Gøtzsche

Gøtzsche

Dirk Ramaekers - Het was me wat in evidence-based-land de voorbije weken. De directeur van het Nordic Centre, Peter Gøtzsche (foto), werd door de internationale Italiqueboard/Italique van Cochrane aan de deur gezet.

Kan het bevragen van patiënten de kwaliteit van de zorg verbeteren?

Kan het bevragen van patiënten de kwaliteit van de zorg verbeteren?

Het gebruik van PROM's en PREM's - vragenlijsten die peilen naar hoe de patiënt de zorg ervaart - raakt stilaan ingeburgerd in ons zorglandschap. Het KCE pleit voor een geïntegreerde, doelgerichte introductie van deze instrumenten.

Wat bepaalt de levenskwaliteit van de Belg?

Wat bepaalt de levenskwaliteit van de Belg?

Het Federaal Kenniscentrum peilt naar wat, vanuit het standpunt van de gezondheidszorg, de levenskwaliteit van de Belg uitmaakt. Een grootschalige enquête moet het beleid daarover informatie bezorgen, onder meer met het oog op de terugbetaling van behandelingen.

Beroertezorg als 'test case' voor hoogvariabele zorg?

Beroertezorg als 'test case' voor hoogvariabele zorg?

Het KCE kreeg de opdracht in het buitenland de elementen in kaart te brengen voor een nieuwe financieringsmethode van hoogvariabele zorg. Maar de gebruikte methoden hangen erg samen met het globale systeem in een land en de gemaakte beleidskeuzes. De Belgische overheid moet een 'proof of concept' uitwerken - bijvoorbeeld rond beroertezorg.

Dringend starten met proefproject wide genome sequencing

Dringend starten met proefproject wide genome sequencing

Wouter Colson - Het liefst dit jaar al moet België starten met een proefproject om wide genome sequencing als routinetool in de kliniek te implementeren, dat stelt het laatste KCE-rapport. Zo'n project moet meer duidelijkheid brengen over de vele heikele kwesties.

KCE pleit voor versterking Riziv-conventies

KCE pleit voor versterking Riziv-conventies

Wouter Colson - Het Federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg kreeg de vraag een evaluatietool te ontwikkelen voor de verschillende Riziv-conventies. Het ontwikkelde een instrument om de communicatie over kwaliteit en efficiëntie te bevorderen. Aanbeveling één luidt evenwel de consolidatie en ontwikkeling van conventies als financieringsinstrument.

Kunnen we dan nu terug aan het werk, mevrouw De Block?

Egmont Ruelens - De resultaten van de audit die u bestelde over de werking van de wijkgezondheidscentra zijn binnen. Finalement. Het is een lusthof voor wie op tabellen en grafieken geilt, een striptease van cijfers, maar verder dan wat aanbevelingen in de marge en wat puntjes op de i komt het rapport niet.

'Ideal' voor introductie 3D-technieken

'Ideal' voor introductie 3D-technieken

Het KCE werkte een kader uit voor de introductie van 3D-printing in de medische verzorging. Wanneer een 3D-product veilig wordt geacht, kan het Riziv voorlopig terugbetaling overwegen tegen het zelfde tarief als het standaard-alternatief. De overheid kan helpen achterhalen of een 3D-geprint product meerwaarde biedt door bepaalde data te ontsluiten.

KCE wil taboe rond end-of-life-care doorbreken

KCE wil taboe rond end-of-life-care doorbreken

'Niet alles wat kan, hoeft', luidde een titel van een Nederlands rapport over 'passende zorg in de laatste levensfase'. Het KCE trad in de voetsporen van de Nederlandse auteurs om na te gaan wat moet gebeuren om onaangepaste zorg te vermijden.

Praktijkgerichte klinische studies

Praktijkgerichte klinische studies

Peter Raeymaekers - "Heel wat vragen in de gezondheidszorg worden onvoldoende of niet onderzocht via klinische studies", stelt Christian Léonard, adjunct algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) tijdens het symposium 'Real-world evidence: randomised trials in clinical practice'. "In opdracht van minister De Block wil het KCE de volgende jaren sterk inzetten op 'pragmatische' en 'praktijkgeoriënteerde klinische studies'."

"Patiënt blijft centraal", dixit minister De Block

"Patiënt blijft centraal", dixit minister De Block

"Patiënten blijven vertegenwoordigd in de raad van bestuur van het Kenniscentrum. En ook na de herschikking van de administraties hebben ze recht op twee zitjes in het overlegplatform Sciensano." Dat zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block in een reactie op eerdere mediaberichten.

Terugbetaling psychologische raadpleging

Raf De Rycke - Op het regeringsconclaaf van juli 2017 (het zogenaamde "zomerakkoord") werd eindelijk de terugbetaling van een raadpleging bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog binnen een interdisciplinair kader opgenomen. Patiënten met milde psychische problemen zullen vanaf eind 2018 kunnen rekenen op de terugbetaling van hun consultatie bij die zorgverstrekkers mits een doorverwijzing door de huisarts. Daardoor spoort de terugbetalingsvoorwaarde met het model voor de eerstelijnspsychologische functie zoals uitgetekend door het Federaal Kenniscentrum (KCE).

Onafhankelijke informatie voor artsen

Louis Ide - Op vrijdag 8 september wijdde 'De Standaard' een artikel aan de ontslaggolf die op komst is bij de vzw Farmaka (http://www.standaard.be/cnt/dmf20170908_03060445).

Ambulance-app brengt patiënt naar juiste ziekenhuis

Ambulance-app brengt patiënt naar juiste ziekenhuis

In Nederland werd deze week een app gelanceerd die ambulances moet toelaten om patiënten met ernstige verwondingen naar het meest aangewezen traumacentrum te brengen.

Bestuursplan voor een EBP-beleid

Bestuursplan voor een EBP-beleid

Hoe kan ons land de inspanningen om evidence-based instrumenten voor de zorgpraktijk te ontwikkelen beter samenbrengen en afstemmen op de meest dringende behoeften? Wat moet men doen opdat EB-richtlijnen ook effectief beter tot de praktijk zouden doordringen? Het KCE is gevraagd een concreet model voor te stellen.

KCE pleit voor een nog dynamischer kadaster

KCE pleit voor een nog dynamischer kadaster

Het Kenniscentrum hield PlanCad tegen het licht - het zogenaamde dynamische kadaster van de Planningscommissie. Zelfs op Europese schaal is dat een geavanceerd simulatiemodel. Toch is op heel wat punten verbetering mogelijk, vindt het KCE.

Bvas waarschuwt tegen 'ontmenselijking'

Bvas waarschuwt tegen 'ontmenselijking'

De voorstellen van het Kenniscentrum om 9.000 ziekenhuisbedden te schrappen en het aantal kraamklinieken sterk in te krimpen, staan volgens de Bvas alleen in het teken van meer efficiëntie. "Beschikbaarheid, empathie en toegankelijkheid worden weggedrumd", waarschuwt het artsensyndicaat.

Polyfarmacie en medicatiebeleid in woonzorgcentra

Paul Beke - Geregeld vermelden de media dat ouderen en meer bepaald rusthuisbewoners veel te veel medicatie nemen en vooral te veel psychofarmaca. Is dit terecht of niet ?