...

Uit een rapport van het federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) uit 2019 bleek dat de geestelijke gezondheidszorg in België beter en efficiënter kan, zowel op individueel als op organisatieniveau. Het kenniscentrum wees er onder meer op dat systematische en epidemiologische data niet mee in rekening gebracht worden.Vandaag worden er weinig gegevens over geestelijke gezondheidszorg bijgehouden. "Er zijn alleen de data van de zogenaamde Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) en van het Intermutualistisch Agentschap (IMA)", zegt psycholoog-gedragstherapeut Kris Van den Broeck (UAntwerpen). "Die gegevens zijn fragmentarisch en onvolledig, en bovendien administratief erg belastend voor de zorg. De huidige beschikbare cijfers weerspiegelen verre van de realiteit van de geestelijke gezondheidszorg."Systematisch data verzamelenHet project iPSYcare wil daar verandering in brengen. Vijf psychiatrische ziekenhuizen (UPC Duffel geestelijke gezondheidszorg Emmaüs; Bethanië geestelijke gezondheidszorg Emmaüs; Zorggroep Multiversum; OPZ Geel; ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg) en het algemeen ziekenhuis GZA met PAAZ uit de provincie Antwerpen bundelen hiervoor hun krachten met de Universiteit Antwerpen."We gaan een uitgebreide databank ontwikkelen om onder meer de patiëntstromen in kaart te brengen en de geboden zorg te analyseren", legt Van den Broeck uit. "De data zullen meer systematisch gecollecteerd worden, de realiteit dus meer gaan weerspiegelen én inhoudelijk ook waardevoller zijn, waardoor de geestelijke gezondheidszorg efficiënter georganiseerd zal kunnen worden.""Vanzelfsprekend worden alle patiëntengegevens van in het begin van het proces geanonimiseerd. Het dashboard zal de zorgprofessionals heel wat richtinggevende informatie bezorgen, waarna ze veel sneller dan vandaag het geval is een adequate behandeling kunnen voorstellen. Dat is van het allergrootste belang: tijdige efficiënte zorg voorkomt de ontwikkeling van meer ernstige problemen die een meer complexe - en duurdere - behandeling vragen."Het project iPSYcare wordt gefinancierd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.