneesmiddelen goed in klinische studies maar vallen de resultaten in de praktijk tegen. Het is belangrijk ze op basis van praktijkgegevens goed te monitoren. Daarvoor richten we een 'real world evidence'-platform op."

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke reageert onmiddelllijk op de publicatie van het KCE-rapport over de behandeling van borstkanker: "We gaan meteen tot actie over door de terugbetaling voor de behandeling van borstkanker buiten de erkende borstklinieken stop te zetten."

De New Deal wordt een opt-in. Huisartsen in een groeps- of netwerkpraktijk kunnen toetreden als ze dat willen. Huisartsen zouden hetzelfde verdienen, het misschien wat minder druk hebben en vooral proactief aan de kwaliteit van de zorg kunnen werken. Of dat lukt, moet blijken.

Het KCE ontwikkelde in overleg met de betrokken beroepsgroepen een doorverwijzingsinstrument voor de prenatale zorg. De bedoeling is meteen een meer gestructureerde samenwerking te promoten.

Het KCE ontwikkelde in overleg met de betrokken beroepsgroepen een doorverwijzingsinstrument voor de prenatale zorg. De bedoeling is dat instrument te voltooien tijdens lokaal overleg dat moet leiden tot een meer gestructureerde samenwerking.

Werken met prioritaire gebieden, referentiegidsen die generieke toepassingen beschrijven, duidelijke criteria en vooropgezette termijnen,... op vraag van het Riziv formuleerde het KCE een aantal aanbevelingen voor de validatie van mobiele apps en aanverwante toepassingen voor klinisch gebruik.

Op het Chronisanté-colloquium heeft dr. Ri De Ridder, raadgever van de minister voor Volksgezondheid, de kijk op geïntegreerde zorg van het kabinet en het interfederaal plan geïntegreerde zorg, dat is aangekondigd voor 2024, gepresenteerd.

Hoe vertalen we de theorie over geïntegreerde zorg naar de zorgpraktijk? En welke rol kan medische technologie in dat verhaal spelen? Over die vragen organiseerde beMedTech, de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën, een symposium.

November en december komen eraan: dat is voor kinderafdelingen in ziekenhuizen het piekseizoen. Het Kenniscentrum publiceerde onlangs een studie van het pediatrische ziekenhuislandschap, met ook aandacht voor dit fenomeen.

Het laatste KCE-rapport selecteerde 15 kwaliteitsindicatoren voor de zorg van ovariumkanker en analyseerde de mate waarin ziekenhuizen eraan voldoen. De behandeling is te zeer gespreid over alle ziekenhuizen en dat heeft een negatieve impact op de uitkomst, vond het.

Het KCE beveelt een systematische registratie aan van gegevens over ECMO-patiënten. Het Kenniscentrum kreeg de vraag om het gebruik van deze techniek in kaart te brengen en de factoren te onderzoeken die een doeltreffend en veilig gebruik bevorderen.

Het KCE beveelt een systematische registratie aan van gegevens over ECMO-patiënten. Het Kenniscentrum kreeg de vraag het gebruik van deze techniek in kaart te brengen en de factoren te onderzoeken die een doeltreffend en veilig gebruik bevorderen.

Het KCE nam 12 projecten onder de loep die eind 2020 een conventie met het Riziv ondertekenden voor telemonitoring van covidpatiënten thuis. Die verschillen evenwel te veel van elkaar om duidelijke conclusies toe te laten.

Veel verpleegkundigen op intensieve zorg staan op de rand van een burn-out en overwegen hun huidige baan te verlaten. Er moet dringend werk gemaakt worden van een betere erkenning, een passende verloning, een opwaardering van de opleiding, en een personeelsbezetting die strookt met internationale normen. Dat stelt het KCE in zijn nieuwste rapport.