Alles over KCE

Er wordt volop gesleuteld aan een nieuw financieringsmodel voor de Belgische ziekenhuizen, gebaseerd op een all-in pathologieforfait per opname. Om de indirecte kosten van ziekenhuizen te berekenen, pleit het KCE voor een nieuwe, gedetailleerde kostentemplate, in te vullen door een representatieve steekproef van verschillende types ziekenhuizen.

Op het Chronisanté-colloquium heeft dr. Ri De Ridder, raadgever van de minister voor Volksgezondheid, de kijk op geïntegreerde zorg van het kabinet en het interfederaal plan geïntegreerde zorg, dat is aangekondigd voor 2024, gepresenteerd.

De Kamer keurde op 29 februari een 'Resolutie betreffende gender data bias' goed.(1) Gender data bias betekent dat bij gegevensverzameling onvoldoende rekening wordt gehouden met de genderdimensie.

Voor de vijfde keer heeft het Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de performantie van het Belgisch gezondheidszorgsysteem onderzocht. Voor het eerst is ook de veerkracht (het vermogen van het systeem om zich te herpakken na een crisis) beoordeeld.

"Soms moet het KCE op ad hoc-adviesvragen van minister Vandenbroucke 'nee' durven te zeggen. Niet gemakkelijk, de druk is groot. Maar adviezen en rapporten dienen wetenschappelijk gefundeerd te blijven. De limieten van wat mogelijk is, mogen we niet overschrijden."

Artrose is de meest voorkomende gewrichtsaandoening en het aantal gevallen met (knie)artrose neemt steeds toe, door de vergrijzende bevolking. Het Kenniscentrum stelde een aantal aanbevelingen op om de zorgkwaliteit bij knieartrose te verbeteren, een primeur voor het domein van de orthopedie.

Vanaf 1 januari 2024 is België voorzitter van de Europese Unie. Wat gezondheidszorg betreft mikt ons land op een 'Europe that cares, prepares and protect'. Dat zei minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op 30 november op het symposium naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van het KCE.

"Soms moet het KCE op ad hoc adviesvragen van minister Vandenbroucke 'neen' durven zeggen. Dat is niet gemakkelijk want zeker bij deze minister is de druk groot. Maar de adviezen en rapporten moeten wel wetenschappelijk gefundeerd blijven. De limieten van wat mogelijk is, mogen we niet overschrijden."

Verpleegkundigen die consultaties houden 'flirten soms met de grenzen van het wettelijk kader'. Want vermits ze 'gewoonlijk' onbevoegd de geneeskunde beoefenen, is dat onwettelijk. Het valt te betwijfelen of de remedie die het KCE-rapport voorstelt de beperkingen opheft.

Op de Dag van de Franstalige jonge huisartsen, een organisatie van de SSMG, stond een van de lezingen in het kader van zinloze attesten. Voor de organiserende artsen een gelegenheid om op te roepen het initiatief 'blauwe krokodil', dat ook aan Franstalige kant bestaat, verder te zetten.

Recent stemde de Senaat over het 'informatieverslag over het recht op lichamelijke zelfbeschikking en de strijd tegen obstetrisch geweld'. Bij experten klinkt het dat een wake-up call nodig is om gynaecologisch en obstetrisch geweld in ons land te bestrijden.

Congress Report: ATS 2024

De American Thoracic Society, die in 1905 is opgericht om tuberculose te bestrijden, streeft ernaar het onderzoek te promoten en de behandeling van (vooral) longziektes, hartziektes en slaapproblemen te verbeteren. Het internationale congres (ATS Conference 2024) heeft dit jaar plaatsgevonden in San Diego van 17 tot 22 mei.

Lees alle artikels

Scabiës, beter bekend als schurft, zit in de lift. Wat moet je doen als je denkt dat je een geval tegenkomt in je praktijk? En wat valt er precies onder het begrip 'meldingsplicht'?

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info